Ansatte i staten bryder grædende sammen: Føler sig mobbet af ledelsen

Inden for den seneste uge er fem ud af HK-stats syv lokalafdelinger blevet kontaktet af grædende medlemmer, der oplever pres på arbejdet. Det er et alvorligt problem, fastslår ekspert.
I fem af syv af HK Stats lokalafdelinger har man fået opkald fra statsansatte i gråd over presset på arbejde.
I fem af syv af HK Stats lokalafdelinger har man fået opkald fra statsansatte i gråd over presset på arbejde. Foto: Scanpix/Iris

Grænsen er nået. 

Der ligger et stort pres på medarbejdere i staten. Så stort pres, at de ringer grædende til deres fagforening, HK Stat.

Det viser en rundringning som HK Statsbladet har lavet med deres syv lokalafdelinger rundt om i Danmark. I fem af de syv afdelinger, har faglige medarbejdere fået opkald fra grædende statsansatte inden for den seneste uge.

"Nogen føler sig mobbet af ledelsen, fordi de ikke kan nå alle deres arbejdsopgaver."

"Vi ved, at vi skal have god tid, hvis vi spørger et medlem eller en tillidsrepræsentant, hvordan de har det. Og vi skal også ruste os selv mentalt."

Sådan lyder to af beretningerne fra medarbejdere i HK Stats lokalafdelinger. 

De græder, fordi de oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø og et arbejdsrelateret pres. Og det signalerer, at presset på de statsansatte er steget de sidste par år. Det mener professor Peter Hasle, der arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet:

- Dét, at folk ringer grædende, viser, at det er problemer, der skal tages alvorligt. Der skal meget til, før man ringer på den måde, siger Peter Hasle og tilføjer, at det kræver en særlig samfundsmæssig indsats at få det under kontrol. 

HK: Stop med at piske folk

Han forklarer, at det psykiske arbejdsmiljø nu er blevet et generelt samfundsmæssigt problem, fordi der blandt andet er et voksende effektivitetskrav, både for offentligt og privat ansatte. Og det presser de ansatte til at yde mere. 

- Det er desværre nogle problemer, som ikke er lette at håndtere. Både fordi det psykiske arbejdsmiljø er mere usynligt end det fysiske. Og samtidigt er det også underlagt et tabu at tale om psykisk arbejdsmiljø, siger Peter Hasle. 

Næstformand i HK Stat, Peter Raben, mener, der skal sættes en stopper for dårligt arbejdsmiljø på statslige arbejdspladser: 

- Det er også derfor, at vi siger, at nok er nok i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. Vi får hele tiden at vide, at 'staten skal køre længere på literen' og 'vi skal få mere ud af skattekronerne' og andre floskler. Men det får man ikke bare ved at piske medarbejderne og tale om dem som en udgift. Lige som man ikke kommer langt med at fylde vand i tanken på sin bil, siger han til HK Statsbladet. 

Fyringer giver pres

Nogle af de statsansatte, der ringer til HK's lokalafdelinger, har deres daglige gang på landets uddannelsesinstitutioner. Og de føler et større pres. 

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, peger på de massive fyringsrunder, der er igang på mange af landets erhvervsskoler som én af de centrale årsager til pressede medarbejdere.

- Det er en sektor under pres fra flere sider. Og en arbejdsplads, som skal skære så meget, skaber ikke nødvendigvis det ideelle arbejdsklima for medarbejderne, siger Lars Kunov og tilføjer, at han ikke kender til konkrete sager med grædende ansatte. 

Erhvervsskolerne skal nemlig ifølge finansloven spare 100 millioner kroner i 2018 i forhold til 2017. Samtidigt falder elevtallet på skolerne. Og den cocktail betyder afskedigelser og dermed et større pres, fortæller Lars Kunov. 

Foruden medarbejderne vidner Lars Kunov også om ledere, der er sat under massivt pres på skolerne: 

- Vi hører også fra ledere, at nu er det stramt på skolerne. Der er skåret markant i de ressourcer og det overskud, der før var til udvikling, og som gav energi i hverdagen, siger Lars Kunov.

Om undersøgelsen

HK Statbladets redaktion ringede i december 2017 til HK Stats syv lokalafdelinger og interviewede HK’s faglige medarbejdere på det statslige område om deres øjeblikkelige oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø.

De spurgte: Har du oplevet opkald fra medlemmer, som ringer og græder – på grund af arbejdsrelateret pres/dårligt psykisk arbejdsmiljø? Hvis ja, hvornår har du seneste oplevet det? De spurgte også, om der er fælles træk i det, medlemmerne fortæller, og om hvordan de faglige HK-medarbejdere ser udviklingen over de seneste 5-10 år.

Seks ud af syv HK Stat-afdelinger har indenfor den seneste måned haft medlemmer, der græder på grund af deres oplevelse med arbejdsrelateret pres/dårligt psykisk arbejdsmiljø.

I alt har de været i kontakt med 13 af HK’s faglige konsulenter i de syv HK-afdelinger på tværs af landet.

Kilde: HK Stat

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.