Rigsrevisor advarede mod AMU-kaos i 2007

Uddannelse
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) bør muligvis hive fat i ørene på partifællen Bertel Haarder, der allerede i 2007 modtog en advarsel fra Rigsrevisionen om, at AMU-økonomien sejlede. (Foto: Foto: Polfoto / Holger Bundgaard)

Daværende undervisningsminister Bertel Haarder blev advaret om manglende overblik og rod i AMU-økonomien allerede i 2007. To undervisningsministre senere vælter skandalerne ud af skabet.

Faktisk burde det ikke være en nyhed, at Undervisningsministeriet ikke har styr på de 2,3 milliarder skattekroner, der hvert år bruges på AMU-tilskud.

I hvert fald modtog daværende undervisningsminister Bertel Haarder allerede i 2007 et vink med en vognstang fra Rigsrevisionen.

I en rapport fra september 2007 konkluderer Rigsrevisionen, at ministeriet ikke har tilstrækkelig kontrol med AMU-kronerne.

Ringe datakvalitet

Overordnet lyder kritikken, at ministeriets fastsættelse af de såkaldte taxametertilskud til AMU-kurser foregår på et så utilstrækkeligt grundlag, at der ikke er sikkerhed for, at erhvervsskolerne får dækket de faktiske udgifter.

Rigsrevisionen bider også mærke i, at Undervisningsministeriet ikke understøtter, at skolerne kan kontere ensartet, så man kan sammenligne udgifterne - lige som der ikke gøres nok for at sikre datakvaliteten på området.

"Undervisningsministeriet kan således stadig ikke - efter mere end ti års bestræbelser - udarbejde retvisende produktivitetsanalyser for grupper af arbejdsmarkedsuddannelser," lød Rigsrevisionens dom i 2007.

Sporadisk overvågning

Selv om Rigsrevisionen ikke nævner muligheden for, at der svindles med AMU-kronerne, efterlader rapporten et billede af et område, som kun overvåges sporadisk af undervisningsministeriet.

Siden er der løbet meget vand i åen. Bertel Haarder er blevet afløst på posten. Først af Tina Nedergaard (V), og i foråret af Troels Lund Poulsen (V). I mellemtiden er svindelsagerne også væltet ud af skabet, og der tegner sig et billede af en branche, hvor svindelkulturen i mange år har fået lov at vokse uden nævneværdige benspænd fra det ansvarlige ministerium.

Forsinket hovedrengøring

I oppositionen vækker det forargelse, at undervisningsministeriet trods Rigsrevisionens advarsel ikke har ryddet op i den kaotiske AMU-økonomi.

Socialdemokraternes AMU-ordfører Bjarne Laustsen mener, at omfanget af svindelsager kunne være minimeret, hvis regeringen havde erkendt behovet for en hovedrengøring for længe siden.

"Det her har jo stået på i årevis, og man burde have sat skik på området for længst. De mange svindelsager, der pludselig viser sig, er jo et symptom på mange års manglende overblik," siger han.
SF's Karsten Hønge mener, at svindelkulturen er vokset i takt med den tiltagende udlicitering af AMU-kurser til private, som blev kickstartet med regeringens AMU-reform i 2003.

"Det er noget sløseri, at der er gået så mange år, før regeringen har fattet konsekvenserne af det system, de selv har etableret," siger han.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand