Blogindlæg Blogger: Det skal være attraktivt at prioritere familien - også som mand

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

MÅSKE HAR du den sidste måned fulgt med i Kanal 4’s programserie ”Mænd på barsel”. I bedste sendetid følger vi fire nordjyske fædre på barsel i hele to måneder, med alt hvad det indebærer af bleskift, sutteflasker og møder med ’fædregruppen’. 

Hyggeligt og sjovt, bevares, men programmet berører måske utilsigtet et væsentlig problem i samfundet. I Danmark er det tilsyneladende så mærkværdigt et fænomen, at mænd går på barsel, at vi bliver nødt til at lave et tv-program, der beskriver noget så naturligt som en far, der tager sig af sit barn. 

Det er da lidt tankevækkende. Og hvis jeg skal være ærlig, tror jeg næppe, at et tv-program med omvendt fortegn ville trække særligt mange seere.

Fædrebarsel er så kontroversielt, at HK har lavet en pjece, som vejleder manden i, hvordan han griber ønsket om barsel an, for som de skriver: ”Det kan godt føles som en stor overvindelse at tale med din arbejdsgiver og dine kolleger om at tage barsel.”

Ovenstående indrammer den udfordring, vores samfund står overfor, når det kommer til barsel: Mænd går på arbejde, kvinder passer børn. Barsel til mænd desværre er stadig et tabu på mange arbejdspladser. Det vidner om, at vi ikke er progressive nok på det familiepolitiske område – og det skal vi lave om på.

VORES NORDISKE NABOLANDE har prioriteret at få familiepolitik højere op på den politiske dagsorden. Her er man nemlig enige om, at fædrebarsel er gavnligt for både forældrenes samliv, børnenes trivsel og ligestilling generelt. 

Svenske, norske og islandske mænd har for længst fået øremærket barsel på op til tre måneder. I Danmark er mænd berettiget til 14 dages fædreorlov efter barnets fødsel, og når fædreorloven er afsluttet, har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov til sammen. Problemet er bare, at kun 8 % af danske fædre vælger at tage en del af den fælles forældreorlov mod 24 % i Sverige og 37 % i Island.

Jeg mener, at der er mange gode grunde til, at danske fædre bør tage større del af barslen. Udover de åbenlyse fordele som at styrke faderens bånd til barnet og balancen i småbørnsfamilien, er fædrebarsel også et generelt slag for ligestillingen mellem mor og far. Men hvis det skal blive en realitet, skal det være nemmere og mere attraktivt for mænd at tage en større del af barslen. Og det kræver en mentalitetsændring.

HELT KONKRET kunne det ske ved en øremærket barsel på op til 12 uger til mænd, som også foreslået af Familiepolitisk Netværk. Det ville legitimere fædrebarsel på arbejdspladserne og dermed gøre det lettere for mor og far at prioritere familien frem for at tilgodese stereotype kønsroller. Man kunne tilmed håbe, at arbejdsgiverens frygt for at ansætte unge kvinder bliver mindre, i takt med at sandsynligheden for at mænd tager barsel bliver større.

Nogle vil måske mene, at staten ikke skal blande sig i, hvordan børnefamilier vælger at strukturere deres dagligdag. Jeg mener dog godt, at man kan kræve, at virksomheder, arbejdsmarkedets parter og den offentlige sektor også påtager sig et ansvar for at skabe de allerbedste rammer for et godt familieliv.

Vi må og skal gøre det attraktivt, meningsfuldt og socialt acceptabelt at prioritere familien - også som mand.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News