Administration 

Mønsterbryder: Erklæret dum og uselvstændig som seksårig

Efter en hård start i livet er 25-årige Ninna Javadzadeh kommet på rette kurs og styrer nu mod sin drømmeuddannelse. (Foto: Privatfoto)

25-årige Ninna Javadzadeh fik tidligt i livet papir på, at hun var intelligensmæssigt underlegen og så socialt og emotionelt handicappet, at hun aldrig ville komme til at klare sig selv. I dag bor hun i egen lejlighed med sin kæreste, er snart færdig med sin HF og sigter mod en videregående uddannelse. En treårig uddannelse for unge med særlige behov fik hendes sande jeg frem. Men fortiden forfølger hende.

Så dum og hjælpeløs var Ninna heller ikke. Faktisk slet ikke nogen af delene.

Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, som den 25-årige HF-elev sidder i sin sirligt indrettede lejlighed i Rødding i Sønderjylland og fortæller om sine uddannelsesplaner, når Hf-eksamen om et halvt år er i hus: Sprogofficer, hvis det er muligt. Ellers politibetjent eller finansøkonom.

- Den tredje prioritet er jeg kvalificeret til at starte på. Men jeg prøver at forbedre mine chancer for at komme ind på første- og anden prioritet ved at tage fire måneder som værnepligtig efter jul. En uddannelse får jeg i hvert fald, slår hun fortrøstningsfuldt fast.

En forståelig stolthed og selvbevidsthed anes også i hendes beretning om, hvordan hun er kommet så vidt. For selv om hendes situation og muligheder ligner så mange andre velfungerende unges, så lå det ikke i kortene, at lige netop Ninna Javadzadeh skulle ende på samfundets vinderhold.

Papir på hjælpeløshed

Længe så det nemlig ud til, at Ninna ville blive en af de socialt udsatte, som får politikernes diskussioner op i det røde felt. En kastebold mellem forskellige offentlige myndigheder og en evig byrde for samfundsøkonomien.

Som seksårig blev hun af sagkundskaben beskrevet som en pige, der intelligensmæssigt lå langt under gennemsnittet, var særdeles umoden og havde betydelige sociale, emotionelle og intellektuelle udfordringer.

Psykologerne fastslog, at hun havde meget brug for voksenguidning, meget tydelige rammer og en forudsigelig struktur. Skønnet var, at hun aldrig ville kunne klare sig selv uden støtte og vejledning.

Det lyder som en stensikker opskrift på et liv på institution eller i hvert fald overførselsindkomst. Men Ninna ville det anderledes.

Oprør

Efter i 19 år at have fulgt drejebogen med plejefamilie, specialklasse, aflastningsfamilie, sagsbehandler og i øvrigt alt til rollen hørende gjorde hun oprør og kom på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Her hjalp man hende med at finde sine skjulte styrker.

I dag har hun i flere år boet for sig selv uden anden hjælp end den, hun får fra sin samboende kæreste. Handelsgymnasiet, som hun byggede oven på den 10. klasse, hun måtte tage senere end andre, blev taget på halv tid på et turbohold. Og den HF-uddannelse, hun nu er i gang med, tager hun som fjernkursist, selvom det kun anbefales meget selvstændige elever.

Aldrig nogensinde overførsel!

- Jeg har altid været bevidst om, at jeg aldrig ville ende som førtidspensionist. Uanset hvad der er sket, har jeg altid troet på mig selv. Min mor er førtidspensionist og har været det. siden jeg var lille, og sådan et liv har jeg aldrig ønsket mig.

Men sådan kunne det meget let være gået, og i dag er Ninna bitter over det prædikat som besværlig og evnesvag, hun er vokset op med. Det har holdt hende nede, føler hun. I sin klientgjorte barndom havde hun aldrig chancen for at føle sig normal.

- Jeg har skullet kæmpe rigtig meget for at nå op på samme niveau som alle andre. Jeg blev jo behandlet ud fra, hvad der stod i papirerne og fik aldrig chancen for at lære det samme som andre i en folkeskole. I øvrigt forstår jeg ikke, hvorfor man skal puttes i en specialklasse, fordi man som udgangspunkt er dårlig til nogle ting. Man bliver jo ikke bedre af at gå med nogle, der er lige så dumme, siger hun.

