SF: Jobcentre skal fratages stærke ledige
Kommunerne overtog aktiveringsindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i 2007. Siden har fagbevægelsen og flere partier kæmpet for at få den tilbage til a-kasser og staten. Foto: Colourbox
SF er enig med fagbevægelsen i, at a-kasserne skal have ansvaret for at vejlede dagpengemodtagerne i den første tid.

Ud med kommunale jobcentre. Ind med a-kasser og statslige beskæftigelsescentre.

SF og fagbevægelsen står sammen, når det gælder den fremtidige beskæftigelsesindsats.

LO vil ifølge Berlingske give a-kasserne ansvaret for at vejlede dagpengemodtagerne i den første tid. Den er SF med på.

"Det er en god idé at lade a-kasserne have ansvaret for dagpengemodtagere i en periode på ni måneder. Vi mener, at a-kasserne er de bedste til opgaven. De kender medlemmerne, branchen, efteruddannelsesmuligheder og arbejdsgiverne i området," siger SF's arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen, til Newspaq.

I lighed med LO mener SF også, at de kommunale jobcentre skal fratages opgaven med de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

"Den indsats skal ligge i syv til ni statslige beskæftigelsesregioner. Det giver mening, fordi mange i dag bor i en kommune og arbejder i en anden. Arbejdsmarkedet rækker langt videre end kommunegrænsen. Dermed vil vi også fjerne Støjbergs kassetænknings-system, som medfører dårlig hjælp til arbejdsløse," siger Eigil Andersen.

Kommunerne skal kun tage sig af de kontanthjælpsmodtagere, der udover ledighed også har problemer med f.eks. misbrug, mener Eigil Andersen, der understreger, at spørgsmålet ikke har været drøftet i regeringen, og at han alene udtaler på SF's vegne.

Selvom kommunerne fratages hovedparten af beskæftigelsesindsatsen, skal de arbejdsløse ikke have længere til jobcentret, understreger SF'eren.

"Jobcentrene kan godt ligge i de samme lokaler, som de gør i dag, selvom de hører under en statslig beskæftigelsesregion," siger Eigil Andersen.

Kommunerne afviser at give slip på beskæftigelsesindsatsen - selvom LO i en ny analyse viser, at der er stor forskel på, at, hvor gode kommunerne er på at få dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Formand for KL's beskæftigelsesudvalg, Erik Nielsen, siger i en pressemeddelelse, at det er "et vildskud", hvis staten skal overtage ansvaret for de arbejdsmarkedsparate ledige.

"Opgaven ligger naturligt hos kommunen, som i forvejen er borgernes indgang til den offentlige sektor. Og erfaringerne fra de tidligere, statslige AF-centre var ikke specielt positive," siger han.

Han kalder det "en ulykke" at skille kontanthjælpsmodtagerne alt efter, om de er arbejdsmarkedsparate eller ej.

"Blandt andet vil den borger, som bliver parat til arbejdsmarkedet, skulle skifte myndighed. I en tid, hvor alle skriger på regelforenkling, er det meget mystisk, hvis man vil genindføre et tostrenget system på beskæftigelsesområdet," siger Erik Nielsen.

Spørgsmålet om, hvem der skal tage sig af ledige, vil blive taget op ved forårets trepartsforhandlinger.