Blogindlæg Stormvarsel: Hårdt efterår i vente på arbejdsmarkedet
Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen pønser på nedskæringer, jobreform og indslusningsløn, og imens kriges LO-forbundene om, hvem der skal afløse Harald Børsting som LO-formand. Der er lagt op til efterårsstorm på arbejdsmarkedet. (Foto: Foto: Erik Refner, Scanpix. )
Mens der skal forhandles en dagpengeløsning og jobreform, udspiller der sig et stort drama om LO-formandspost og fusion i fagbevægelsen.

ANALYSE:

"Efterårsmånederne vil byde på langt flere storme end normalt. Og der er en overhængende risiko for at flere storme undervejs udvikler sig til orkanstyrke. Derfor anbefaler vi allerede nu alle lønmodtagere, ledige, kontanthjælpsmodtagere og andre på det danske arbejdsmarked at holde på hat og briller og sikre sig bedst muligt, indtil stormene er drevet over."

Hvis DMI skulle lave en prognose for, hvordan det danske arbejdsmarked ville udvikle sig hen over efteråret, ville den meteorologiske tjeneste uden tvivl udsende et sådant stormvarsel.

Et hav af arbejdsmarkedssager er på den politiske dagsorden i september, oktober og november. Og sager om dagpenge, indslusningsløn og et moderne kontanthjælpsloft vil med garanti udløse bulder og brag både på Christiansborg, hos arbejdsmarkedets parter og i medierne.

Venstre-regeringen har bebudet en jobreform, hvor et nyt såkaldt moderne kontanthjælpsloft skal skære i overførselsindkomsten. Lagt sammen med skattelettelser i bunden skal det ifølge Lars Løkke Rasmussen bedre kunne betale sig at arbejde. Hvor store nedskæringer, der kommer i kontanthjælpen, får vi et praj om i forbindelse med enten finanslovfremlæggelsen i september eller Folketingets åbning i oktober.

Kontanthjælpskrig

Uanset om Løkke vil skære kontanthjælpen med en hund eller en tusse om måneden, vil det give et ramaskrig hos venstrefløjen og hos blandt andet Dansk Socialrådgiverforening, der vil advare om fattiggørelse og marginalisering. På den anden side vil Liberal Alliance råbe, at det er den rigtige medicin for at få dovne Robert op af sofaen.

Uvejret omkring kontanthjælpen har næppe nået at lægge sig inden Dagpengekommissionen præsenterer sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem mandag 19. oktober.

Uanset om kommissionen lægger op til en tre-årig dagpengeperiode på en lavere dagpengesats, bedre genoptjeningsregler eller noget helt tredje, vil anbefalingerne være startskuddet til åben krig mellem de politiske partier, fagbevægelse og arbejdsgivere.

Læg dertil finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) forslag om en ny lav indslusningsløn, der skal få flere ind på arbejdsmarkedet. Social dumping, hvor østeuropæiske håndværkere knokler til en løn langt under danske overenskomster, og alvorligt syge kontanthjælpsmodtagere, der tvinges i arbejdsprøvninger.

Og man kunne blive ved. Mangel på praktikpladser. Sparekrav på erhvervsuddannelserne. Flaskehalse på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Sagerne vil skabe blæst omkring arbejdsmarkedspolitikken de næste måneder.

Spørgsmålene om hvordan jobreform og fremtidens dagpengesystem kommer til at se ud, er ikke bare ligegyldig politisk proces, men noget der direkte vil påvirke mange hundredetusinde menneskers hverdag og økonomi.

Nye styrmænd i både DA og LO

Midt i de store sager er der også vagtskifte i både Dansk Arbejdsgiverforening og LO. De nye styrmænd skal ride stormen af og redde så mange politiske sejre hjem som muligt for deres medlemmer i efteråret. Og så skal både ny LO-formand og DA-direktør gøre klar til næste års trepartsforhandlinger.

Jagten på en ny administrerende direktør i DA efter Jørn Neergaard Larsen, der i dag er beskæftigelsesminister, er allerede i fuld gang.  Hos arbejdsgiverne er det bestyrelsen, der udpeger den nye DA-boss, og dermed er der ikke meget dramatik om det tronskifte.

I LO er der til gengæld både dramatik og spænding om, hvem der skal være ny LO-formand. Det er nemlig ikke bare et formandsvalg men også et historisk valg om, hvorvidt LO skal fusionere med FTF eller ej.

Kogt helt ind til benet handler valget om, hvilken strategi man skal anlægge for at sikre den danske models overlevelse på et stadig mere råt globalt arbejdsmarked, og hvem man tror er stærkest til at føre den strategi ud i livet og lægge arm med en regering, der ikke tøver med ideologiske angreb.