Skilsmisse og psykisk sygdom

Ninna blev født i Skørping i Nordjylland af en dansk mor. Faderen havde iransk baggrund. Familien boede en kort tid i Aalborg efterfulgt af en kort periode i København, hvorefter forældrene blev skilt. Ninna og hendes mor flyttede så til Århus, mens faderen blev i København.

Moderen var psykisk syg, men takket være morfaderens hyppige besøg og opsyn lykkedes det alligevel Ninna og moderen at få en tilværelse til at hænge sammen. Også fordi Ninna i en meget tidlig alder lærte at tage ansvar og være praktisk på moderens vegne.

Men morfaderen døde, da Ninna var omkring fem år. Situationen var ikke holdbar, og da Ninna var omkring seks år, blev der vurderet, at hun skulle bo hos en plejefamilie i Sønderjylland. Der var hun de næste 13 år.

- Forholdet til min mor blev selvfølgelig anderledes, men hun gjorde, hvad hun kunne. Hun har også altid elsket mig på sin helt egen måde, og for det er jeg meget glad. Vi så ikke hinanden så tit, men hyggede os, når vi kunne. Hver gang havde vi cirka tre timers samvær.

Dårlig prognose

I en kort periode, efter at hun var flyttet ind hos plejefamilien, så hun også sin far under opsyn. Det stoppede efter kort tid, da der blev vurderet, at samværet ikke var godt for hende.

- Fra den dag så jeg ikke min far, før jeg som 19-årig flyttede væk fra plejefamilien og tog kontakt til ham og hans familie. Det har været hårdt for både ham, mig og resten af familien. Dét, der gjorde mig glad, var, at jeg uanset hvad vidste, at han elskede mig.«

Det var efter, at Ninna var kommet i pleje, at psykologerne begyndte at kredse om hende, og hun blev sat i specialklasse. Den beslutning har Ninna senere i livet haft svært ved at forlige sig med, og hun har prøvet at finde ud af hvorfor.

- Jeg søgte aktindsigt for at finde ud af, hvorfor jeg blev vurderet som unormal. Der blev lavet forskellige tests, da jeg kom i pleje som seksårig, og på det grundlag blev det påstået, at jeg i fremtiden ikke ville kunne gennemføre en almindelig uddannelse. Jeg ville ende på institution, komme på førtidspension og sandsynligvis bo i et bofællesskab. Det har fulgt mig hele livet.

Skulle jeg være syg?

Hvilken rolle plejefamilien havde i det spil, er hun i tvivl om.

- Jeg blev gjort til den der pige, der ikke var god nok. Jeg ved ikke, hvad det handlede om – måske at jeg skulle være så syg og dårlig som muligt, fordi det gavnede dem. Da jeg bryder med dem som 19-årig, er det i hvert fald meget imod deres vilje.

Ninna forstod deres plan sådan, at hun skulle bo hos dem, indtil hun var 23 år, som er aldersgrænsen for, hvor længe man kan være i familiepleje.

Hun har det i det hele taget blandet med plejefamilien, hvor både manden og kvinden var pædagogisk uddannede.

- Det er svært at forklare. Egentlig var de nogle gode, rare og dejlige mennesker, men nogle gange også modbydelige. Generelt havde jeg det godt, men der var også episoder, hvor jeg havde det rigtig skidt.

Under strengt opsyn

Ninna skulle være hjemme og ikke sammen med venner, hvis det ikke var aftalt, planlagt og godkendt flere dage før, hvem hun skulle være sammen med.

Plejefamilien ringede dagligt til skolen for at høre, hvad Ninna havde bedrevet, og var hurtige til at slutte, at hun havde gjort noget forkert.

- De besluttede sig altid for, hvad sandheden var. Og ligegyldigt hvad jeg sagde, var de sure, indtil jeg indrømmede det. Så jeg lærte efterhånden bare at sige det, de ville høre.

Alligevel siger Ninna, at hun har været rigtig, rigtig glad for sine plejeforældre, og at det til tider også virkede som om, de holdt af hende. Andre gange havde hun indtrykket af, at de oplevede det som en pestilens at have plejebørn, og det har hun svært ved at forlige sig med.

