Rasende sygeplejerske til finansminsteren: Jeg står på mål for jeres tomme løfter og fuldstændige idioti
Foto: Line Axelsen/Privat.
Sygeplejerske Line Axelsen har ikke meget til overs for de to milliarder, der er på vej til den danske sundhedssektor. Den tager nemlig overhovedet ikke højde for befolkningsudviklingen, mener hun.

Jeg hedder Line Axelsen og er 26 år gammel. Jeg blev færdiguddannet sygeplejerske i januar 2016. Mit første job var på en akutafdeling, hvor jeg varetog funktioner i hhv. akutmodtagelsen, skadestuen og lægevagten. I dag arbejder jeg på ortopædkirurgisk afdeling. Ved siden af mit job fungerer jeg som kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Råd, Kreds Midt. 

Jeg er forholdvis ny i sygeplejefaget, da jeg kun har været uddannet siden 2016. Der hører mange udfordringer med, når man er ny i et fag, og opstarten kan være hård. Særligt når man skal "stå på egne ben" og ikke længere er beskyttet af rollen som studerende. Dette har jeg selv mærket på egen krop. Efter bare 11 måneder som fuldtidsansat i faget, blev jeg nødt til at trække stikket pga. stress. Jeg er vendt tilbage på mit arbejde - nu på deltid.

I 2014 flyttede jeg til Thailand, hvor jeg tog en del af min kliniske uddannelse på Ramathibodi Hospital i Bangkok. Dette har givet mig et indblik i sundhedsvæsnet i et andet land, der kulturelt set ligger meget langt fra Danmark og de danske værdier.

KÆRE KRISTIAN JENSEN, DANMARKS FINANSMINISTER

En ny finanslov er over os. Du lover flere penge til sundhed og velfærd. 2% produktivitetskravet blev endda også afskaffet tidligere på året, indtil der kommer nye boller på den suppe i 2019. Alt i alt et positivt udspil, der tegner godt. Udadtil.

Om den nye finanslov udtaler du, ”Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag. Vi løfter vores sundhedssektor med 2 mia. kr. og ældrepleje med 2,7 mia. kr. i 2018-21 for at sikre en bedre og mere værdig behandling.”

Du lover guld og grønne skove. Og det lyder flot. Men du ved lige så godt som jeg, at det tomme ord, der forsøger at skjule de egentlige problemer.

For i hele finanslovsudspillet er der intet, og jeg mener decideret intet, der ser ud til at kunne sikre den gode og værdige behandling, du her lover den danske befolkning.

Faktum er, at de penge, der er blevet afsat til sundhedsvæsnet i finansloven ikke dækker den befolkningsmæssige udvikling, sundhedsvæsnet vil blive udsat for i årene fremover.

DU LOVER DERMED TING, DU IKKE KAN HOLDE. Og det, det kommer til at betyde for den almindelige dansker er falsk tryghed, endnu flere usikre patientforløb og behandlinger, der er endnu ringere end dem, der allerede nu tilbydes.

For sundhedspersonalet betyder det, at vi igen skal stå på mål for jeres fuldstændige idioti og tomme løfter. Vi kommer til at skulle løbe endnu stærkere. Stress og langtidssygemeldinger bliver en endnu større del af vores i forvejen pressede hverdag. Og værst af alt – vi kommer til at begå endnu flere fejl. Fejl, der i værste tilfælde resulterer i dødsfald.

Og det kan du simpelthen ikke være bekendt.

For det er sundhedspersonalet, der skal bære rundt på den dårlige samvittighed og vide, at vi kunne have gjort vores arbejde bedre, havde vi bare haft ressourcer og kollegaer nok.

FLERE UNDERSØGELSER VISER, at hvis en sygeplejerske skal passe mere end fire patienter, stiger dødeligheden blandt patienterne, og sjovt nok også antallet af fejl. På min seneste vagt havde jeg syv patienter. Nogle af mine kollegaer havde flere end det.

I bund og grund bliver det os, der skal vælge, hvem vi vil hjælpe, i de situationer, hvor vi ikke er nok personale til at tilse og behandle alle vores patienter. 

Groft sagt er det os, der ender med at skulle træffe valget om hvem, der skal leve og hvem, der skal dø. Et valg, vi måske ikke behøvede at træffe, men som du tvinger os til.

Så hvor er de ressourcer, der faktisk kan gøre jeres løfter til virkelighed? Flere varme hænder, der passer og plejer patienterne. De altafgørende og dygtige læger, hvis korrekte diagnosticering, vi er så afhængige af. De portører, der kan yde den altafgørende hjertemassage, hvis der bliver kaldt til et hjertestop.

Hvornår begynder du at prioritere den egentlige velfærd og de gode og sikre patientforløb, du taler så meget om?

I SUNDHEDSVÆSNET KAN VI IKKE LÆNGERE SIKRE en ordentlig, fejlfri behandling af vores patienter, og det kommer vi heller ikke til at kunne, når den nye finanslov træder i kraft.

Vi er simpelthen for få hænder på samtlige af landets sygehuse, i hjemmeplejen og i psykiatrien, hvilket vi vil blive ved med at være. Og det ved du godt.

Før der prioriteres flere penge til flere ansatte på gulvet, bliver tingene simpelthen ikke bedre, ligegyldigt hvor mange fine ting, du end lover den danske befolkning.

Så hvor mange uhensigtsmæssige fejl, vil du tvinge sundhedspersonalet til at begå? Hvor mange danskere skal lide under disse fejl? Hvor mange meningsløse dødsfald skal der til, før du sender ressourcerne de rette steder hen?

Jeg ser frem til at modtage dit svar.

Med venlig hilsen

Line Axelsen, sygeplejerske

#detkuhaværetmig

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.