Hvem skal styre LO i en brydningstid

Tre kandidater dyster om stå i spidsen for LO-fagbevægelsen midt i denne svære brydningstid. LO’s næstformand Lizette Risgaard, HK-formand Kim Simonsen og soldaternes HKKF-formand Flemming Vinther kæmper om posten, og lige nu tyder intet på, at en af kandidaterne trækker sig.

Dermed skal cirka 400 delegerede på LO-kongressen i Aalborg i slutningen af oktober ud i mere end en afstemning, før Haralds Børstings afløser er fundet.

For øjeblikket udvikler rivegildet om formandsskifte og fusionsplaner sig dag for dag. Lizette Risgaard, der anses for storfavorit og har opbakning fra adskillige LO-forbund, stiller nemlig op arm i arm med 3F-gruppeformand Arne Grevsen som LO’s næstformandskandidat.

Med støtte fra Danmarks største fagforbund 3F kunne man tro, at en sejr er hjemme for Lizette Risgaard. Men 3F er arge modstandere af fusionsplanerne med FTF.

Per Christensen mener, at der er en risiko for, at en fælles hovedorganisation kommer til at dække så brede interesseområder, at organisationen reelt bliver tandløs. Og fire andre forbund, blandt andet elektrikerne og blikkenslagerne, bakker ham op.

Flertallet af LO-forbundene, blandt andet HK, FOA og Dansk Metal, er dog stadig varme tilhængere af en fusion med FTF. Og i de fusionsglade forbundskontorer i blandt andet FOA og HK vokser bekymringen for, at Lizette Risgaard vil være i lommen på 3F og dermed forsinke eller blokere for en sammenlægning.

Hos flere forbund er man overbevist om, at en fusion vil give mere slagkraft, når der skal lægges arm med både arbejdsgivere og en blå regering. Og der er en udtalt bekymring for, at fusionen skrottes for altid, hvis det efter fire års arbejde falder til jorden.

Afgørende møde i september

På et hovedbestyrelsesmøde i LO 18. september skal fagbosserne bestemme, hvad de vil indstille til vedtagelse på LO-kongressen. Den indstilling vil give et fingerpeg om, hvad vej vinden blæser både omkring fusion og formandsvalg.

Lige nu fører de tre rivaler valgkamp på de sociale medier, ligesom de tropper op til møder i diverse forbundshuse og lokalafdelinger for at føre valgkamp.

Det er dybest set deres talent for at kommunikere samt holdningen til fusion, der afgør, om de bliver valgt. Dertil er der skjulte dagsordener omkring antallet af, og hvem der skal køres i stilling til, attraktive sekretær- og næstformandsposter.

Alt i alt et speget magtspil, der truer med at rive LO over, hvis ikke Harald Børsting frem til hovedbestyrelsesmødet midt i september får tryllet et forslag frem, der kan samle alt fra skeptiske malere til fusionsivrige HK-kommunal.

Bente Sorgenfrey har orden i eget hus

Kun få uger efter LO-kongressen holder FTF kongres, hvor man også skal diskutere ægteskabsplanerne med LO.

Men FTF-formand Bente Sorgenfrey behøver ikke bide negle, for de fleste FTF-forbund er klar til til at flytte sammen med LO. Sygeplejerskerne var i begyndelsen lidt fodslæbende, men er nu blevet mere positivt stemt over for den nye hovedorganisation.

Efter LO- og FTF-kongresserne venter trepartsforhandlinger og slagsmål med regeringen om dagpenge og jobreform. Og sideløbende med det skal en ny DA-boss sammen med LO-formanden i gang med at kridte banen op til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i foråret 2017.

Uanset om man er elektriker eller sygeplejerske, kontanthjælpsmodtager eller arbejdsløs er der al mulig grund til at holde øje med de arbejdsmarkedspolitiske slagsmål samt formandsvalg. For beslutningerne kommer til at påvirke deres arbejdsliv.

Hæsblæsende efterår på arbejdsmarkedet

September:

Dansk Arbejdsgiverforening skal have ny formand i stedet for nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Oktober:

Folketinget åbner 6. oktober. Statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale vil sammen med lovkatalog give startskuddet til debat om kontanthjælpsloft, nedskæringer på uddannelsesområdet, social dumping osv.

Dagpengekommissionen præsenterer sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem 19. oktober.

LO-kongres 25. - 27. oktober. LO skal vælge ny formand og beslutte om man vil fusionere med FTF til en helt ny hovedorganisation med 1,5 millioner medlemmer.

November:

FTF-kongres 18. - 19. november. FTF skal beslutte om man vil fusionere med LO.

December:

Hvis Lars Løkke Rasmussens køreplan holder, vil der blive vedtaget et nyt dagpengesystem. Derefter skal der inviteres til trepartsdrøftelser, der kan begynde i begyndelsen af 2016.

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News