- Jeg har virkelig svært ved at sætte mig i deres sted. Det er jo et valg, som de har taget.

Trygt at blive behandlet som hjælpeløs

Ninna vil helst lægge den person, hun var dengang, bag sig. Men hun bliver hele tiden mindet om den, når hun i sin uddannelse igen og igen skal starte helt forfra med fag, hun ikke havde i specialklassen. Det har gjort det ekstra svært for hende at tage uddannelser. Hun havde for eksempel ikke tysk, biologi og kemi i specialklassen, og engelsk havde hun kun i et begrænset omfang.

- I dag tvivler jeg ikke på mine evner. Men når jeg skal starte forfra med ting, jeg burde havde kunnet allerede, tænker jeg: 'Det var dig, der boede hos den plejefamilie og gik i specialklasse'. Det er det værste. For det er ikke den person, jeg er mere.

Men mens hun gik i specialklassen, oplevede hun den som noget godt og trygt.

- Vi var få elever i en klasse og i forskellige aldre. Jeg blev hentet i taxa derhjemme, og når jeg kom til skolen, tog læreren imod én, og så var man der hele dagen. I frikvartererne var man under opsyn. Der var mange gode ting, og det var hyggeligt på en eller anden måde.

Seriøst dum

Men efter ti års skolegang var det slut. Og sammen med sin plejefamilie skulle Ninna finde på noget andet. Hun blev vist en skole i Esbjerg, som fik hende til at føle sig ’seriøst dum’, som hun siger.

Som Ninna opfattede den pædagogiske målsætning, handlede den om at lære at planlægge en dag, skrive en indkøbsseddel og gå ned og handle. Dér ville hun ikke ud, gjorde hun fuldstændig klart.

Alternativet var den selvejende institution Troldkær - et bo-, arbejds- og oplæringstilbud til unge med særlige behov i alderen fra 17 til 25 år. Det ligger i Jels - ikke så langt fra, hvor Ninna boede med sin plejefamilie, så hun kunne blive boende ’hjemme’ og cykle frem og tilbage.

Den 3-årige ungdomsuddannelse på skolen sigter mod at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenliv, uddannelse og beskæftigelse som muligt.

Familie eller frihed

Og for Ninnas vedkommende viste det sig muligt at aktivere en meget stor selvstændighed. Inden længe følte Ninna, at livet i plejefamilien var for stor en begrænsning for hendes frihed og muligheder. Så uden at  plejeforældrene vidste det, begyndte hun at forberede en flytning  ved at melde sig ind i en boligforening, oprette egen bankkonto og så videre.

Sagsbehandleren arrangerede et møde med Ninna og plejefamilien, hvor hun lod bomben springe: Ninna ville bo for sig selv.

Det var stort set sidste gang, Ninna talte med plejefamilien.

- De sagde, at når jeg ikke boede hos dem længere, så var jeg heller ikke en del af deres liv længere, og så ville de ikke have noget med mig at gøre. Jeg fik til en togbillet, så jeg kunne tage op og bo hos min mor, indtil jeg skulle flytte.

Stor omvæltning

Ninna ville gerne have haft, at de var en del af hendes nye liv, og hun savner dem. Men ethvert forsøg på at genoprette kontakten bliver afvist.

Men selv om ungdomsuddannelsen har kostet Ninna plejefamilien, er hun ikke i tvivl om, at hun valgte rigtigt. Hun husker tilbage på Troldkær som en god periode, hvor tiden gik rigtig hurtigt, og hun fik den selvstændighed, hun har støttet sig til siden.

Som alle andre på skolen havde hun en kurator på skolen. Hendes hed Claus, og ham kunne hun kontakte døgnet rundt, hvis der var problemer eller praktiske udfordringer af enhver art.

Hun flyttede hjemmefra, var rundt på skolens værksteder, begyndte at tage 9. klasse på normale vilkår, og pludselig var hun på et halvt års ophold på Toftlund Musik- og Teaterhøjskole på helt normale vilkår.

- Det var en stor omvæltning og rigtig, rigtig hårdt. Men også fedt, fordi jeg kunne mærke, at jeg udviklede mig.

