Digitale løsarbejdere Derfor er timelønnen 55 kr. lavere: Mere en datingside end arbejdsgiver
Selv om platforme formidler arbejdskraft, er de ikke arbejdsgivere, lyder det. Modelfoto: Scanpix/Iris
Happy Helper er en af de platforme, der ifølge en jurist minder meget om en almindelig arbejdsgiver. Men de betaler 55 kroner mindre i timen end andre rengøringsvirksomheder.

Hvis du gør rent for en rengøringsvirksomhed, får du som minimum 183 kroner i timen alt inklusiv. Hvis du gør rent igennem Happy Helper, der formidler rengøring via sin hjemmeside, får du 128 kroner i timen. Lige nu er der mere end 1.000 mennesker, såkaldte Helpers, der tilbyder deres arbejdskraft til rengøring gennem hjemmesiden.

Men hvordan kan Happy Helper så slippe 55 kroner billigere i timen end andre rengøringsvirksomheder?

Det er fordi, de slet ikke er din arbejdsgiver, men kun en platform, der er bindeleddet for aftaler mellem dem, der gør rent, og dem, der bestiller rengøring. Hvis de var din arbejdsgiver, skulle de nemlig også betale løn under sygdom, barsel, pension og andre dyre goder og rettigheder. Derfor arbejder Happy Helper bevidst med at holde sig på den rigtige side af stregen, så der ikke kan være tvivlsspørgsmål om, hvorvidt de er arbejdsgivere eller ej.

Det forklarer Adam Sebastian Hjorth, der er medejer af Happy Helper. Eksempelvis instruerer de ikke deres Helpers i, hvordan de skal gøre rent, men viser dem en 'best practice' rengøring.

- Det er en gråzone, som det er lidt besværligt at bevæge sig rundt i. Som udgangspunkt må vi ikke kræve, hvordan de skal gøre rent, for vi har ikke instruktionsbeføjelser, fordi vi ikke er arbejdsgivere. Vi kan kun opfordre dem til, hvordan vi mener, de skal gøre rent. Så er det op til dem selv, hvordan de vil gøre rent, forklarer Adam Sebastian Hjorth. 

Regnestykket bag rengøring til 55 kroner mindre i timen

Rengørings-assistenter hos Happy Helper får  i gennemsnit 128 kroner* for en times rengøring.

Til sammenligning er mindstebetalingen for rengøring for en nyansat på overenskomst 142 kroner i timen. Dertil kommer sociale goder i form af blandt andet feriepenge, indbetaling til pension og løn under sygdom. Det har alt i alt en værdi på 41 kroner pr. time. En rengøringsassistent på overenskomst får dermed samlet set 142 kroner plus 41 kroner lig med 183 kroner i timen. Det fremgår af overenskomsten mellem DI, 3F og Serviceforbundet. 

Forskellen mellem en person, der arbejder via Happy Helper, og en ansat på overenskomst kan således opgøres til 183 kroner minus 128 kroner lig med 55 kroner.  

Iøvrigt er det sådan, at når en ansat på overenskomst skal bevæge sig rundt mellem flere forskellige steder for at gøre rent, får han 105 kroner i timen i godtgørelse og dækket udgifterne til transporten. Folk hos Happy Helper derimod får ingen løn, mens de bevæger sig rundt mellem arbejdssteder og må selv dække transportudgifter. 

Kilde: Avisen.dk på baggrund af oplysninger fra overenskomsten mellem DI, 3F og Serviceforbundet samt HappyHelper.dk. 

*Note: Avisen.dk har undersøgt, hvad 200 mennesker hos Happy Helper, forlanger i timen ifølge deres opslag på HappyHelper.dk. De 200 er fordelt på 11 forskellige postnumre i større byer. De 200 havde i gennemsnit en timepris på 133 kroner. Herfra skal trækkes 5 kroner pr. time til en obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. Dermed bliver timelønnen 128 kroner. 

UDVID

Når Happy Helper råder til at gøre rent på en bestemt måde, instruerer de indirekte serviceudbyderne, vurderer Marie Jull Sørensen, som er lektor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet med speciale i platformsøkonomi.

- Hvis platformen ovenikøbet vurderer serviceudbyderne ud fra, om de følger disse råd, er der nærmere tale om anvisninger og ikke kun ’gode råd’. De ’gode råd’ bliver på denne  måde en skjult instruktion og netop instruktionsbeføjelsen er en af de ting, som taler for at anse platformen som arbejdsgiver, siger hun.

Ugebrevet A4 vurderer hun i hvor høj grad Happy Helper og fire andre platforme reelt agerer som arbejdsgivere, selvom de formelt ikke er det.

- De ligger alle sammen på grænsen, og de platforme, der virkelig går ind og definerer ydelsen, de bevæger sig altså over imod en arbejdsgiverrolle, siger hun.

Jo, Uber er arbejdsgiver

I Danmark er der endnu ingen, der har taget stilling til, om man kan se Happy Helper og andre platforme, der formidler arbejdskraft, som arbejdsgivere eller ej. Men både i USA og England har domstole erklæret, at platformen Uber reelt var arbejdsgiver for chaufførerne.

Hvis spørgsmålet en dag skulle komme for en dansk ret, er instruktionsbeføjelsen bare et af de elementer, der peger i retning af, at Happy Helper er arbejdsgiver. De har også ret til at hyre og fyre, fordi de reelt kan udelukke personer fra at gøre rent igennem Happy Helper og kan deaktivere Helpernes konti, hvis de får klager og dårlige anmeldelser. Til gengæld kan de ikke pålægge Helperne arbejde, og det taler imod, at de skulle være arbejdsgivere.

Adam Sebastian Hjorth sammenligner Happy Helper med en datingside og afviser at agere som arbejdsgiver.

- Vi er en platform, der formidler kontakt mellem folk, der ønsker rengøring med en nem digital bookingproces og Helpers, der ønsker at gøre rent hos folk for at supplere deres indtægt i øvrigt. Lidt ligesom en datingside. Det er min overbevisning, at selvom vi instruerede grundigt, så ville vi stadig ikke falde ind som arbejdsgivere, siger han.

Og han mener heller ikke, at man kan sætte lighedstegn mellem deres 'best practise' rengøring og en egentlig instruktion.

- Jeg kender ikke nogen firmaer, der samler folk i hold og forklarer deres jobfunktion på 20 minutter. Jeg er sikker på, at en oplæring hos ISS tager længere tid. Folk er selvstændige hos os, og rengøring er ingen raketvidenskab. At vi har best case practice for rengøring er naturligt. Vi hjælper vores Helpers til at lave den bedst mulige rengøring, siger han.