Djøf Djøf om OK18: Massive forringelser - de statsansatte skal igen presses
Djøf forudser historisk vanskelige overenskomstforhandlinger på det statslige område efter udveksling af krav med arbejdsgiverne.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Udvekslingen af krav med den statslige arbejdsgiver til de forestående forhandlinger om de statsansattes overenskomster er nu afsluttet.

- Arbejdsgiverkravenes krav til OK18 er desværre - helt som forventet - præget af forringelser, selv om det for nogle af kravene fortsat er uvist, hvad de nærmere indeholder. Det er sørgeligt, at vi har en statslig arbejdsgiver, der ikke finder anledning til at værdsætte deres medarbejdere, siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig og fortsætter:

- Kravene leder i stedet tankerne hen på et arbejdsgiversyn om, at medarbejdere over en bred kam ikke er lønkronerne værd. En tankegang vi heldigvis ikke kender på det private område. Kravene har igen fokus på økonomien og viser, at staten uhæmmet ønsker at skære i de statsansattes lønudvikling og øvrige vilkår. Så forhandlingerne er ikke bare svære, men historisk svære.

Hun lægger vægt på, at de ansatte i staten, der gennem kriseårene har måtte nøjes med minimale lønstigninger og har taget et samfundsøkonomisk ansvar, skal have del i det økonomiske opsving, der er i samfundet. Derudover gør hun opmærksom på, at der ikke er hold i fakta, når staten taler om, at de ansatte har haft en lønfest og skylder penge fra overenskomstresultatet i 2008.

- Det er tal-magi og hører kun til i et politisk eksperimentalteater, konstaterer Sara Vergo.

Kompetenceudvikling og lokal løndannelse

Til gengæld har hun bemærket, at staten har fokus på kompetenceudvikling, så den offentlige sektor er klar til fremtiden. Hun har også noteret sig, at Finansministeriet ønsker at revitalisere den lokale løndannelse.

- Disse temaer ønsker vi også at drøfte ved forhandlingerne, udtaler Sara Vergo, selvom hun langt fra er sikker på, at ønskerne går i samme retning.

- Vi forudsætter, at arbejdsgiverne så også er klar til at betale for kompetenceudviklingen.

Sara Vergo er særlig glad for, at Djøfs krav om indførelse af en fritvalgsmodel med mere frit valg mellem løn, pension og frihed har en fremtrædende rolle i de krav, den samlede lønmodtagerside har afleveret til Finansministeriet.

- Jeg håber, at arbejdsgiverne, når vi først sidder ved bordet, vil indgå i en konstruktiv dialog om kravet. Det vil være med til at fremtidssikre vores overenskomster - og bringe dem på niveau med det, vi kender fra det private arbejdsmarked.

Ud over en fritvalgsmodel er der også en række andre store emner, der skal løses ved forhandlingerne. Betalt frihed på jule- og nytårsaftensdag og grundlovsdag skal sikres, ligesom den betalte frokost skal ekspliciteres i overenskomsterne, og så skal seniorerne have bedre og mere fleksible vilkår.

- Det er dejligt, at mange af Djøfs krav er at genfinde i de krav, der nu har fundet vej til arbejdsgiverne. Trods de mange udfordringer ser jeg frem til konstruktive drøftelser med arbejdsgiverne i de kommende måneder, slutter Sara Vergo.

Sara Vergo træffes for yderligere kommentarer på tlf. 31 37 39 20.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.