Præsteforening: Lad de unge komme til
Præsteforeningen står med et tveægget sværd i hænderne. De unge eller de gamle? Foto: Colourbox
Mange præster er utilfredse med at blive tvunget på pension når de er 70 år, men fagmand mener, at det giver plads til de unge.

Når teologistudiet starter op til september er det for fulde huse. Og med en skrumpende folkekirke er der selv sagt et regnskab, som skal gøres op. Der skal være plads til de nyudklækkede præster.

Imens klager mange præster over, at de bliver tvunget på pension, når de er 70 år. Men de bør dog tænke på næste generation, mener næstformanden i præsteforeningen Peter Hedegaard.

"Det primære er, at de unge præster kommer ud og får et embede. Men vi vil selvfølgelig gerne arbejde for, at de ældre præster kan fortsætte," siger han til Newspaq.

Det er en paragraf i tjenestemandsloven, som tvinger sognepræster på pension, når de er 70 år. Loven foreskriver, at præster, provster og biskopper skal afskediges ved dette alderstrin. Kirkens andre ansatte som for eksempel organister, kordegne og kirketjenere imidlertid ikke har nogen aldersgrænse.

Peter Hedegaard mener, at aldersproblematikken er et dilemma.

"Vi har haft aldersgrænsen oppe og vende i præsteforeningen, men man må også forstå, at der er en hel del arbejdsløse unge teologer," siger han.

Og foreningen vil gerne tage hensyn til begge parter, men har fokus på den høje arbejdsløshed blandt de nyuddannede.

"Det er dobbeltsidet fra præsteforeningens side, fordi der er masser af præster, som kan fortsætte, efter de er fyldt 70 år, men der er også mange unge, som gerne vil ud og være præster, og der er ikke plads til begge dele," siger næstformand Peter Hedegaard.