Lars vinder historisk sag om førtidspension
Lars Norman Nielsen fik tilkendt førtidspension i 2017 (modelfoto). Foto: Iris/Ritzau Scanpix
En tidligere bagageportør har som den første siden reform i 2013 vundet en sag om førtidspension.

Det var ulovligt, da Frederiksberg Kommune og Ankestyrelsen hele to gange i 2015 afslog at give førtidspension til den tidligere bagageportør, Lars Norman Nielsen. Det afgjorde Landsretten onsdag i en principiel dom, skriver Fagbladet 3F.

At domstolene tilsidesætter de skøn, som en kommune og Ankestyrelsen har anlagt, er historisk. For ingen har efter førtidspensionsreformen i 2013 vundet en retssag om førtidspension.

Lars Norman Nielsens sag var for Frederiksberg Kommunes rehabiliteringsteam to gange i 2015. Rehabiliteringsteamet er det sted, hvor en kommunes faglige ekspertise er samlet, når en borgers arbejdsevne skal vurderes.

Og begge gange vurderede teamet, at hans sag var fuldt oplyst, og at der ikke var mere at gøre for at få den arbejdsskadede og smerteplagede 3F’er i job igen: Lars Norman Nielsen skulle have førtidspension.

Alligevel sagde kommunens pensionsteam, som endeligt skal godkende en førtidspension, nej. Og det samme gjorde Ankestyrelsen, da Lars Norman Nielsen senere ankede sagen.

At netop rehabiliteringsteamet sagde god for førtidspension – men kommunen og Ankestyrelsen nej – tillægges stor vægt i Østre Landsrets dom.

Man skal dog ikke tro, at fra nu af kan enhver sag om førtidspension vindes ved domstolene – så langt fra, siger advokat Mads Pramming, der har ført sagen for den 49-årige Lars Norman Nielsen. Men dagens dom åbner nogle helt nye døre, vurderer han:

- Dommen markerer, at nogle gange kan sager altså være så vanvittige, at domstolene bliver nødt til at blande sig. Der er en grænse for, hvor grove sager kan blive, siger advokaten.

I 3F glæder det den socialpolitisk ansvarlige, Ellen K. Lykkegård, at landsretten har afgjort, at domstolene gerne må blande sig mere i myndighedernes skøn, end det hidtil har været praktiseret.

- Lars’ sag er desværre ikke enestående. Vi ser jævnligt eksempler på, at medlemmer ikke får tilkendt førtidspension, selvom det efter vores vurdering er helt åbenbart, at disse mennesker er så syge, at førtidspension er den eneste udvej. Dommen i dag åbner mulighed for, at flere af vores medlemmer nu kan få afprøvet i retten, hvorvidt myndighedernes skøn holder, siger Ellen K. Lykkegård.

Såfremt dommen skal ankes, skal Ankestyrelsen søge procesbevillingsnævnet om tilladelse.

Lars Norman Nielsen fik tilkendt førtidspension i 2017.

Fagbladet 3F