Pressenævnet giver Socialtilsyn Nord medhold i klage over DR-dokumentaren "Drabet på Købmanden"

PRM / Pressenævnet giver Socialtilsyn Nord medhold i klage over DR-dokumentaren "Drabet på Købmanden"

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

Dokumentaren var en kritisk gennemgang af forløbet op til, at en købmand i efteråret 2017 blev dræbt af en psykisk syg ung mand. I dokumentaren blev der sat fokus på opholdsstedet, hvor den unge mand boede.

Samtidig blev der fremsat kritik af Socialtilsyn Nord for, at drabet ikke havde fået konsekvenser for det pågældende opholdssted.

Tilsynet påpegede kritisable forhold over opholdsstedet, som herefter redegjorde for, hvordan det ville forbedre sig på enkelte områder.

I dokumentaren fremstår det som om Socialtilsyn Nord afstår fra at følge op på redegørelsen fra opholdsstedet. Det fremgik ikke i dokumentaren, at Socialtilsyn Nord rent faktisk havde fulgt op over for opholdsstedet efter redegørelsen.

Uddrag fra Pressenævnets afgørelse:

"Pressenævnet er enig med Socialtilsyn Nord i, at DR's gengivelse af tilsynets udtalelser ikke var retvisende. Pressenævnet har derfor udtalt kritik af DR for ikke på tilstrækkelig vis at lade Socialtilsyn Nord besvare den fremsatte kritik".

Kontakt:

Tilsynschef Sigrid Fleckner, Socialtilsyn Nord på 41 22 69 31 Direktør Leif Serup, Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet på 41 22 30 15

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/pressenaevnet-giver-socialtilsyn-nord-medhold-i-klage-over-dr-dokumentaren-drabet-pa-kobmanden?releaseId=13569308

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.