Tæt på verden Dødsdom for Afrika, ø-stater og de fattige
Når regnskovene fældes til fordel for f.eks. palmer til oliefremstilling tjener jordspekulanter, men de lokale mister alt.
CC BY via flickr.com Timv
Projektet om at betale for bevaring af skove er slået fejl. Svage resultater ved klimatopmødet i Durban skaber forargelse i fattige lande.

Et af resultaterne af maratonforhandlingerne om klima i Durban var, at lande bliver bedre i stand til at tjene penge ved at bevare deres skove. Men helt simpelt er det ikke, og faktisk er mange fattige imod aftalen.

Over 100 grupper fra 38 lande fordømte lørdag FNs metode til at frelse skovområder (REDD) for at gøre slemt værre i skovområderne i fattige lande. REDD handler om at forurenere betaler penge, der går til beskyttelse af skove.

Analyser anslår, at der hvert femte minut fældes mere end en kvadratkilometer skov. African Wildlife Foundation anslår, at kontinentet syd for Sahara har mistet 9 procent af sine skove på 10 år.

Dårligt nyt

REDD-planen er, på papiret, at stoppe ødelæggelsen ved at tillade erhvervslivet og lande at betale fattigfolk i skovområder for ikke at fælde og brænde mere.

Løsningen har været på bordet i fire år, men den rykker ingen steder hen politisk. Vigtige beslutninger er udskudt til næste COP-møde. De mest skeptiske tvivler på en REDD løsning før tidligst 2020. FN vedbliver dog at putte mange millioner i projektet.

Problemet ved REDD er, at skruppelløse spekulanter er i færd med at udnytte mulighederne. Det betyder, sagde aktivister under konferencen, at millioner af oprindelige folk og andre, der er afhængige af skovene, får det hårdt.

Der er eksempler på, hvordan skove fjernes til fordel for udvinding af palmeolie. Konsekvensen er, at folk, der lever af skovene, mister deres levevej. Det gælder for eksempel kvinder, der samler brænde.

Adskillige private organisationer advarede imod, at det FNs REDD-plan virker stik modsat intentionerne. I øvrigt er CO2 markederne, der skulle skaffe alle milliarderne, kollapset, fortæller Verdensbanken.

[pagebreak]Bitre kommentarer

Efter konferencen udtalte Martin Khor fra the mellemstatslige South Center i Geneve ifølge The Guardian, at aftalen sådan set betyder, at fattige lande forholdsmæssigt skal nedbringe deres udledning af CO2 mere end rige.

Celine Charveriat fra Oxfam mente, at aftalen brutalt sagde til de fattige, at de bare kan gå hjem og æde CO2. Hvis planerne skal føre til noget positivt, må de rige skære deres forurening hurtigere og få fyldt den nye grønne klimafond, der skal hjælpe de fattige.

COP17 konferencen blev sådan set enige om først at gøre noget ved udledningerne bindende i 2020, hvilket er flere år efter EUs og fattige landes erklærede ønsker for at forhindre global opvarmning højere end 2 grader.

The Guardinan citerer Nnimmo Bassey, leder af Friends of the Earth, for at udskydelsen til 2020 er en kriminel handling med globale proportioner.

”Det betyder, at verden er på vej imod en 4 procent temperaturstigning, en dødsdom for Afrika, små ø-stater og de fattige og sårbare overalt. De rigeste 1 procent har besluttet, at det er i orden at ofre de 99 procent,” siger Bassey.

Det er vigtigt

Omgang med vedens skove er centralt i kampen imod klimaforandringer. Det er også en af de billigste metoder. Alligevel går det tilbage for beskyttelsen af skovene.

USAs tidligere præsident, Bill Clinton, mener således, at træfældning og afbrænding af skovområder er ansvarlig for 15 procent af den samlede globale udledning af klimagasser. FN-studier siger 20 procent.

Mens de kloge snakkede i Durban vedtog det brasilianske senat med stemmerne 59-7 en revision af skovlovene, der, hvis endelig vedtaget og godkendt af præsidenten, vil give amnesti til illegale skovhuggere og vil gøre det endnu lettere at mishandle skovene.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.