Dom: I orden at politi arbejdede i døgndrift
Politifolk arbejdede under klimatopmødet i København i over 16 timer i døgnet, men det var i orden, fastslår en domstol. Foto: Polfoto, René Schütze
Det var i orden, at politifolk under klimatopmødet i København i 2009 blev sat til at arbejde mere end 16 timer i døgnet.

Politifolk knoklede i døgndrift under klimatopmøde i København i december 2009.

Men var det i orden, at ordensmagten blev pålagt at arbejde i dagevis, uden at få mindst otte timers hvile i døgnet?

Ja, mener den såkaldte tjenestemandsret, der netop har afsagt dom i en sag om overskridelser af hviletiden i forbindelse med politiindsatsen under COP15.

Sagen drejer sig om et antal polititjenestemænd, der indgik i eskortetjeneste.

Hviletidsoverskridelserne fandt sted i de sidste dage op til afslutningen af klimatopmødet.

Tjenestemandsretten skulle tage stilling til, om Rigspolitiet overskred de særlige arbejdstidsaftaler, der gjaldt under COP15.

Aftalen var, at der altid skulle planlægges med mindst otte timers hviletid pr. døgn, men at det samtidig var forudsat, at der undtagelsesvist kunne fraviges fra de otte timer.

Tjenestemandsretten finder, at Rigspolitiets planlægning har været forsvarlig, og at de brud på aftalerne, der var, "ikke kan anses for at have været påregneligt."

"Det blev herefter akut nødvendigt at inddrage en del af hviletiden for en gruppe polititjenestemænd, som ikke kunne erstattes af andre. Dette medførte, at de pågældende ikke fik en samlet hvileperiode på mindst 8 timer i fra et til lidt over to døgn. At noget sådant undtagelsesvist kunne ske, var imidlertid som nævnt forudsat i parternes aftale," skriver retten.

Rigspolitiet skal derfor ikke betale bod i sagen.