Enhedslisten efter afsløring: Ret ind eller smut hjem, Ryanair
Ryanair nægter kategorisk at snakke overenskomster - og det har bragt selskabet på kollissionskurs med fagbevægelsen efter indtoget i Københavns lufthavn i Kastrup. FOTO: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Avisen.dk's afsløringer af ulovlig mundkurv til ansatte i Ryanair får Enhedslisten op i det røde felt.

Ryanair skal rette ind og følge dansk lov og overenskomster.

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, efter at Avisen.dk har afsløret, at det irske flyselskab i strid med loven giver danske ansatte mundkurv på om deres lønforhold.

- Det her er jo bare endnu et eksempel på, at Ryanair er fuldstændig ligeglade med vores regler, love og aftaler. Ryanair skal have klar besked. Enten retter de ind og respekterer love og overenskomster i det land, de gerne vil drive forretning i, ellers skal de pakke kufferten og smutte, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Må ikke fortælle om løn

Ryanair er kendt for lave billetpriser og skrabede løn- og ansættelsesvilkår. Selskabet har skabt kontrovers siden indtoget i København tidligere i år, fordi de kategorisk afviser at snakke med danske fagforeninger og diskutere overenskomst for stewardesser og piloter.

Avisen.dk er kommet i besiddelse af en ansættelseskontrakt, som viser, at ansatte har forbud mod at fortælle andre, hvor meget de får i løn.

Men det er et klart brud på dansk lovgivning at give ansatte mundkurv på i forhold til løn, lyder det fra to uafhængige juridiske eksperter.

- Det er jo bare endnu en af mange historier om, hvor dårligt Ryanair behandler deres ansatte. At de i strid med lovgivningen vil begrænse deres ansattes ytringsfrihed og forbyde dem at tale med deres kolleger om, hvilken løn de får, viser jo med al tydelighed, hvad det er for et selskab, vi har med at gøre, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Afgørende dom falder mandag

Netop lønnen til stewardesser og piloter hos Ryanair er et centralt stridspunkt i den kontrovers, som fagbevægelsen har kørende med Ryanair. En kontrovers der når et foreløbigt højdepunkt på mandag, når Arbejdsretten skal afgøre, om danske fagforeninger lovligt kan etablere konflikt mod Ryanair.

- Ryanair er nødt til at forstå, at hvis de vil drive forretning i Danmark, så respekterer de vores love og vores overenskomster. Vi skal ikke have åbnet Danmark op for virksomheder, som behandler deres ansatte på den måde. For så vil det kunne ramme os alle sammen, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Uddrag fra kontrakter

Avisen.dk har kopier af kontrakter mellem Ryanair og piloter i selskabet. Samt kontrakter for ansatte i virksomheden Crewlink. Det har ifølge egne oplysninger omkring 2.600 stewardesser og stewarder, der er bundet til at arbejde for Ryanair.

Kontrakterne er stemplet 'strengt fortroligt'.

I kontrakterne er der nogle enslydende formuleringer om fortrolighed. Der står blandt andet følgende:

- 'Fortrolige oplysninger' inkluderer - men er ikke begrænset til - al hemmelig og fortrolig information af hvilken som helst art, som du har fået viden om eller har fået som følge af din ansættelse...

Den formulering sammenhold med, at kontrakten er 'strengt fortrolig' kan ikke forstås anderledes, end at kontrakten indhold ikke må videreformidles. Det gælder således også den i kontrakten beskrevne løn.

Hvad siger Ligelønsloven?

Uddrag fra Ligelønsloven § 2 a:

En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver.

Note i loven til ovenstående:

Såkaldte »fortrolighedsklausuler«, hvormed arbejdsgiveren pålægger lønmodtageren ikke at videregive eller i øvrigt gøre nogen bekendt med lønoplysninger, er ikke lovlige.

Den enkelte lønmodtager afgør selv, om oplysninger om egne lønforhold skal videregives, og i givet fald til hvem. Der er ikke krav om et bestemt formål med videregivelsen, som således også kan ske, selv om der ikke er mistanke eller viden om lønmæssig forskelsbehandling.

via Listen To News