Sygeplejerske til samtale efter Facebook-opslag: Nu får hun oprejsning
Ombudsmandens afgørelse er en sejr for offentligt ansattes ytringsfrihed, mener sygeplejerske Lise Müller, der blev indkaldt til møde med chefen med 13 minutters varsel efter at have skrevet et opslag på Facebook.
Sygeplejersken Lise Müller fik 13 minutter til at møde op hos chefen, efter at hun havde skrevet om omstruktureringer på arbejdspladsen på Facebook. Nu fastslår ombudsmanden, at offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden at frygte negative reaktioner fra arbejdsgiveren.

Offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden at frygte efterfølgende negative reaktioner fra arbejdsgiveren.

Det fastslår Ombudsmanden i en konkret sag om hjemmesygeplejersken Lise Müller, der i et opslag på Facebook havde skrevet om omstruktureringer i Frederiksberg kommune og opsigelser blandt kollegerne.  

Tre dage efter Facebook-opslaget fik Lise Müller 13 minutter til at stille op til et møde med ledelsen og tillidsrepræsentanten. Hun har siden forklaret ombudsmanden, at hun var rystet efter mødet, at hun opfattede det som om, at hun ikke skulle ytre sig igen, og at hun længe efter ikke turde skrive om sin arbejdsplads. 

Sagen tændte en ny debat om offentligt ansattes ytringsfrihed, som ifølge kritikere er under pres.

I sin afgørelse lægger ombudsmanden vægt på, at det er i orden, at arbejdsgiveren tager en snak med en medarbejder, der har ytret sig, når ledelsen vel at mærke har en saglig grund til det.

- Sådanne samtaler kræver, at ledelsen er meget omhyggelig med sit ordvalg, sin fremtræden og måden, samtalen afholdes på. Det er afgørende, at medarbejderen ikke oplever det som et forsøg på at få vedkommende til at tie stille. Offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden bekymring for efterfølgende negative reaktioner, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen i den konkrete sag, Lise Müller, kalder ombudsmandens afgørelse for 'en sejr for offentligt ansattes ytringsfrihed.'

- Nu skal vi videre. Det sker meget ofte derude i det virkelige liv, at en arbejdsgiver kalder til samtale, lader et ord falde eller lignende hvis en ansat har været kritisk. I hvert fald er det et faktum at mange medarbejdere tier af frygt for konsekvenser, skriver Lise Müller på Facebook.

Frederiksberg kommune har ifølge ombudsmanden beklaget det konkrete hændelsesforløb. 

Kommunen har erkendt, at deltagerkredsen, mødeformen og det korte det korte varsel, Lise Müller fik, da hun blev indkaldt til møde, kan have medvirket til, at hun følte sig presset. 

Lise Müller har forladt sit job i Frederiksberg kommune. Hun arbejder stadig som hjemmesygeplejerske og er siden blevet valgt til næstformand i SF.

Ledelsen indledte med at slå fast, at der ikke var tale om en tjenstlig samtale, og kommunen har forklaret ombudsmanden, at formålet med mødet var at give sygeplejersken nogle faktuelle oplysninger om bl.a. de omstruktureringer, som hun havde omtalt. På mødet gjorde ledelsen hjemmesygeplejersken opmærksom på, at hun havde gjort nogle af sine kolleger kede af det.