Chaufførkurser på slingrekurs Privat skole skovler skattekroner ind, mens elever må passe sig selv
"Læreren kom tit og startede noget undervisningsmateriale og gik igen," fortæller John Wittenhoff. Han er en af de elever, der står frem for at dokumentere, at virksomheden DEKRA ikke har ret til alle de millioner af offentlige støttekroner, koncernen får hvert år. Privatfoto.
Koncernen DEKRA får millioner af skattekroner hvert år for at udbyde lastbil-kurser, men lever langt fra altid op til reglerne for at få støtten. På baggrund af Avisen.dk's afsløring indleder Undervisningsministeriet nu en undersøgelse af DEKRA.

Koncernen DEKRA uddanner halvdelen af alle erhvervschauffører i Danmark. Og hver gang en elev begynder på et lastbil- eller buskursus, får DEKRA 29.000 skattekroner direkte fra statskassen.

For at få den offentlige støtte skal DEKRA leve op til nogle bestemte lovkrav. Det sker dog langt fra altid, oplyser 17 tidligere kursister og 5 tidligere undervisere over for Avisen.dk.

Tysk ejede DEKRA tjener over 20 millioner kroner om året på at udbyde uddannelser i Danmark, viser koncernens regnskaber. Størstedelen af pengene kommer fra statskassen. Mens de offentlige støttekroner triller ind, sidder elever på nogle af DEKRA's kurser - stik mod reglerne - alene ved computere uden underviser størstedelen af tiden.

Det fortæller tidligere elever og undervisere. Deres oplysninger bliver bekræftet af otte kursusevalueringer, som Avisen.dk er i besiddelse af. I en af dem skriver en elev om et klart brud på reglerne for støtten til lastbilkurser:

"Læreren var sjældent til stede fysisk eller mentalt. Enkelte gange havde vi slet ikke nogen lærere, eller lærere havde flere forskellige klasser på samme tid, som han gik imellem."

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, der står for kontrollen med dem, der udbyder de såkaldte AMU-kurser. Her ser man med stor alvor på de forhold, som Avisen.dk beskriver.

"På baggrund af de fremlagte informationer vil styrelsen indlede en undersøgelse og en målrettet indsats fra de kompetente myndigheders side for at få afklaret, om der er foregået ulovligheder," skriver styrelsen til Avisen.dk.

Helt normal praksis

På AMU-kurser skal læreren og deltagerne være til stede samtidig, understreger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er en af de regler, som AMU-skolerne skal overholde for at have ret til tilskud fra staten, skriver styrelsen.

"Ved arbejdsmarkedsuddannelse opereres der ikke med lærerfri undervisning eller undervisningsfri timer."

80 procent af tiden sidder de ved en computer og laver selvstudie
Tidligere underviser på DEKRA

Men hos DEKRA er de lærerfri timer helt normal praksis, fortæller de fem tidligere undervisere, som Avisen.dk har talt med. De ønsker alle at være anonyme, men Avisen.dk kender deres identitet.

- 80 procent af tiden sidder de ved en computer og laver selvstudie, siger en af lærerne.

Er der så en lærer til stede, som kan hjælpe dem?

- Nogle gange. Men ikke altid, langt fra altid. Nogle gange har jeg haft to hold, et hold jeg har været inde og passe i klassen, og nogle gange har jeg holdt øje med en anden klasse eller også har jeg været ude at køre samtidig, fortæller en af de tidligere undervisere.

Hør hvordan DEKRA organiserer kurserne i strid med loven

En af de elever, som Avisen.dk har talt med, er John Wittenhoff, som har taget kørekort til bus hos DEKRA i Viborg. Her blev han overrasket over, hvor lidt læreren var til stede.

- Læreren kom tit og startede noget undervisningsmateriale og gik igen. Når hele teoriprøven så var kørt igennem på computeren, så sad vi en halv time og ventede på, at han kom tilbage og gennemgik prøven, siger John Wittenhoff.

Der bør gribes ind med det samme, for DEKRA lever ikke op til de mest basale krav
Professor Henning Jørgensen

John Wittenhoff oplevede aldrig, at der var tavleundervisning efter frokost.

- Fra kl. 12 kunne vi bare sidde med benene oppe på bordet indtil 15.24. Det var der mange, der gjorde, siger han.

