Nu løfter udskældt stresspanel sløret: På vej med 12 nye råd

Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan allesammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stressråd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger Anette Prehn. (Foto: Foto: Hjernesmart.dk/pressefoto. )

Vi kender alle kostrådene om, at vi skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen, masser af fibre og magert og holde igen med kød. Nu er regeringens stresspanel på vej med 12 konkrete råd til, hvordan vi undgår stress.  

Regeringens stresspanel er trukket i arbejdstøjet. På tirsdag 23. oktober holder Det nationale stresspanel sit andet møde, og denne gang er arbejdsrelateret stress på dagsordenen. 

Og i begyndelsen af 2019 vil stresspanelet afslutte et halvt års arbejde med at præsentere 12 konkrete anbefalinger til danskerne, så vi bedre kan forebygge og reduceres stress i samfundet.

Dermed kan danskerne få en slags stresspyramide og en stribe råd, der akkurat som kostrådene skal hjælpe os til at blive sundere.   

Formanden for Det nationale stresspanel, Anette Prehn, pointerer, at ambitionen er, at de 12 anbefalinger til at undgå stress vil være korte og let forståelige.

- Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan alle sammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stress-råd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger hun.

Råd skal ramme bredt og have effekt 

Anette Prehn fremhæver, at de 12 anbefalinger vil rette sig mod arbejdspladser, studiemiljøer, familier og andre fællesskaber samt naturligvis det enkelte menneske.

- Jeg vil lægge hovedet på blokken på, at de 12 råd, vi kommer med, både bliver meningsfulde for sosu-assistenten, skolelæreren, ingeniøren og industriarbejderen, siger hun og noterer, at hun i sit arbejde som forfatter og underviser forsøger at formidle viden så jordnært og tilgængeligt, at alle uanset faggruppe, uddannelse og alder får gavn af det. 

Endelig pointerer Anette Prehn, at der ikke bliver lagt op til lange komplicerede processer som opfølgning på stresspanelets anbefalinger.

- Jeg vil hellere foreslå noget, der er et lille skru med en relativ stor effekt end noget, der tager tre regeringer at få gennemført i praksis, fastslår Anette Prehn, der er sociolog og forfatter til en stribe bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.

Det Nationale Stresspanel skal tænke ud af boksen

Formål:

Stresspanelet skal skabe debat og bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress. Stresspanelet skal skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidtage til forhøjet stressniveau i samtundet, og den enkelte samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet. Samtidig skal vidensgrundlaget om stress styrkes ved at skabe et overblik over viden om stress på tværs af sektorer. 

Opgaver:

Løbende engagere danskerne og øge bevidstheden i befolkningen om, hvad stress er, herunder forskellen mellem kort og langvarig stress, og hvordan hver enkelt borger og familien kan tage ansvar for, at færre bliver ramt af stress. 

Rådgive regeringen om mulige tiltag, der kan skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidrage til et forhøjet stressniveau i samfundet, og den enkeltes samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet, således borgernes tilknytning til hverdagen kan fastholdes (fx. familien, arbejde og uddannelse). Forslagene skal afgrænse sig fra at være af reguleringsmæssig karakter og omhandle forhold, som aftales af arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstid, timebank, fridage, orlov mv. 

 Stresspanelet holdt sit første møde i september. Tirsdag 23. oktober er der møde med fokus på arbejdsrelateret stress, og derudover er der planlagt to møder i hhv. november og december. 

Panelet vil gerne inddrage hele Danmark i arbejdet, og har sendt invitationer ud til en lang række organisationer og foreninger. Invitationen kan findes på Sundhedsministeriets hjemmeside. Foreløbig har knap 50 aktører og privatpersoner sendt konkrete forslag.

Stresspanelets arbejde skal være færdigt i begyndelsen af 2019.

Kilde: Kommissorium for Nationalt Stresspanel samt www.sum.dk 

UDVID

Stresspanelet blev præsenteret i juni 2018. På et pressemøde slog blandt andre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fast, at stress er et alvorligt samfundsproblem,  og at stress kan ramme os alle.

