Butiksdøden er nu massiv
Tomme, livløse butiksruder præger i stigende grad gågaderne rundt om i landet. Her det de triste kendsgerninger fra gågaden i Frederikshavn. Internethandel, stigende huslejer og begrænset købelyst tvinger flere og flere butiksdrivende til at dreje nøglen om. Tilbage står et stigende antal tomme butikker. (Foto: Scanpix)
Aldrig har der stået flere tomme butikker rundt om i landet.

På trods af opsving og lav arbejdsløshed, går det stadig skidt for den traditionelle detailhandel. Det store internet er langsomt, men sikkert ved at tage livet af detailhandelslivet.

Og det gælder for både de små, mellemstore og helt store, som vi så med Fætter BR-kæden sidste jul.

Ved udgangen af 2019 er 6,6 procent af butikslokalerne herhjemme udbudt til leje eller salg, og så stort udbud er aldrig før registreret ifølge erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk.

– Det er det største udbud, vi har målt i al den tid, vi har opgjort statistikken, som går tilbage til starten af 2003. Udbuddet lå i flere år før finanskrisen helt nede på 2 procent af de samlede butiksarealer, men blev tredoblet på få år,  siger analytiker Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk., som er ejet af af landets ejendomsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk.

Tørre tal

På landsplan er cirka 9.900 lokaler og erhvervsejendomme lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk, heraf 2.100 butikslokaler.
I hele landet findes godt 12,5 millioner butiks-kvadratmeter, og 832.600 kvadratmeter er forsynet med et ”til leje” eller ”til salg”-skilt.


Ifølge Institut for Center-Planlægning, som rådgiver fx kommuner, projektudviklere og detailkæder, viser tallene, at detailhandlen og udlejere er under pres.

– En del kommuner har lempet reglerne for, hvad tidligere butikslokaler kan bruges til: Mange steder er spisesteder, cafeer og forskellige sundhedsklinikker rykket ind, og større lokaler bruges måske til fitness. Nogle byer bør prøve at koncentrere tingene, så der fortsat er liv i handelsgaderne – fx ved at omdanne tomme butikker i udkanten af bymidten til boliger og åbne for flere publikumsorienterede ting i bymidterne, fx fitness, forskellige behandlere og måske medborgerhuse og borgerservice, siger partner Jens Chr. Petersen fra Institut for Center-Planlægning.

 

via Listen To News