Tur på job koster kassen - hjælp på vej til syge
Personer med livstruende sygdomme risikerer at miste retten til sygedagpenge, hvis de begynder at gå på arbejde. (Foto: Foto: Colourbox)
Kræftramte, der i en periode vender tilbage i job, men igen bliver sygemeldt, mister deres sygedagpenge. Men nu åbner beskæftigelsesministeren for en politisk løsning på problemet

Kræftramte eller andre med livstruende sygdomme skal passe på med at gå i gang med at arbejde for tidligt efter et sygdomsforløb. På grund af et hul i reglerne for sygedagpenge risikerer de nemlig at miste retten til sygedagpenge, hvis det bliver nødt til at melde sig syg igen.

Det skete for pædagog Kenneth Lange, som Avisen.dk skriver om i dag.

Kenneth har i flere år kæmpet mod leukæmi. Da han i sommer i år ville teste, om helbredet igen kunne holde til jobbet med socialt udsatte unge, brød sygdommen ud igen - men der var ingen sygedagpenge at få.

Det på trods af, at regeringen har garanteret, at personer med livstruende sygdomme skal have adgang til ubegrænset dagpenge. Det får nu beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen til at bebude, at der er hjælp på vej til syge, der er kommet i klemme.

Han har aftalt med de øvrige partier bag efterårets sygedagpengereform, at man vil forsøge at lukke hullet, som i værste fald kan få sygdomsramte til at lade være med at gå på arbejde

”Vi ser nærmere på situationen for personer med en livstruende, alvorlig sygdom," siger Henrik Dam Kristensen i et skriftligt svar til Folketinget.

Det vil ifølge Beskæftigelsesministeriet ske i det nye år.

Starter forfra med genoptjening

Ifølge de nye regler om sygedagpenge vil livstruede syge, som har forsøgt at gå på arbejde, kun få, hvad der svarer til kontanthjælp, hvis de må stoppe med at arbejde igen. Det skyldes, at de må starte forfra i forhold til at genoptjene retten til dagpenge.

I stedet får de en såkaldt "jobafklaringsydelse”, der oprindelig ikke er tiltænkt livstruede syge – og som betyde et økonomisk tab på op til 7.000 kroner for en enlig og 3.500 kroner for en forsøger om måneden.

Enhedslisten er det eneste part i Folketinget, der ikke står bag den nye lov om sygedagpenge.

"Reformen af sygedagpenge betyder en nedgang i indtægt for langt de fleste syge. Til gengæld lovede regeringen, at alvorligt syge mennesker ville få ubegrænset dagpenge. Men det kan regeringen ikke levere," siger arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen.

Kræftens Bekæmpelse: Kræftramte dropper jobbet

Kræftens Bekæmpelse ønsker, at kræftramte, der vender tilbage til jobbet, trygt kan starte arbejdet op, uden at skulle bekymre sig om deres økonomiske situation hvis kræfterne alligevel ikke slår til.

"Grundlæggende er det vores ønske, at mennesker, der har været syge af kræft, og som atter bliver syge - hvad enten det skyldes kræftsygdommen eller en anden sygdom - bør kunne få sygedagpenge igen" siger afdelingschef Laila Walther.

via Listen To News