- Vi har behov for bredt funderede løsninger, for stress og stigende psykisk mistrivsel løses ikke bare med et knips på Christiansborg, lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Udover Anette Prehn som formand består panelet af blandt andre den kendte hjerneforsker Peter Lund Madsen og direktør i Hartmanns Anne-Mette Ravn.

Men stresspanelet fik en hård medfart i medierne, da sammensætningen blev kendt. For hvor var alle arbejdsmiljø- og stressforskerne fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø og universiteterne og alle de eksperter, der på den ene eller anden måde har indgående viden om stress?

Panelet er en hån

Forfatter og stress-ekspert Thomas Milsted er en af kritikerne af stresspanelet. 

- Det er en hån, at der ikke sidder egentlige stresseksperter i det panel, og jeg finder det besynderligt, at regeringen ikke vil bruge den virkelig stærke kapacitet vi har på arbejdsmiljøforskningen herhjemme, siger han.

Også panelets stramme tidsplan er ifølge Thomas Milsted en hån mod seriøst arbejde omkring en af nutidens største sundhedsudfordringer.  

- Der er noget galt, når man kan slippe af sted med at nedsætte et panel, der på under en håndfuld møder skal løse stress-gåden og komme med brugbare råd, mener han.

Thomas Milsted frygter, at panelet mangler kendskab til pres, krav og vilkår på arbejdspladserne, og at der er risiko for, at panelets anbefalinger vil rette sig mod, hvad den enkelte selv kan gøre i stedet for at ændre på de organisatoriske rammer.

Kan opfinde den dybe tallerken igen 

- Det kan være godt nok at pege på, at folk skal huske at restituere og få deres nattesøvn, slukke mobiltelefonen og være off-line. Der er ikke noget galt med sådan nogle råd om noget telefonhalløj og sociale medier, men det kan bare ikke stå alene, siger han og understreger vigtigheden af at komme væk fra, at individet har ansvaret for stress.

Thomas Milsted tager hatten af for, at stresspanelet har sendt invitationer ud til en bred skare af organisationer for at få deres forslag til at løse stress-problemerne.

- Men vi risikerer, at panelet kommer med nogle råd, der ikke for alvor rykker. Fordi de ikke er eksperter, vil de synes, at de har opfundet den dybe tallerken, men jeg kan være bekymret for, at vi har set den dybe tallerken tidligere, fastslår han.

Fordel med forskellige indfaldsvinkler

Avisen.dk har talt med flere medlemmer af stresspanelet, der medgiver, at det er en udfordring, at der kun er et lille halvt år og fire møder til et komplekst arbejde. 

Lektor på Roskilde Universitet, Trine Wulf-Andersen, der er med i panelet, kan godt forstå dele af kritikken for både tidsrammen og sammensætningen betyder da noget.

- Men vi er alle sammen optaget af, at der er et fornuftigt vidensgrundlag under de 12 anbefalinger, som vi kommer med. Og det kan bidrage til at udvide blikket på stress-problematikken, at vi kommer med forskellige indfaldsvinkler, siger hun og henviser til, at panelet inviterer eksperter på stress og arbejdsmiljø ind undervejs for også at inddrage deres viden.

Finder huller i osten

Formand Anette Prehn tager kritikken fra blandt andre Thomas Milsted i stiv arm og noterer, at de seks ministre tydeligvis vil noget andet end at samle stressforskere i panelet.

- Vi har masser af viden om stress i dag. Det gode spørgsmål er: Hvilke konkrete handlinger vil rent faktisk gøre en god forskel? Jeg forventer, at de personer, der bruger deres gode begavelse og offentlige taletid på at finde huller i osten i forhold til panelets sammensætning vil vise os, at de også evner at bruge begavelsen på at bidrage til arbejdet med at identificere de allervigtigste handlinger, siger hun og tilføjer, at stresspanelets indbakke er åben til og med 15. november.

Anette Prehn slår fast, at man i panelet er meget opmærksomme på ikke at gøre stress til et individuelt problem.

Her er stresspanelet

Formand Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og forfatter til bøger om hjernes spilleregler og betydningen for socialt samspil og mental sundhed. I næste uge udkommer hendes nye bog 'Flip. Hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede'.

Peter Lund Madsen, hjerneforsker, speciallæge i psykiatri og forfatter. 

