FAKTA: Her er de vigtigste elementer i nyt uddannelsestilbud

Elever på den nye forberedende grunduddannelse vil modtage en ydelse på SU-niveau.

Omkring 50.000 unge mellem 15 og 25 år uden uddannelse er hverken i gang med en uddannelse eller et job.

En bred kreds af Folketingets partier har derfor aftalt en reform og oprettet en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Her er de vigtigste elementer i den nye uddannelse.

* Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

* Uddannelsen vil blive opdelt i tre spor: Et alment spor som forberedelse til ungdomsuddannelse, et produktionsspor og et erhvervsspor.

* Unge på uddannelsen vil modtage en skoleydelse på niveau med SU, og de får desuden en madordning.

* Uddannelsen kommer til at vare i op til to år.

* Alle unge har ret til at få en uddannelsesplan.

* Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

* Den Forberedende Grunduddannelse forbereder primært til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.

* Derudover skal der ske en omlægning af de kommunale vejlednings- og støttefunktioner, herunder Ungdommens Uddannelse, som fremover vil skulle varetages af en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson.

* Oprettelse af cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel er institutioner.

* SPS-ordning i Forberedende Grunduddannelse skal sikre unge med ordblindhed og andre funktionsnedsættelser bedre vilkår.

* En omfattende plan for kompetenceløft og implementering, herunder med kapacitetsopbygning, lokale implementeringsteams og evaluerings- og følgeforskningsprogram, skal sikre kvaliteten på de nye grunduddannelser.

* Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal bidrage til at sikre at uddannelsen bliver landsdækkende.

* Aftalepartierne er samtidig enige om senere i efteråret at se nærmere på at give kommuner bedre muligheder for at oprette udskolingstilbud, som kan øge de unges interesse for og søgningen til erhvervsuddannelserne.

* En ny uddannelsespolitisk målsætning bliver, at 90 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 2030.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/