Få overblikket: Sådan vil Socialdemokratiet ændre folkepensionen
Foto: Ritzau Scanpix
Socialdemokratiet vil ændre folkepensionen, så de mest nedslidte kan gå på pension tidligere.

Socialdemokratiet fremlægger tirsdag klokken 12 et nyt udspil til en pensionsreform: "De mest nedslidte fortjener også en værdig pension – Socialdemokratiets forslag til en ny ret til tidlig folkepension".

Udspillet indeholder syv principper for en ny ret til tidlig folkepension:

1. Det skal gavne de nedslidte

- Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv

- Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

3. Der skal være tale om en egentlig rettighed

- Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang

- Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selv om de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension

- Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid

- Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

7. Pengene skal passe

- Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den økonomiske ramme vi afsætter.

Kilder: Socialdekratiet

/ritzau/
via Listen To News