Børn tvinges i centrum

I går blev Folketingets partier enige om formuleringerne i en ny lov om forældre-myndighed og samvær. Med den nye lov vil politikerne gøre det nemmere at være skilsmissebarn, men det bliver det ikke. For fremover skal forældre tvinges til at samarbejde om børnene ? domstolene kan ikke længere dele forældremyndigheden, som det sker i dag, når forældre ikke kan enes.
Tanken er meget sympatisk, fordi et barn nu engang har to forældre. Men det gør den ikke mere rigtig. Det er nemlig et faktum, at konflikter mellem forældre er noget af det mest nedbrydende, et barn kan opleve, og den nye lov vil give endnu flere konflikter.
Statsamterne bruger mange ressourcer på konfliktmægling, og det vil man gøre endnu mere i fremtiden. Det er godt, for meget kan tales på plads. Men alt kan ikke løses med snak ? det er jo derfor, de to parter er endt ved domstolen. Alligevel er logikken i lovforslaget, at man kan tvinge de to parter til at samarbejde, og midlet er den fælles forældremyndighed. Kun i ekstreme tilfælde skal den kunne deles. Tanken er, at når begge forældre har myndigheden over barnet, så vil de tage ansvaret på sig og vokse med opgaven. Men realiteterne er nok mere, at det vil være konflikterne, der vokser, mens samfundet med god samvittighed kan se til fra sidelinien.
For barnet er jo tænkt ind i centrum.