Blogindlæg Politiker: Mere værdig behandling af socialt udsatte københavnere

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

DET ER SKAMMELIGT, at de mest udsatte københavnere ofte ikke får den hjælp, de behøver, og som de har ret til. Det arbejder vi i Borgerrepræsentationen i København på at rette op på. På seneste BR-møde vedtog alle partier – på opfordring af blandt andet Alternativet – at tilføre socialområdet 184 mio. kroner over de næste fire år.

I Københavns Kommune har socialområdet nemlig i lang tid været underprioriteret. Mens børne- og ungdomsområdet og sundheds- og omsorgsområdet automatisk har fået tilført flere penge i takt med, at antallet af børn og ældre er steget, har det samme kun delvist været tilfældet for socialområdet.

DERFOR HAR SERVICEN ikke kunnet følge med det voksende antal socialt udsatte. Det har for eksempel betydet, at mange handicappede ikke har kunnet få ledsager og dermed reelt set har været spærret inde i deres hjem.

Som alternativist skærer det mig i hjertet. Det er ikke værdigt. Man har ikke selv valgt at være udsat. Og man bør ikke straffes for det.

Derfor er jeg enormt glad for, at vi nu har vedtaget, at socialområdet automatisk får tilført flere midler i takt med at antallet af handicappede og sindslidende vokser. Der skal lyde en stor tak til de andre partier på Rådhuset for at bakke op om beslutningen.

DET BETYDER IKKE, at problemerne på socialområdet nu er løst. Området er stadig udfordret af de massive sparekrav, kommunen er underlagt. Sparekrav som bliver værre, for hver gang regeringen opfinder en ny regning til københavnerne.

Vi kommer i Alternativet København til at kæmpe videre for at sikre en værdig behandling af vores udsatte medborgere. Og det kommer ikke kun til at ske i Socialudvalget. Det handler for os også om, at der kommer flere boliger til udsatte i byen. Og at udsatte også har mulighed for at være en del af samfundet gennem et aktivt forenings- og fritidsliv.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News