Madsvin slipper billigt
I halvandet år har myndighederne kunnet fratage blandt andet restauratører retten til at drive virksomhed, hvis de sjusker med hygiejnen. Men det er endnu ikke sket, og fagforbundet 3F er forarget.

Sure smileys og rædselshistorier om opkast eller diarré i lange baner ovenpå frokosten. Dét skulle en lov stoppe for halvandet år siden. Hvis en virksomhed overtræder reglerne for fødevaresikkerhed adskillige gange, kan en dommer nemlig med loven i ryggen fratage virksomheden næringsbrevet, som giver den ret til at drive forretning.

Men loven er ikke blevet brugt. Selvom det har været muligt siden 1. juli 2005, har ikke en eneste virksomhed fået frakendt næringsbrevet. Og det, mener fagforbundet 3F, er for dårligt:

»Det kaster et forkert skær over branchen, hvis der uge efter uge stadig er historier om, at det er med livets indsats, at man går ud og spiser. Det kan ikke passe, at man i et land som Danmark ikke kan være sikker på, at hygiejnen er i orden. Vi mener, at risikoen for at miste retten til at drive forretning er det eneste effektive middel. Vi er sikre på, at det vil virke præventivt, så snart det rygtes, at man ikke kan betale sig fra bøder,« siger Aage Nykjær Jensen, konsulent i Den Private Servicegruppe i 3F.

Årligt lægger danskerne sig syge mellem 166.000 og 468.000 dage på grund af dårlig hygiejne med fødevarer enten i hjemmet eller på restauranter. Alligevel har der ifølge fuldmægtig i Fødevarestyrelsen Tove Laursen endnu ikke været grundlag for at lukke nogle forretninger eller restauranter for altid.

»Alt andet lige skal der flere overtrædelser eller voldsomt grove overtrædelser til, før der er grundlag for at køre sådan en sag. Men det bliver løbende vurderet i regionerne, og vi er meget opmærksomme på at holde øje med, om der er grundlag for det,« siger Tove Laursen.

I 2005 var der 562 restauranter, grøntforretninger, slagtere med flere, der fire gange i træk ikke havde fået en glad smiley. Men ifølge Fødevarestyrelsen kan en sur smiley også skyldes, at en forretning for eksempel har glemt at hænge smileyrapporten op et synligt sted.

»Men der skal være en overtrædelse, der giver en bøde på 3.000 eller derover, før det bliver indberettet,« siger Tove Laursen.

Siden juli 2005 er virksomheder blevet indberettet til et centralt register, hvis de overtræder reglerne for fødevarer, arbejdsmiljø, brandsikkerhed eller skatter og afgifter. Når de forskellige myndigheder finder en synder, tjekker de, om virksomheden ifølge registeret har tidligere overtrædelser på et af de fire områder.

Ifølge kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Jytte Tandrup, er det på grund af en naturlig opstartsperiode, at der endnu ikke har været frakendt nogen næringsbreve.

»De senere måneder er der dog kommet flere registreringer, og det er da sandsynligt, at der kan komme nogle sager for en dommer, når de næste kontrolbesøg foretages,« siger hun.