Voksne bestemmer hvem man er

Da hun var færdig med Troldkær, tog hun en 10. klasse på normale vilkår for at se, om vingerne kunne bære. Det kunne de. Og derefter fulgte handelsgymnasium og nu HF.

Ninna kunne godt ønske sig, at hun havde fået chancen for at vise sine boglige evner på et tidligere tidspunkt. Med hendes historie forstår hun, at hun skulle starte i en specialklasse. Men ikke, at hun skulle blive der skolegangen ud.

- Et barn kan jo ikke gå ind og ændre noget, som professionelle har bestemt. Og jeg kan ikke sige, om jeg havde haft bedre af at gå i normal klasse. Men jeg ved, hvor jeg er i dag, og det er et godt sted. Så måske skal jeg bare affinde mig med min historie. Det har jo også gjort mig stærk som person. Det har styrket min kamp for at være normal og klare mig selv.

kvinde smiler
Kendte

Olivia Newton-John 
er død 

væltet lastbil på motorvej
Nyheder

Døgnrapporten: Væltet lastbil, villabrande og øl i parken

Nyheder

Dræbte sort jogger:

Får livstid

jonas vingegaard står på balkon
Sport

Vingegaard: Kører søndag

mand med briller poserer
Kendte

Lars von Trier har

fået Parkinsons

badedyr og kanyle
Nyheder

Fandt kanyle

i badedyr 

mand poserer
Kendte

Andens store succes:

Det er ulønnet

fuldtidsarbejde

Britt Bendixen
Kendte

Vild med dans: Han afløser Britt Bendixen

mand smiler
Kendte

Skuespiller død

i trafikulykke

kong harald sidder ved vandet
Kongelige

Kong Harald

er udskrevet 

røg fra autocamper
Nyheder

Autocamper op i røg

Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller.
Film og TV

Vild med dans:

Her er den nye vært

Nyheder

Isbjørn angriber turist 

Nyheder

Venstre:
Vil overdække motorveje

billede af gris
Nyheder

En million svin er forsvundet

Krimi

Sigtes for voldtægt af 16-årig 

fra serien Riget - billede
Film og TV

Riget-stjerne: Vi havde spiritister på settet

hinkerude
Nyheder

DMI: Tørskoet og solrig skolestart

Sanya er en populær feriedestination
Nyheder

80.000 turister er strandet

jacob ellemann
Nyheder

Venstre: Ja til skattefradrag 

Politibetjent med hævet knippel
Nyheder

Døgnrapporten: Fodboldslagsmål, brande og ulykker.

Sport

Laudrup-Dufour sikrer Danmark VM-triumf 

Ulykkessted
Nyheder

Alvorlig ulykke:

Mand spiddet af jernpæl

Steen Langeberg
Kendte

TV 2-vært efter hård tid:
Nu lysner det

badegæster på strand
Corona

80.000 turister strandet

hele kronprinsfamilien
Kongelige

Her er Isabella og Christians nye skoler

Politi på gerningssted
Krimi

Mand tilstår drab på kvinde:

Jeg er stolt af det

Kronprins frederik og Isabella
Underholdning

Kronprinsen tog datter med til fræk rap-fest

En hurtigfærge på vandet
Nyheder

Kvinde føder midt på færgetur

et krigsskib på vandet
Nyheder

Krigsskibe fra Kina og Taiwan sejler tæt på hinanden

person står i teltåbning
Livsstil

Undgå klamme soveposer:

Pak rigtigt ud efter festival

En dykker i glasbur observerer en kæmpe hvidhaj
Dyreliv

Vild video:

