Se listen: Personer med disse navne har held i kærlighed
Nogle navne har flere gifte personer, mens andre navne i højere grad er single på jagt efter kærligheden. Foto: Shutterstock/Iris/Modelfoto
Kan dit navn sige noget om, hvorvidt du har held i kærlighed? Andelen af gifte er hos nogle navne rigtig stor, mens andelen af enlige er stor hos andre navne.

Hvem skal du holde dig fra, og hvem skal du sætte kløerne i, hvis drømmen er et ægteskab? Det kan Avisen.dk's navnehjul svare på. Her kan du også se, om dit eget navn har held i kærlighed. Det gør du ved at klikke lige her.

Avisen.dk har kigget nærmere på de 20 mest populære navne blandt både mænd og kvinder. Derefter har vi set på, hvor stor en andel af personer med hvert navn der enten er gift eller single.

For at finde ud af, om folk er gift eller enlige bruges Danmarks Statistik og deres definition af gift og enlig. Gift giver sig selv - to personer er gift med hinanden og har ægtefællehenvisning til den anden person. Enlige dækker over alle hustande med kun én beboer - her vil hjemmeboende børn over 18 år også optræde.

I alt 37 procent af befolkningen er registreret som enlige, mens lige under halvdelen af danskerne er gift. Helt nøjagtigt 48 procent.

Se hvordan de 20 mest populære navne for hvert køn klarer sig i kategorierne single og gift. Artiklen fortsætter under grafikkerne.

 

Hos mændene er det Jørgen, der fører an, når det gælder ægteskab. 63 procent af dem, der hedder Jørgen, er gift. Det hænger muligvis sammen med, at Jørgen med en gennemsnitsalder på 65,1 år har haft en del år at løbe på. Samme billede tegner sig hos kvinderne, hvor 58 procent med navnet Bente, der har en gennemsnitsalder på 63,1 år, er mest gift.

Mest single hos mændene er Rasmus. Han er i gennemsnit 23,7 år gammel. Hos kvinderne er det Anna, der leder an på singlefronten. Hele 48 procent af Anna'erne er single, på trods af at deres gennemsnitsalder ligger på 44 år.

Det er især de 'yngre', der er single og ikke gift. Mange af dem er dog samlevende, hvilket vil sige, at de bor sammen med en partner uden at være gift. Det gør sig eksempelvis gældende for både Camilla, Maria, Mads og Rasmus, der alle har en gennemsnitsalder under 30 år. 

At de unge ikke er gift endnu, er måske ikke så overraskende, når man ser på Danmarks Statistiks tal for førstegangsviede. I gennemsnit er mænd nemlig 34,9 år og kvinder 32,4 år, når de første gang bliver gift.

Vil du tjekke, hvordan dit navn klarer sig i kærlighedslivet, kan du prøve navnehjulet lige her. Her kan du også blive klogere på en masse andre ting, der kendetegner lige præcis dit navn. 

Om navnehjulet: Sådan gjorde vi

Alle data i navnehjulet er købt hos Danmarks Statistik. Vi har talt fornavne hos personer, der boede i Danmark den 21. december 2016.

Der er kun medtaget navne, hvor mindst 100 personer har haft navnet. Vi har ene og alene koncentreret os om det første navn. Så hedder du Jens Peter, vil du optræde som Jens. Navne med bindestreg er dog medtaget.

Navne, der både bæres af mænd og kvinder, er beregnet og kan slås op hver for sig.

Navnehjulet finder statistik på en lang række områder.

- Bopæl - De tre kommuner, hvor personer udgør den største andel. Da nogle ø-kommuner er små, vil de relativt hyppigt dukke op i oversigterne. Derfor er de for visse navne ikke taget med.

- Biler - Vi ved, hvor mange biler af en bestemt fabrikant, der ejes privat af personer med bestemt navne. Vi viser, hvilke bilmærker der for hvert navn er overrepræsenteret i statistikken - og ikke hvilke bilmærker, flest har.

- Alder - Gennemsnitsalderen på personer med dette navn. Her skelner vi ikke mellem børn og voksne - det giver det mest sandfærdige billede af navnets reele gennemsnitsalder.

- Skat - Hvor meget betalte personer med navnet i gennemsnit i skat i 2015. Tallet er regnet ud fra personer, der har betalt positiv skat i indkomståret 2015. Det kan du læse mere om hos Danmarks Statistik.

- Indkomst - Den gennemsnitlige indkomst før skat. Pensionsbidrag indgår ikke. Indkomsterne er regnet ud fra indkomståret 2015. Det kan du læse mere om her.

- Kriminalitet - Andel personer med pågældende navn, som har fået en straf indenfor de sidste fem år. Optællingen går fra 2011-2015. Afgørelser i form af frifindelser og tiltalefrafald er ikke medtaget.

- Millionærer - Hvor almindeligt er det, om personer med navnet er millionær? Her er tale om personer, der pr. 31. december 2015 havde en nettoformue på mindst 1 million kroner. Nettoformuen er udregnet ud fra aktiver (kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter samt aktier, obligationer og pantebreve i depot) fratrukket passiver (gæld til pengeinstitutter, hypotekbanke, kontokortordninger og kreditforeningsgæld). Vi medregner ikke værdien af hovedaktionærposter uden for depot, bil, lystbåd, campingvong, kontanter, pensionsformuer samt besætninger og lagerværdier for selvstændigt erhversdrivende. Er du ikke blevet klogere af den beskrivelse, kan du læse mere hos Danmarks Statistik

- Civilstatus - Gift, single, samlevende eller lever i registreret partnerskab. Single dækker alle enlige - uanset om man har været gift eller ej. Samlevende dækker også par, der bor sammen. Forskellene er nærmere beskrevet her.

- Karriere - Chef, studerende, pensionist eller lønmodtager. Optalt i 2015 - men vi har forenklet lidt. Ledig er lagt sammen af 'arbejdsløs mindst halvdelen af året' samt 'modtager af dagpenge (aktivering ol., sygdom, barsel og orlov)'. Uden for arbejdsmarkedet dækker over 'førtidspensionister', 'folkepensionister', 'efterlønsmodtagere' og 'kontanthjælpsmodtagere'. Andre er 'medarbejdende ægtefælle, 'andre' samt 'uoplyst'.

- Arbejde - Her er det de tre job, personen oftest har. Danmark Statistik kender fra indkomstregistreret den dominerende beskæftigelse i løbet af året for hver enkelt dansker. Var man ikke registreret hos Skat i 2015, er der ingen stillingsoplysning. Det samme gælder for personer der i perioden var på efterløn, kontanthjælp, ledige osv. De er dermed ikke med. Vi har forenklet lange stillingsbetegnelser og slået enkelte sammen. 'Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug' er blevet til 'arbejder med landbrug.

Navnehjulet er blevet til i fællesskab mellem Avisen.dk, Kaas og Mulvad og Hottype Consulting. Pia Seidler har stået for det grafiske design.

via Listen To News