FAKTA: Det betyder fængsel på livstid
Ankesagen mod Peter Madsen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling, og ikke hvorvidt Peter Madsen er skyldig. Foto: Ida Guldbaek/arkiv/Scanpix
Peter Madsen blev idømt landets strengeste straf, fængsel på livstid, for drabet på svenske Kim Wall.

Ankesagen mod Peter Madsen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling, og ikke hvorvidt Peter Madsen er skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen blev i april idømt fængsel på livstid for drabet på Kim Wall i Københavns Byret. En dom, som han ankede til Østre Landsret.

Herunder kan du læse mere om fængsel på livstid.

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.

* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.

* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.

* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.

Kilder: Ritzau og Kriminalforsorgen

/ritzau/