Anne-Mette Ravn, administrerende direktør i Hartmanns. Virksomheden har ligget i top 10 over Danmarks bedste arbejdspladser blandt andet med fokus på stress og flydende arbejdsliv.

Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, IT-iværksætter og debattør.

Christian Mogensen, projektleder Center for digital pædagogik. 

Marianne Breds Geoffrey, speciallæge i psykiatri og forfatter.

Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen. 

Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC og i spidsen for forskningsprojekt om unges identitetsprocesser og fællesskaber på videregående uddannelser. 

Mikkel Baastrup, direktør i entrepenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen. 

Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator Det Sociale Netværk.

Kilde. Beskæftigelsesministeriet. 

UDVID

- Det er absurd at forestille sig, at individet skal gå ud og løse det her store samfundsmæssige stressproblem alene. Det her er et arbejde, hvor vi laver helhedstænkning på tværs af livsforløb. Og vi er klar over, at det handler om både strukturer, kulturens betydning, arbejdsmarked, uddannelsesmiljøer, familier og individet selv, siger hun.

Anette Prehn betoner, at kommissoriet lægger op til at skabe debat og større bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress.

- Men det er også vigtigt at kunne se radikalt nyt på stress-situationen. De mennesker, som regeringen har udpeget til at være med i panelet, er folk med fødderne solidt plantet på jorden, og som kan få ting til at ske. De kan formidle jordnært og se på stress med forskellige udgangspunkter, siger hun.

- Vi kommer ikke til at sande til med den tidsramme, og ambitionen er, at vores arbejde rykker noget. Jeg vil stå i spidsen for noget, der bliver sobert, relevant og gennemførligt, siger hun.

50 forslag fra organisationer 

Lige nu nærlæser Anette Prehn de næsten 50 konkrete forslag om at undgå stress. Blandt andet har Dansk Idrætsforbund, Jordemoderforeningen, Statens Institut for Folkesundhed og en håndfuld privatpersoner sendt forslag. Og det er inspirerende input, fastslår hun. 

- Det vigtigste er, at vi hver især ude på vores arbejdspladser, skoler og andre fællesskaber, sætter os ned og forestiller os, at vi er stresspanelet. Hvad kan vi foreslå, og hvad kan vi selv gennemføre her på stedet for at øge den mentale sundhed?

- Den diskussion, der fører til handlinger i vores hverdag, er jo langt, langt vigtigere, end hvad ti mennesker foreslår af handlinger. Jo mere vi kan puste til nogle processer ude blandt danskerne, jo større succes synes jeg, at vores arbejde er, siger hun.

Peter Madsen sidder i en grøft op ad en hæk mens en skarpskytte holder ham i skak.
BREAKING

Peter Madsen flygtet:

Nu er han kørt væk fra stedet

En mand bliver interviewet mens en hel hær af fotografer og journalister kigger på ham
Krimi

Peter Madsens flugt

går verden rundt

Dronningen til åbningen af folketinget. Hun har alvorlig mine i ansigtet og er klædt i en støvet blå jakke med matchende hat.t
Kongelige

Dronningen giver op:

Aflyser nytåret

Jeppe Kofod iført blåt jakkesæt under åbningen af folketinget. Han smiler til fotograferne.
Nyheder

Professor tvivler

sag mod Kofod

En håndværker banker gamle klinker af et gulv
Nyheder

Trick: Sådan kan du

spare en formue

på håndværkere

Robert Redford med solbriller i vintersol. Han holder sin kone i hånden. De har begge mørke vinterfrakker på.
Kendte

Robert Redford knust:

Sønnen er død

Et visent blad holdes op foran solen, som stråler igennem på en skyfri himmel.
Nyheder

Varmen vender tilbage -

så lunt kan det blive

En lille pige og en dreng gynger på en legeplads. Man ser kun deres fødder og overkroppe.
Krimi

Børnelokkere har

fået bedre vilkår

En person bliver testet for corona i sin bil af en person med handsker, engangskittel, visir, mundbind og hårnet på.
Sport

Advarer om tsunami af

nye coronasmittede

Emil og Line i en scene fra Emil fra Lønneberg.
Nyheder

Emils tjenestepige er død

Laura Christensen portræt
Film og TV

Laura Christensen

om ubådsserien:

Håb i mørket

Jeppe Kofod portræt
Nyheder

Kofod anmeldt for voldtægt

Trump og Fauci på pressemøde
Nyheder

Trump sviner USA's

smitteekspert:

En katastrofe!

