Sosu'er alene på job udsat for vold fra demente
Ansatte på plejecentre i Danmark arbejder ofte alene med udadreagerende demente, viser ny undersøgelse. (Foto: Scanpix: Casper Christoffersen)
Hver fjerde ansatte på plejecentre, der arbejder alene med udadreagerende demente, bliver dagligt udsat for vold, viser ny undersøgelse.

En ansat står alene med en demensramt beboer, der pludselig bliver aggressiv og slår ud efter den ansatte. 

Sådan et scenarie er hverdag for rigtig mange, der arbejder på landets plejecentre, hvor der er demente borgere med udadreagerende adfærd.

En ny undersøgelse, som FOA har foretaget på vegne af Avisen.dk, viser, at 21 procent af de ansatte arbejder dagligt alene med udadreagerende demente borgere. Blandt dem, der arbejder alene, oplever 26 procent vold dagligt. For dem, der sjældent eller aldrig arbejder alene med udadreagerende demente, er det kun to procent, der oplever vold dagligt. 

Det ser formand for social- og sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr som en falliterklæring.

- Ingen bør arbejde alene, når de har med udadreagerende borgere at gøre. Volden opstår, når der ikke er personale nok, for så når man ikke at spotte en situation, der kan udløse vold. Man har ikke politisk taget hånd om dem, der bliver udsat for vold, siger hun.

Svært at skride ind alene

For de ansatte kan det være svært at håndtere en borger, der bliver voldelig, hvis de står helt alene. Derfor er der situationer, hvor det er vigtigt at være to, lyder det fra forsker Tine Rostgaard fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

- Man vil sikkert opleve, at hvis man er alene i situationer, der spidser til, så er det sværere at styre. Men hvis du har en kollega ved din side, kan du i højere grad skride ind og passivisere borgeren i tide, siger Tine Rostgaard.

Hun har selv stået i spidsen for en undersøgelse, hvor man har spurgt ansatte i plejeboliger og hjemmeplejen, om de har oplevet at stå alene med en borger, hvor de mener, at de burde have været to.

- For dem, der arbejder i plejeboliger, svarer 23,3 procent, at de dagligt oplever, at stå alene med borgere i situationer, hvor de burde være to, siger hun.

Handler om andet end solo-arbejde

Kommunerne har ansvaret for ældreplejen. I Kommunernes Landsforening (KL) er man enig i, at vold på arbejdspladsen er uacceptabelt. Her mener man, at ledelsen og medarbejderne skal blive bedre til at forstå, hvorfor volden opstår, så de kan undgå, at den sker. 

 - Vi skal gøre alt for at undgå vold. Det er vigtigt, at man arbejder med det her. Både i ledelsen og blandt medarbejderne, så man kan forstå, hvorfor demente reagerer, som de gør, når de bliver voldelige eller truende, siger Michael Ziegler (K), formand i løn- og personaleudvalget i KL. 

Men i KL tror man ikke, at det handler om at skride ind over for alenearbejde. Det handler i højere grad om at registrere volden og blive klogere på den. Derfor ser man heller ikke regler mod alenearbejde som vejen frem.
 
- Der kan selvfølgelig være situationer, hvor det bestemt ikke er klogt at være alene. Men vi ser det som en lidt bredere problemstilling, end om man er en eller to. Der kan jo også opstå voldelige episoder, selvom man er to. Derfor tror jeg ikke, at man kan sætte det her på formel, siger Michael Ziegler. 
2.120 medlemmer af FOA har deltaget i undersøgelsen.
via Listen To News