Samfundet har også et ansvar

Det enkelte menneske er personligt ansvarligt for sig selv og sit eget liv. Dette gælder i alle livets forhold. Samfundet har dog en stor opgave i at træne befolkningen i at kunne tage og bære hver sit personlige ansvar.

I relation til den truende fedmebombe har samfundet naturlige interesser i en sund befolkning, der er i god form. Derfor bør mange kræfter engageres i den gode sags tjeneste. Industrien bør motiveres til at udvikle sunde produkter. Detailhandlen må stimuleres til at sælge lødige madvarer. Og befolkningen må have tilgang til viden på et højt informationsniveau. Og hvis dette ikke er tilstrækkelig til at forhindre fedmebomben i at eksplodere, bør politikerne overveje adfærdsregulerende tiltag, som for eksempel en lille skat på fedt-kalorier eller en øvre grænse for det tilladte fedtindhold i en pakke hakket oksekød.

De politiske signaler vil sandsynligvis ændre forløbet på den fedmekurve, som ellers truer med at blive en tro kopi af den amerikanske livsstil. Og så vil en lille skat på fedt faktisk også kunne anvendes til at give kategorier som frugt og grønt yderligere vind i sejlene gennem en reduktion i momssatsen.

Vi danskere ønsker ikke forbud og restriktioner. Vi vil gerne kunne vælge frit. Men et frit valg har også konsekvenser, hvis vi vil være ansvarlige.