Hvidhaj smadrer dykker-bur

Redningsfolk på en bro
Krimi

Morgenbader mistede livet i sø

En kvinde græder i nogle murbrokker
Nyheder

Konflikt eskalerer: 29 meldes dræbt i Gaza

En udbrændt bil
Kendte

Hollywoodstjerne overlever bilulykke

mange ambulancer på en mørk vej
Krimi

Otte hentet i ambulance – tre i kritisk tilstand

et udbrændt sommerhus
Krimi

Kvinde fundet dræbt efter sommerhusbrand - mand indrømmer drab

et gammel sort/hvidt billede af en popgruppe
Kendte

Popdarling død

En blond kvinde smiler
Kendte

Michèle Bellaiche: Jeg er ikke for gammel

Brandfolk slukker brand
Nyheder

Døgnrapporten: Store brande, druk - og fest i gaden

Skilt med togbusser
Nyheder

Sporarbejde forsinkes - tusindvis påvirkes

Lasse Spang Olsen og Laura Drasbæk
Kendte

Ekskærester sammen igen

Silas Holst og Nicolai Schwartz
Kendte

Silas fik sin Nicolai:

Romantisk bryllup - se billederne

Hollie Dance foran hospitalet
Nyheder

Trods forældres modstand:

Hospital slukker for respiratoren

hos 12-årig dreng

Henrik Frandsen
Nyheder

Tidligere borgmester er medlem af Moderaterne

Peter Skaarup
Nyheder

Skaarup efter Vermund-angreb:

Taler lidt for sig selv

Lotto på mobiltelefon
Helt vildt

Vandt millioner:

Skal have dyr

vaskemaskine

kvinde poserer og smiler
Kendte

Hollywood-stjerne

alvorligt kvæstet 
i bilulykke

kvinde smiler
Kendte

Dansk skuespillerinde

er gravid

lyn slår ned ved det hvide hus
Nyheder

Lyn ved det Hvide Hus

koster tre livet 

folk på scene
Kendte

Sigurd Barrett:

Jeg går linen ud

urdykningskøretøjer på motorvej
Nyheder

11 døde i voldsom

busulykke

to kvinder omfavner hinanden
Nyheder

Vermund angriber

Støjberg

sas-fly holder i lufthavn
Nyheder

SAS-piloter siger ja

par kigger på hinanden
Kendte

Kendispar 
går fra hinanden

biler sidder fast
Nyheder

Oversvømmelser:

1000 strandet på

hotel

Nyheder

Dit fitnessmedlemskab

kan blive dyrere

Kronprins Frederik
Kongelige

Kronprinsen:

Til fest med børnene

ild i lastbil
Nyheder

DØGNRAPPORTEN:

Ild i lastbil, lange køer

og bil i å ved Skjern

Jonas Vingegaard
Sport

Vingegaard:

Afslører hemmelighed

 Sofie Carsten Nielsen
Nyheder

Radikale: Regering med røde og blå

Gitte Nørgaard, ny rektor på Herlufsholm
Nyheder

Herlufsholm: Får ny rektor 

Niels Hausgaard
Nyheder

Flot hæder til

Niels Hausgaard 

mascha van og gemalen Troels
Kendte

Mascha Vang:

Bryllupsrejse på festival

t revlehajer
Nyheder

Fødte fire unger:

To blev spist

Janni og Karsten ree
Kendte

Vildt køb:

Lejlighed til 29 millioner

lastbil sidder fast under bro
Nyheder

Bil-køer: Lastbil kørt fast under bro

Pilou Asbæk
Film og TV

Pilou Asbæk:

Undervist af Stallone

cyklister i trafikken
Nyheder

60.000 nye skolebørn:
Her skal du passe på

fire kvinde i en scene fra badehotellet
Kendte

Badehotellet-stjerne:

Jeg vil have et

dejligt mandebryst

to smilende mennesker får øl
Nyheder

Gamle kendinge skal trække valg-læsset for DF

billede af en politibil
Krimi

70-årig udsat for vold

- nu er han død

vindmøller
Nyheder

110 meter høj vindmølle
i fare for at vælte

helikopter i luften
Krimi

Stor eftersøgning: 
Politiet frygtede det værste

rednings i aktikon
Krimi

Borger finder
død mand i havn

krigsskibe på havet
Nyheder

Flere russiske krigsskibe på vej gennem Storebælt

hund
Krimi

Kvinde skambidt
i ansigtet af
rottweiler i snor

røg på stadion
Krimi

Brøndby-fans lavede stormløb: To stewards sendt på hospitalet

folk på stranden
Nyheder

Efter brandvarm torsdag vender vejret

redningsbiler til stede ved strand
Krimi

Kvinde død

i drukneulykke