Jubel i 3F: Kæmpe løft for indsatsen mod fusk og snyd
Forhandlingssekretær i Byggegruppen i 3F Palle Bisgaard kalder Københavns Kommunes nye tiltag mod social dumping for rigtig, rigtig flot. Foto: Christian Lillendal/Scanpix/Arkivfoto
Københavns Kommunes beslutning om at skærpe indsatsen mod social dumping modtages med kyshånd af fagbevægelsen.

Københavns Kommunes beslutning om at styrke indsatsen mod social dumping vækker begejstring i fagforbundet 3F. Forbundet organiserer mange af de faggrupper, som er mest truede af underbetaling og regelfusk på deres arbejdspladser.

- Man tager kontrollen med virksomhederne hjem til kommunen og kan nu opbygge en erfaringsbaseret viden om, hvad man skal holde øje med. Samtidig indfører man ID-kort på arbejdspladserne som et hardcore kontrolredskab. Kombinationen af de to ting er rigtig, rigtig flot, siger forhandlingssekretær i Byggegruppen i 3F Palle Bisgaard.

Københavns Kommune vil som led i oprustningen mod underbetaling og regelfusk på de arbejdspladser, som udfører opgaver for kommunen, opbygge en kontrolenhed i eget regi. Den vil blive bemandet med fem-seks mand og træde i funktion ved årsskiftet, når kontrakten udløber med det private kontrolfirma, Bureau Veritas, som i tre år har varetaget indsatsen mod social dumping for Københavns Kommune.

Pengemaskine

Palle Bisgaard synes, det er en rigtig god idé, at kommunen selv påtager sig kontrollen.

- Der har nok været en tendens til, at kontrollen hidtil har været en pengemaskine, som har været præget af skrivebordsarbejde og været løsrevet fra, hvad der sker i virkeligheden. Hvis man ikke har den håndholdte indsats, hvor man samler erfaringer, der kan bruges i fremtiden, men kører det hele over samme læst, så får man for lidt ud af pengene, mener han.

ID-kortet, som med billede identificerer de medarbejdere, som befinder sig på en arbejdsplads, har fagbevægelsen efterlyst i flere år.

- Dér, hvor der foregår social dumping, er der næsten altid tale om, at folk bliver belønnet for nogle helt andre timer end dem, de præsterer. Altså, de arbejder for eksempel i 12 timer seks dage om ugen, men får kun løn for en 37 timers arbejdsuge. Der kan ID-kortet sammen med tidsregistrering være et godt redskab til at finde ud af, hvad der foregår, siger han.

Indsatsen har foreløbig nyttet 

Fra oktober 2014 til og med december 2016 har det eksterne indsatsteam foretaget 2.614 stikprøvekontroller blandt Københavns Kommunes leverandører og modtagere af støtte og tilskud.

Stikprøvekontrollerne har resulteret i 32 sager med i alt 153 berørte medarbejdere. De har blandt andet handlet om manglende udbetaling af pension eller tillæg, manglende løn for overarbejde og for lav timeløn.

Palle Bisgaard har et klart indtryk af, at der i dag er færre brud på overenskomstforhold i de virksomheder, som arbejder for Københavns Kommune, end for tre år siden. Han giver æren til den arbejdsklausul, som kommunen har håndhævet i forhold til leverandører.

Stadig et mørketal

Arbejdsklausulen indebærer, at ”leverandøren skal sikre de ansatte løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske arbejdsmarked”.

- Det er først og fremmest klausulerne, men også kontrollen, der har lagt en dæmper på social dumping. Men jeg er bange for, at der stadig er et mørketal, mener Palle Bisgaard, som håber, at det kan fjernes med den nye og mere effektive kontrol, der er lagt op til fra årsskiftet, når kontrakten med Bureau Veritas ophører.

Hjemtagningen af kontrollen sker efter anbefaling fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA), som har evalueret kommunens indsats mod social dumping.

Færre overtrædelser

CARMA er kommet med en lang række forslag til skærpelse af indsatsen mod social dumping, som kommunen i vid udstrækning nu vil føre ud i livet. Det handler blandt andet om at prioritere kontrollen med de virksomheder, hvor man ved, at risikoen for snyd er størst.

Men selv om indsatsen ifølge CARMA kan styrkes på en række områder, konkluderer rapporten også, at Københavns Kommunes indsats mod social dumping i høj grad er opfyldt, og at der registreres færre overtrædelser af arbejdsklausulen og meldes om færre useriøse underleverandører.