Eksperter: Regeringen vildleder om sygefravær i det offentlige

Af regeringens nye rapport fremgår det, at ansatte i kommuner og regioner gennemsnitligt er syge 12,8 og 11,8 dage om året, mens ansatte i det private er syge 6,8 dage om året. (Foto: Foto: Bente Jæger)

Sygefraværet i det offentlige er højere end i det private, viser ny rapport. Men ministre overser flere forklaringer i deres egen rapport, siger eksperter.

Regeringen har enten ignoreret forklaringerne fra sine egne embedsmænd, eller også har den ikke nærlæst en ny rapport om sygefravær i den offentlige sektor. Det siger tre eksperter til Politiken lørdag, efter at ministrene Troels Lund Poulsen (V) og Sophie Løhde (V) onsdag blæste til kamp mod sygdom i det offentlige.

Af regeringens nye rapport fremgår det, at ansatte i kommuner og regioner gennemsnitligt er syge 12,8 og 11,8 dage om året, mens ansatte i det private er syge 6,8 dage om året. En tilsyneladende stor forskel på 5-6 dage, som ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skal bekæmpes.

Men nærlæser man rapporten, som er lavet af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, er der flere forklaringer på forskellen i sygefraværet. Blandt andet er der langt flere kvinder end mænd ansat i det offentlige, og kvinder er mere syge end mænd. Det skyldes blandt andet, at graviditetsbetinget sygefravær medregnes.

Udover køn er der også forskelle i uddannelsesniveau og alder. Dertil er ansatte i nogle jobs oftere sygemeldt. Det gælder eksempelvis sosu-medarbejdere, som er oftere syge end kontoransatte. Og eftersom sosu’er er den næststørste kommunale arbejdsgruppe med cirka 78.000 ansatte, trækker det resten af sektorens sygefravær op.

Embedsmændene skriver, at over halvdelen af forskellen i sygefraværet skyldes forskelle i demografi og arbejde. Det burde regeringen have kommunikeret klart ud, siger Merete Labriola, uafhængig forsker med speciale i sygefravær.

- Selvfølgelig burde det høre med til de to ministres præsentation af rapporten i offentligheden, at der er faktorer i analysen, som forklarer over halvdelen af forskellen i sygefravær. Det er jo et faktum, at vi har en offentlig og en privat sektor, som laver forskelligt arbejde, og derfor beskæftiger forskellige mennesker. Det virker useriøst at se bort fra dette i brugen af tallene. Det er synd for debatten og for de personer, som har lavet analysen, for den er faktisk god, siger Labriola, der har arbejdet med sygefravær i 25 år, senest som lektor på Aarhus Universitet, til Politiken.

Også seniorforsker i beskæftigelsespolitik Iben Bolvig fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og professor ved CBS Niels Westergård-Nielsen mener, at regeringen overser flere forklaringer på forskellen i sygefravær i rapporten.

Politiken