Mads Aagaard Danielsen på Folkemødet.
Nyheder

DR fyrer seriekrænker

Magnus Heunicke på pressemøde
Corona

Tæt på smittet:

Heunicke arbejder

hjemmefra

Strand på Cypern set fra luften
Nyheder

Cypern krydser smittegrænse 

Bil ligger på siden ved siden af smadret McLaren
Biler

Million-bil smadret

på parkeringsplads

Illustration af rumfartøj der lander på asteroide
Nyheder

NASAs vilde plan:

Vil lande rumfartøj

på asteroide

Statsminister Mette Frederiksen med alvorlig mine og en løftet pegefinger hun ses i profil
Nyheder

Efter Frank-exit:

Mette Frederiksen

helt enig

Biler i kø på motorvej
Nyheder

Ulykke lukker motorvej

Nærbillede af grevinde Alexandra hun hverken smiler eller ser sur ud.
Kongelige

Redder mor

fra isolation

En tydeligt brødbetynget Frank Jensen med jakkekraven trukket op.
Nyheder

Frank Jensen

trækker sig

fra politik

Rækkehuset der er bygget i grå mursten. Der vokser efeu op ad væggene på det gamle hus.
Nyheder

Her er Danmarks

dyreste rækkehus

Frank Jensen og Mette Frederiksen sidder ved et bord og holder møde. Statsminister Mette Frederiksen sidder med den ene hånd til hovedet mens Frank Jensen taler.
Nyheder

Nu bryder

Mette tavsheden

En bunke visne blade ligger på en græsplæne. En rød bladrive står og hviler sig op ad en sort havebænk.
Livsstil

Derfor skal du IKKE 

fjerne nedfaldne blade

Tøjstativ med tøj til kvinder. En blomstret kimono er i forgrunden.
Nyheder

700 ton helt nyt tøj

går op i flammer

Et gammelt skur der står i en baghave.
Krimi

Kvinde forsvundet:

Kig i dit skur

Nærbillede af en brødbetynget Frank Jensen ved pressemødet søndag aften på Københavns Rådhus.
Nyheder

Mødeformen

vækker kritik

Frank Jensen foran en mikrofon
Nyheder

Seneste:

Frank Jensen fortsætter

Sofie Carsten Nielsen på pressemøde
Nyheder

Efter krisemøde:

Sofie Carsten Nielsen

fortsætter som leder 

Lisa Montgomery i fængslet
Nyheder

For første gang i 67 år:

USA henretter kvinde

En kranvogn med en smadret bil på ladet
Krimi

Voldsom ulykke

med tre biler

Frank Jensen kigger ned i jorden.
Nyheder

Endnu flere sager: 

Nye anklager

mod Frank Jensen

Overborgmester Frank Jensen
Nyheder

OVERBLIK: Sager mod Frank Jensen går tilbage til 90'erne

Sexorgie med mænd og kvinder
Corona

Politiet afbryder sexorgie

Nærbillede af politibil
Krimi

Mand på 19 år fundet død i baggård

Et samlebånd med en masse små dåser
Corona

Her er COVID-19-vaccinen

på vej

håndspit i håndflade
Corona

Virus kan overleve på

huden i op til ni timer

Billede af ankomsthallen i Kastrup
Krimi

60-årig i Københavns lufthavn

afsløret med 10 kilo opium

Batman og en skeptisk George Clooney
Kendte

George Clooney:

Batman ødelagde

næsten min karriere

Ulrich Thomsen portræt
Film og TV

Farvel til Lie Kaas

Nu er Ulrich Thomsen

Carl Mørck i Afdeling Q

Billede af Maxiam og Willem Alexander
Kongelige

Hollandsk kongefamilie

efter massiv kritik:

AFLYSER

En smilende Lotte Friies på den røde løber med sin mand Christoffer S. Ringø
Kendte

DR-vært endelig gift 

En bunke orange græskar
Mad og drikke

Smid børnenes

halloween-græskar

i boller og bolognese

Angela Merkel med mundbind
Corona

Smitterekord i Tyskland

Wissam Bouqasri i Den Store Bagedyst
Film og TV

Færdige af grin:

Ude efter uspiseligt

slik i Bagedysten

Cirkel kaffe dåse
Helt vildt

Købt for 100 kr:

Kaffedåse er

20.000 kr. værd

Sophie Løhde på Folketingets talerstol
Nyheder

Toppolitiker sygemeldt:

Skal opereres

Portræt Frank Jensen
Nyheder

Frank Jensen:

Undskyld!

