Blogindlæg "Børnefamilier er pressede som aldrig før"
"Flere undersøgelser viser, at børnefamilier er pressede i hverdagen. Forældre til mindre børn arbejder samlet set mere end nogensinde før. Det presser balancen mellem arbejde og familieliv."

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

Der er ingen vej udenom. De danske børnefamilier skal stoppe med at drømme om deltid og i stedet arbejde alt det, de kan. Sådan lyder opfordringen fra regeringen til børnefamilierne. Har regeringen en pointe eller har de også på børne- og familieområdet spist gammeldaws bolsjer, produceret på fortidens opskrifter?

Balance i familie-, arbejds- og daginstitutionsliv

Flere undersøgelser viser, at børnefamilier er pressede i hverdagen. Forældre til mindre børn arbejder samlet set mere end nogensinde før. Det presser balancen mellem arbejde og familieliv. Lukkedage, lukkeuger og indskrænkede åbningstider i vores dagtilbud er fx en betydelig stressfaktor i børnefamiliernes hverdag.

Konkurrencestaten presser børnefamilierne

Ifølge Stressforeningen udviser 50.000 udviser dagligt symptomer på stress. 35.000 personer er dagligt sygemeldte. I 2020 regner man med at ca. 800.000 danskere lider af en eller anden form for psykisk lidelse eller mental ubalance. I dag får ca. 400.000 udskrevet antidepressiv medicin.

Presset på børnefamilierne har aldrig været større. 900.000 har svært ved at skabe balance mellem arbejds- og familieliv jævnfør Familie- og Arbejdslivskommissionen. Til gengæld forsvinder 730.000 arbejdspladser over de næste 20 år ifølge Tænketanken Kraka!
Skal vi så bare skrue ekstra op for tempoet på bekostning af det gode liv og visionen om et bæredygtigt samfund? Skal vi sige ja tak til økonomisk vækst for enhver pris?

Danmarks konkurrenceevne er truet af vanetænkning

Danskernes forudsætninger for at leve det gode liv afhænger af, at vi får gang i væksten. Det synes i hvert fald at være den opfattelse, der har indfundet sig i regeringen, som vil have os til at løbe hurtigere, arbejde længere og forbruge mere, end vi gør i dag. Det er på tide at gøre op med tiltroen til konkurrencestatens evne til alene at danne ramme om det gode familieliv.

Samtidig udviser mange børn tegn på stress, ensomhed og lav livskvalitet, hvilket kunne tyde på, at det måske ikke kun er forældrene, der mærker konkurrencestatens konsekvenser.

Hvis vi skal forøge livskvaliteten i de små hjem, er det afgørende, at vi som samfund forholder os til, hvordan vi kan hjælpe børnefamilierne til en god hverdag. Et forslag er, at arbejde for at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked. Ligeledes kunne vi gøre det lettere for forældre med børn under 12 år at tage deltidsarbejde, hvilket samtidig vil lette adgangen til arbejdsmarkedet for ledige og nyuddannede.

Jeg savner virkelig en anderkendelse af, at vi som land gentænker vores visioner for et bæredygtigt Danmark. Et Danmark i bedre afstemt balance. Økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News