Blogindlæg Spidskandidat: København skal acceptere alle!

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

VI SER UD I VERDEN, at minoriteter behandles helt forfærdeligt. Det vækker med rette forfærdelse, når Trump vil forbyde transseksuelle i militæret, eller når den ungarske premierminister, Viktor Orban, anklager muslimer og jøder for at infiltrere landet.

Heldigvis har minoriteter meget bedre forhold i Danmark. Men vi må ikke lukke øjnene for, at vi også herhjemme har problemer. Selv i København, der ellers ude i verden opfattes som en verdens mest åbne byer, har vi problemer med diskrimination af minoriteter.

HADFORBRYDELSER mod fx seksuelle og religiøse minoriteter finder stadig sted. 24 % af alle unge københavnere har oplevet diskrimination inden for det seneste år. For unge med anden etnisk baggrund end dansk er tallet 43 %.

Det vil vi Alternativet ikke acceptere. Inspireret af FNs verdensmål om ligestilling, har vi som mål, at København skal være by for ligeværd og ligestilling.

Det skal ikke ske ved, at vi er tolerante. For der intet at tolerere. Tolerance forudsætter, at der er noget at tolerere. Men folks seksualitet eller religiøsitet udgør ikke et problem. Der er ikke nogen mere rigtig måde at leve på end andre. Derfor skal vi ikke tolerere, men acceptere københavnere i alle former og farver.

Det vil vi gøre blandt at øge indsatsen mod hatecrimes ved at styrke det forebyggende og oplysende arbejde. Blandt andet ved at støtte initiativer som Normstormerne, Mino Danmark og andre foreninger, der arbejder aktivt med minoriteter.

VI FORESLÅR også forsøg med anonyme ansøgninger i det offentlige, så det bliver kvalifikationer og ikke navn og udseende, der afgør, om man bliver inviteret til jobsamtale.

Og endelig foreslår vi, at alle børneinstitutioner, skoler og klubber skal formulere en ligestillingspolitik, som omfatter køn, seksualitet og mangfoldighed. Kommunen skal støtte op om dette ved at formidle forskning, arrangere seminarer og workshopper og stille eksperter til rådighed, så institutionerne får kvalificeret deres arbejde med området.

Det er for os at se tre vigtige skridt på vej mod at acceptere - og ikke tolerere - alle københavnere.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News