Blogindlæg Karsten Hønge: Øremærket barsel til mænd er svaret!

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

HVERT ÅR i november diskuterer vi, at kvinderne faktisk burde have fri resten af året, hvis lønnen skal stå i et rimeligt forhold til antal arbejdstimer. Mænd tjener i gennemsnit 15,7 % mere end kvinder, for så stor er løngabet nemlig mellem kvinder og mænd. Det handler især om, hvordan forskellige fag og brancher klarer sig i lønkampen. ”Kvindefag” slæber sig afsted i krybesporet, når det drejer sig om at hive flere lønkroner hjem.

Især kvinder udfører hver dag et uvurderligt arbejde som for eksempelvis SoSu-assistenter, pædagoger, HK-personale og sygeplejersker. Eller rettere, ”uvurderligt” er det ikke, for det vurderes nemlig for lavt, hvilket tydelig ses på den magre løncheck. Sådan skal det ikke være. ”Kvindefag” får Danmark til at hænge sammen, det er velfærdssamfundets frontsoldater, men de får ikke løn efter fortjeneste.

Hverken prestige eller løn afspejler, hvor vigtige disse fag og medarbejdere er. Mange er tvunget til at finde sig i deltidsarbejde, for der kan være langt mellem jobs på fuld tid. Det finder mænd sig typisk ikke i. Teknisk betonede fag aflønnes betydelig bedre end omsorgsarbejde. Er det fair? Selvfølgelig ikke! Kvinderne betaler prisen for det kønsopdelte arbejdsmarked.

MEN OGSÅ inden for samme fag, kan vi konstatere lønforskelle. Mandlige butiksassistenter tjener 14 % mere end deres kvindelige kolleger, og inden for almindeligt kontorarbejde er forskellen på 11 %. I ganske få fag tjener kvinder en smule mere end mænd. Gennem de sidste 20 år har der stort set ikke været en positiv udvikling. Den nuværende regering gjorde arbejdet for ligeløn vanskeligere, da kravene til virksomhederne om at udarbejde kønsopdelt lønstatistik blev forringet.

Fagbevægelsen og centrum- venstrefløjen går forrest for at få gennemført reel ligeløn, men denne åbenlyse urimelighed får også erhvervskvinden Lone Fønns Schrøder, op i det røde felt. Til Berlingske Business siger hun: ”Ligeløn er et signal om at stille alle lige. Det er et vigtigt signal at sende i en verden, der på globalt plan på mange områder accepterer undertrykkelse af kvinder. Virksomheder bør betale lige løn for lige arbejde, selv om det koster penge. Vi bruger jo heller ikke børnearbejde, selv om det vil være billigere”.

Lone Fønns Schrøder har tager spørgsmålet om ligeløn op i de bestyrelser, som hun sidder i, og det er bl.a. IKEA og Volvo. Hun siger endvidere til Berlingske, at institutionelle investorer bør holde sig fra virksomheder, som ikke har ligeløn, på samme måde som de holder sig fra dem, der forurener eller bruger børnearbejde. Progressive og moderne erhvervsfolk kan tydeligvis være gode allierede.    

Når det kommer til barsel, råber skævheden også til himlen, og det trækker skæve spor gennem mange år i arbejdslivet. De fleste kvinder tager 10 – 12 måneders barsel, mens mændene nøjes med ca. en måned. Det betyder dårligere lønninger og flere og længere perioder med arbejdsløshed for kvinderne. En undersøgelse viser at kvinders løn falder med ca. 10 % pr. barn, de føder, og at arbejdstiden falder, bl.a. fordi mange kvinder vælger at gå på deltid. Mændene fortsætter stort set med uændrede arbejdstider.

EN NY UNDERSØGELSE fra Rockwool Fondens Forskningsenhed peger på løsningen. Når mændene tager mere orlov for at passe deres børn, stiger kvindernes lønninger og risikoen for arbejdsløshed falder. Ja, bare en enkelt uge mere til fædrene betyder en lønstigning til kvinderne på mellem 7.000 og 53.000 kr. om året. Og denne effekt på lønningerne holder sig i mange år.

Svaret burde ligge lige foran os: Mere øremærket barselsorlov til mænd. Men Danmark har desværre en bundplacering i Norden, hvor det kun står ringere til i Finland. De 14 dages øremærket barsel i Danmark skal ses i forhold til tre måneder i Norge og Island og to måneder i Sverige. Kampen for mere øremærket barsel til mænd er fortsat vigtig for SF.

En helt aktuel lønstatistik fra organisationen Lederne viser, at der også på lederniveau er stor forskel i aflønningen mellem kvinder og mænd, og at dette løngab er voksende. Hele 9.000 kr. pr. måned ekstra blinker på de mandlige lederes bankkonto, i forhold til de kvindelige kolleger.

Der er godt nok lang vej hjem, for ligestilling kan skimtes i den fjerne horisont. Men kampen skal kæmpes, både af fagforeningerne og i politik, og her løfter SF ligestillingsfanen.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News