Kommunalt selskab smider vagtfirma ud af byggeplads
Selskabet bag Amager Bakke har med øjeblikkelig virkning valgt at afbryde samarbejdet med sikkerheds-firmaet Vagtdivisionen. Sarah Christina Nørgaard/Scanpix Arkiv
Sikkerheds-vagter uden overenskomst har arbejdet på byggepladsen Amager Bakke siden 2013 for sikkerhedsfirmaet “Vagtdivisionen”. Men nu er det slut.

Det kommunale selskab Amager Ressourcecenter (ARC) har smidt et sikkerheds-firma ud af byggepladsen Amager Bakke, fordi en af firmaets vagter ikke havde den rette vagt-godkendelse fra politiet.

Derudover har firmaets ansatte ikke haft overenskomster siden 2013. 

Og det strider direkte imod ARC's egne krav til underleverandører. 

- ARC har som offentlig virksomhed en klar forventning om, at vores leverandører overholder gældende lovgivning og har de fornødne tilladelser i orden. Det kan vi konstatere ikke har været tilfældet her, hvorfor vi har valgt at afbryde samarbejdet med selskabet, skriver sekretariatschef Peter Roulund i en mail til Avisen.dk. 

Fyringen kommer efter, at Avisen.dk i den seneste uge har researchet på en historie om arbejdsholdene i vagtfirmaet, og efter at Sikkerheds- og Vagtfunktionærenes fagforening (VSL) har gjort opmærksom på problemerne. 

Drønærgerligt

Amager Bakke åbner i 2017 som et af verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg, der samtidig byder på en kunstig skibakke, klatrevæg og Café Latte med en eksklusiv udsigt for besøgende.

Vagterne er ansat ved sikkerheds-firmaet Vagtdivisionen, som er hyret til at patruljere og kontrollere sikkerheden på byggepladsen.

Men i dag kan man så konstatere, at vagtselskabet på Amager Bakke ikke lever op til de krav, som ARC stiller til leverandører af tjenesteydelser, og at selskabet i mindst ét tilfælde har benyttet en medarbejder, der ikke havde den fornødne godkendelse fra Rigspolitiet på plads.

Sekretariatschef Peter Roulund fortæller, at man ellers har et kontrolsystem, der har fanget andre sager, hvor løn- og arbejdsvilkår ikke var i orden.

- Og det er drønærgerligt, at det ikke er sket i dette tilfælde. Det beklager vi og har taget aktion på, skriver han til Avisen.dk. 

Hvad er en arbejdsklausul?

Det offentlige skal bruge arbejdsklausuler, når det hyrer private leverandører.

Kontrakterne betyder, at “leverandører og underleverandører skal sikre de ansatte løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske arbejdsmarked.”

Mens staten er forpligtet til det, opfordres kommuner og regioner til at gøre brug af arbejdsklausuler særligt ved bygge-og anlægsopgaver, eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt.

Kilde: Cirkulære fra Beskæftigelsesministeriet af 1. juli 2014 og ILO konvention 94.

UDVID

Indehaver af vagtfirma: “Der var ikke noget krav”

Thomas Rohrberg er indehaver af Vagtdivisionen, og han er tydeligt chokeret, da Avisen.dk ringer til ham. Han oplyser, at han ikke godtager opsigelsen, og at han nu vil sætte en advokat samt sin arbejdsgiverforening på sagen.

Han bekræfter, at hans firma ikke har haft nogen overenskomst førhen - men at han for nylig har tegnet en med Kristelig Arbejdsgiverforening.

- Det var ikke noget krav fra ARC, da de hyrede os, at vi skulle have en overenskomst, så jeg forstår faktisk overhovedet ikke kritikken. Vi har arbejdet på pladsen siden 2013, og jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg ikke havde tegnet en overenskomst, siger Thomas Rohrberg til Avisen.dk.

Han erkender dog, at han ikke har fået indhentet et vagt-kort til en medarbejder i tide.

- Der er tale om et enkelt tilfælde, hvor der skete en administrativ fejl i forbindelse med medarbejderens skift fra at være ansat hos en underleverandør til Vagtdivisionen. Medarbejderen havde vagtkort hos underleverandøren og var godkendt vagt, siger han.

Det offentlige undergraver systemet

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Og netop derfor er Vagt -og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL) forundret over sagen. 

- Jeg forstår ikke, hvordan det kan ske. Men vi er glade for, at man har handlet på problemerne og har rettet ind. Det viser, at man har viljen til at påtage sig et socialt ansvar, siger næstformand i VSL Robert Andersen til Avisen.dk.

Det offentlige er særligt forpligtet til ikke at underbyde løn- og arbejdsforhold i branchen, forklarer han.

- Derfor er det et problem, at en arbejdsgiver som ARC kan finde på at ansætte vagter uden overenskomst. De har nemlig klare forpligtelser til ikke at undergrave systemet, siger Robert Andersen.

I sidste uge holdt man et møde med ARC's ledelse, hvor man blandt andet gjorde opmærksom på, at løn-og arbejdsvilkår for sikkerhedsvagter på byggepladsen er under branchens vilkår.

Også arbejdsmarkedforsker Henning Jørgensen kritiserer, at det offentlige har været med til at ansætte vagter uden overenskomster. 

- Det er en alvorlig sag, og det burde ikke ske. Det er ikke bare et problem på lønmodtagersiden, der er jo også arbejdsgivere, der bliver udkonkurreret på et unfair grundlag, siger han til Avisen.dk.  Læs hans kritik her. 

Thomas Rohrberg fra Vagtdivisionen er derimod ikke enig i, at det er Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes fagforening (VSL), der fastsætter branchens vilkår. Efter flere henvendelser fra fagforeningen valgte han selv at indgå overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening.

- Det er ikke nødvendigvis VSL, der skal sætte dagsordenen for, hvad der er ordentlige vilkår. Flere vagtfirmaer arbejder uden overenskomst eller har den overenskomst, som jeg har nu.

- Fra min stol er det her bare et udtryk for, at VSL er sure over, at jeg ikke vil tegne overenskomst med dem. Jeg har et lille vagtfirma med 5-6 medarbejdere på Amager Bakke, og kan ikke vinde den her kamp, siger Thomas Rohrberg.