Ønsker til den nye familieminister

Set fra et forældreperspektiv er der mange punkter på vores ønskeseddel til den nye familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K).
Vi forældre ønsker naturligvis en generelt højere kvalitativ standard i vores børns daginstitutioner, så de mest nedslidte af dem ikke længere skal ligne noget, der kan konkurrere med den gamle østbloks grå betoninstitutioner.
Disse ønskede forbedringer skal være konkrete og lovhjemlet, da vi desværre har fået et belastet forhold til indholdsmæssigt tomme paragraffer, forklædt som rettigheder, men fuldstændigt blottet for påberåbelseskraft.
Nu vi er ved dette emne, så ønsker vi også, at ministeren træffer foranstaltninger til, at kommunerne ikke indfører forældrebetaling på områder, der normalt har været omfattet af den almindelige daginstitutionstakst.
Den sædvanlige kommunale leg udi at tjene ind på gyngerne, hvad de har mistet på karrusellen, er heller ikke i dette tilfælde i overensstemmelse med hensigten med den nedsatte forældrebetaling. Så hvis ministeren vil sørge for at sætte en stopper for det, vil det være kærkomment.
Børn er en værdifuld fremtidsinvestering, der i sidste ende vedrører alle samfundsborgere.