Fakta: Det betyder ændrede regler for metrobyggeriet

Ændrede regler for klagerne over Metroen kan forsinke byggeriet i to år. Bestyrelsen efterlyser faste rammer.

På det første metrobyggeri blev ingen klager tillagt opsættende virkning. Metroen åbnede 28. september 2007.

Under byggeriet af Cityringen besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i efteråret 2012 at ændre reguleringen af byggeriet.

I den forbindelse blev Metroselskabet samt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København orienteret om, at klager ikke ville have opsættende virkning.

Dette blev skrevet ind i kommunens påbud til Metroselskabet.

Men oplysningen blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, der i juli 2013 valgte at tillægge en klage over udvidet arbejdstid ved Marmorkirken opsættende virkning.

Kilde: Metroselskabet

/ritzau/