Mand visiteres i security i lufthavn
Rejser

Dansk firma fjerner kø

ved security i lufthavne 


 

En trist Frank Jensen
Nyheder

Rystet R-borgmester:

Jeg vil ikke love

støtte til Frank Jensen

Nærbillede af Keld Heick
Underholdning

Keld Heick:

Tror snart Hilda ryger

ud af Vild med dans

Et sort hvidt billede af en mand med solbriller
Krimi

Her er den franske lærer

som blev halshugget

En sød baby med et tæppe over hovedet
Helt vildt

Forældre opkalder

deres datter efter 

internetudbyder

Frank Jensen i slips og habit
Nyheder

Frank Jensens

politiske liv

hænger i tynd tråd

En lille korsedderkop i et spind
Dyreliv

Sådan undgår du

EDDERKOPPER

derhjemme

En smadret sort BMW med brandbil i baggrunden
Krimi

Stor BMW

forulykker –

person fløjet på sygehus

To politifolk og en politibil med udrykning
Krimi

Opdateret:

Skolelærer halshugget

på gaden

Billede af en kop te holdt af en hånd
Mad og drikke

Din tekop indeholder

måske slet ikke te

Mille Funk i rød små kjole og Kristian Bech danser
Film og TV

Chokexit i Vild med dans:

Bundskraberne er videre

Billede af Frank Jensen med lukkede øjne
Nyheder

Frank Jensen:

Jeg krænkede

En hvidhaj set nedenfra
Dyreliv

Hajernes hævn:

Dræber rekordmange mennesker

Karsten Ree sidder på en trailer, hvor de står en rød Ford GT40 på.
Kendte

Karsten Ree:

Hellere dø på banen

end hospitalet

Billede af Kim Kardashian i en nedringet sort kjole
Kendte

Her er de rigeste

selvstændige kvinder

Billede af kanalen ved Nyhavn i sol
Krimi

Fremmed tog fat i lille pige

og sprang i vandet

i Nyhavn

Billedeaf brandenburg Tor
Corona

Tyskland kan blive

næste lukkede land

for danskere

to par står på gulvet i tv-programmet Vild med Dans
Film og TV

De ryger ud af
Vild med Dans 
i aften

en hertstarter hænger på en væg
Sundhed

I dag falder 14 personer

om med hjertestop

En mand i en hospitalsseng
Corona

Corona-indlagte

stiger 

den danske badmintonnspiller Viktor Axelsen gestikulerer på banen
Sport

Dansk fjerkonge har

fået lille prinsesse

seks mænd sidder i en sauna
Corona

42 højskole-elever

smittet efter fælles

tur i sauna

indisk mand ligger i fryseboks
Helt vildt

“Død” mand vågner
efter 20 timer

i fryseboks

to personer med ansigtsmaske hilser med albuen
Nyheder

Nye ord i ordbogen:

Albuehilsen og superspreder 

Sofie Carsten Nielsen, Morten Østergaard og Ida Auken står bag mikrofoner
Nyheder

Tidligere radikal leder

har meldt sig ud:

Feministisk heksejagt

opgang med gul og grøn dør
Corona

Corona har gjort

os til bedre naboer

USA's præsident Donald Trump gestikulerer
Nyheder

Trump husker ikke

negativ coronatest

en gris stikker hovedet ud mellem tremmer
Sundhed

Svine-influenza

kan udløse ny pandemi

hos mennesker

Restaurant i flammer
Krimi

Brand i Djurs Sommerland

Emmanuel Macron portræt
Corona

Smitterekord i Frankrig

Sofie Carsten Nielsen, Morten Østergaard og Ida Auken.
Nyheder

De Radikale indkalder til krisemøde