Nyt forslag: Gi' 50.000 kroner til alle hjemløse
Alternativets socialordfører Torsten Gejl vil give alle hjemløse 50.000 kroner. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen.
Alternativet foreslår i et nyt udspil, at alle hjemløse skal have stillet 50.000 kroner til rådighed, som de frit kan benytte.

Alle hjemløse skal have 50.000 kroner. Det er et af Alternativets forslag til, hvordan man løser problemet med en voksende gruppe af hjemløse i Danmark.

Forslaget er en del af en pakke med i alt 10 forskellige forslag, der alle er blevet til i samarbejde med 50 hjemløse.

De 50.000 kroner skal bruges i samarbejde mellem den hjemløse og en person, der har tillid fra både kommunen og den hjemløse selv. Ifølge Alternativets socialordfører, Torsten Gejl, kan det være en fremskudt sagsbehandler eller en civilorganisation. Vedkommende skal sikre, at den hjemløse får lagt et ordentligt budget, og samtidig bruger pengene fornuftigt.

- Man skal ikke bare give dem en pose penge, men sætte sig ned og lave et budget med dem. Det viser sig, at når man giver hjemløse ejerskab over eget liv, kvitterer de for tilliden, siger Torsten Gejl til Avisen.dk.

Pengene er der

Alternativet foreslår, at en særlig pulje på 50 millioner kroner sættes af til de borgerstyrede budgetter. Penge, der ifølge Torsten Gejl, sagtens kan findes.

- Det kunne være en finansiering gennem satspuljemidlerne. Ellers kunne man kigge på, om man ikke skulle bruge nogle af de 22 milliarder, man vil bruge på socialt skæve skattelettelser, på at sikre at de hjemløse kommer under tag, siger Torsten Gejl.

De seneste tal fra Videnscenter for Velfærd, VIVE, viser at antallet af hjemløse herhjemme i 2017 er 6.635. En stigning på næsten 500 siden 2015. Dermed er 50 millioner kroner langt fra nok til at omfatte alle de danske hjemløse. Ifølge Torsten Gejl er puljen på 50 millioner en forsøgsordning, der senere skal tilføres penge, hvis det viser sig at være en succes.

Engelske erfaringer

Ideen er tidligere afprøvet i London. Her fik en gruppe på 13 hjemløse 3.000 pund hver – svarende til omkring 26.000 kroner. Indenfor et år havde 11 af dem fået tag over hovedet. 

- Det var både små og store ting, de brugte pengene på. Det kunne være nye tænder, psykologhjælp eller misbrugsbehandling. Det afgørende var, at man tog udgangspunkt i de her menneskers viden om deres eget liv, og viste forståelse for, at de her mennesker faktisk gerne ville ud af hjemløshed, siger Torsten Gejl.

De Konservatives socialordfører, Orla Østerby, kender godt til forsøget i London, men han forklarer, at det vil koste mange penge at gennemføre herhjemme.

- Det vil jo kræve omkring 350 millioner kroner at omfatte alle hjemløse. Hvis man havde penge nok liggende på jorden, kunne man jo gøre mange spændende ting, siger Orla Østerby. 

Han henviser til, at regeringen om nogle uger fremlægger deres eget hjemløseudspil.

- Jeg vil bruge min tid på vores udspil. Det er et udspil, der er hold i, og hvor der er penge med i, siger Orla Østerby.

Alternativets 'Gadepakke'

1) Alternativet vil med en pulje på 75 millioner kroner støtte etableringen af billige, midlertidige boformer udviklet i samarbejde med de hjemløse selv.

2) Alternativet vil give alle hjemløse adgang til 50.000 kroner, der skal bruges i samarbejde med den hjemløse og en person ’både den hjemløse og kommunen har tillid til.’ De borgerstyrede budgetter vil Alternativet afsætte 50 millioner kroner til.

3) Alternativet skriver, at det ifølge regeringen koster omkring 8 millioner at straffe tiggere med 14 dages fængsel. Derfor vil Alternativet afkriminalisere tiggeri og kun strafforfølge handlinger, der indebærer, at man overtræder ordensbekendtgørelsen.

4) De hjemløse skal fritages fra den 'tvungne beskæftigelsesrettede indsats', der ifølge Alternativet modarbejder den social- og sundhedsfaglige indsats. Derudover skal hjemløse fritages fra økonomiske sanktioner, hvor hjemløse bliver trukket i understøttelse eller kontanthjælp, fordi de ikke har adgang til e-Boks eller NemID. 

5) Alternativet vil oprette sikre og skjulte tilbud for hjemløse på flugt fra vold og afpresning.

6) Gadepsykolog – Alternativet vil afsætte otte millioner kroner om året til at styrke indsatsen med gadepsykologer.

7) Hjemløsekort – Et kort, der skal fungere som gyldig identifikation og skal kunne bruges i banker, ved anskaffelse af rejsekort, lægebehandling og stemme ved valg.

8) Socialt frikort – Forslag stillet af Radikale Venstre og Liberal Alliance i foråret 2016, og for nylig blev indskrevet i regeringens finanslovsudspil 2018. Et socialt frikort vil give de hjemløse mulighed for at tage småjobs, uden at det bliver ’bureaukratisk uoverskueligt’ for den hjemløse og arbejdsgiveren.

9) Støtte til civilsamfundsindsatser og brugerorganisationer – De organisationer, der repræsenterer de udsatte borgere, skal styrkes.

10) Alternativet vil rydde op i det, de kalder, kompleks finansiering på området, hvor statslige, regionale, kommunale og private ressourcer og indsatser overlapper hinanden.