Klokkeklare brud på loven

Avisen.dk har fremlagt elevernes oplevelser og de anonyme kursusevalueringer for to professorer med speciale i arbejdsmarkedet, Bent Greve fra Roskilde Universitet og Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. På baggrund af Avisen.dk's dokumentation siger Bent Greve:

- Ud fra det, jeg har set her, så leverer DEKRA ikke det de skal for at få betalingen fra staten.

Henning Jørgensen stiller spørgsmålstegn ved, om DEKRA fortsat skal have lov til at udbyde AMU-kurser.

- Der bør gribes ind med det samme, for DEKRA lever ikke op til de mest basale krav. Der er et mønster af klokkeklare brud på loven, siger han.

Selvstudie uden lærer er ikke den eneste punkt, hvor DEKRA ikke overholder loven.  Koncernen giver også elever fri før tid, selvom DEKRA tidligere har fået en advarsel om, at koncernen mister støtten til hele kurset, hvis man afkorter undervisningen. Læs mere om det her.

Fokus på at tjene penge

På det offentlige AMU-center på Fyn kalder forstander Ove G. Dalby DEKRA's metoder for direkte skræmmende. På AMU-Fyn udbyder de de samme kurser som på DEKRA, men her er der altid en lærer til stede i undervisningen.

Som det beskrives her ligner det en konstrueret profitmaskine
Ove G. Dalby, forstander AMU-FYN

- De nævnte eksempler er jo krystalklare brud på formelle lovregler og fornuftig pædagogisk tilgang, og der kan, så vidt jeg kan se, kun være en eneste forklaring – nemlig at DEKRA's fokus på at tjene penge på det offentlige system overskygger alt andet. Som det beskrives her, ligner det en konstrueret profitmaskine, siger Ove G. Dalby til Avisen.dk.

DEKRA's direktør Peter Laursen har ikke ønsket at stille op til interview. Avisen.dk har over email forelagt Peter Laursen kritikken fra kursisterne og de anonyme evalueringer, men han skriver, at han ikke har kommentarer til individuelle evalueringer og enkelte kursisters oplevelser. I stedet skriver han:

"DEKRA afvikler over 30.000 kurser om året. Vi efterlever de gældende lovgivninger og tilstræber at gøre os umage hver eneste gang, vi har en kursist i huset. Vi kan ikke altid gøre alle fuldt ud tilfredse, men vi er meget stolte af, at over 88 % af alle kursister vil anbefale DEKRA til en ven eller kollega."

Læs hele Avisen.dk's dækning af DEKRA's metoder her

Om DEKRA

DEKRA er en tyskejet koncern, som I Danmark består af et moderselskab, som holder til i Brøndby, og syv datterselskaber fordelt over hele landet, som udbyder de såkaldte AMU-kurser. Her kan faglærte, ufaglærte og ledige efteruddanne sig. DEKRA er specialiseret inden for transportområdet og uddanner efter eget udsagn omkring halvdelen af alle erhvervschauffører i Danmark. I løbet af det seneste år har DEKRA stået for næsten halvdelen af alle køreprøver og teoriprøver til lastbilkørekort og buskørekort.

I 2016 tjente den danske del af DEKRA-koncernen 26 millioner kroner efter skat. I 2015 var overskuddet 24 millioner kroner. Når en elev starter på et lastbil- eller buskursus, får DEKRA 29.000 kroner fra staten i tilskud, mens den virksomhed, hvor eleven arbejder, skal betale 3.540 kroner. Når en ledig tager et lastbil- eller buskursus hos DEKRA, er det jobcenteret og dermed kommunen, som betaler det hele.

For at få den offentlige støtte skal DEKRA leve op til reglerne for AMU-kurser. Blandt andet må DEKRA ikke give eleverne fri før tid, og de må heller ikke lade eleverne arbejde alene ved en computer, uden at der er en lærer til stede. Det er de to steder, hvor DEKRA ikke overholder lovgivningen ifølge de 17 tidligere elever og 5 tidligere undervisere, som Avisen.dk har talt med, og de otte anonyme kursusevalueringer, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Kilde: DEKRA's regnskaber, aktindsigt fra Rigspolitiet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

via Listen To News