Københavnske søer bliver endnu renere
Et privat firma skal fra nu af rense vandoverfladen langs kanten i Københavns indre søer, så alger og vandplanter ikke ligger og lugter

Af Thomas Hofmann - thho@avisen.dk

Det skal være slut med ildelugtende planter i Skt. Jørgens Sø, Sortedams Sø og Peblinge Sø i København.
Fra årsskiftet har Københavns Kommune hyret et privat firma til at rengøre Søerne, som flere gange om ugen skal tømmes for alger og døde planter op til fem meter ud fra kanten.
»Vi har erkendt, at der er kommet mere guf i Søerne, og vi arbejder meget bevidst på, at det ikke skal lugte på steder, hvor der er mange besøgende,« siger Ole Suadicani, landskabsarkitekt med ansvar for den såkaldte gartneriske vedligeholdelse i Københavns Kommune.

Kommunen har det seneste år renset vandkanten for alger og planter, når tomme flasker, gamle cykler og vildfarne hatte alligevel skulle samles op. Men nu bliver indsatsen mere fokuseret, så københavnerne kan undgå den stank, som i perioder af efteråret og vinteren har hængt over veje og stier, der grænser op til Søerne.
»Vi samler jævnligt vandplanter op alle syv kilometer rundt, så døde planter ryger med det samme. Jeg kan ikke garantere, at der ikke vil komme perioder hen over sommeren, hvor omsætningen af planter er enormt stor, og hvor varmen gør, at det bare går så stærkt, at vi ikke kan følge med, men det er noget, vi er meget opmærksomme på,« lover Ole Suadicani.

Landskabsarkitekten vil endnu ikke oplyse navnet på det private firma, som står for oprydningen i og omkring Søerne, før kontrakten er faldet helt på plads, men han føler sig overbevist om, at arbejdet nok skal blive gjort ordentligt.
»Jeg snakkede med dem 2. januar for lige at være sikker på, at de gik i gang, og da havde de allerede 1. januar været ude med seks mand og samle affald op hele vejen rundt. Så det starter godt,« mener han.
Københavns Kommune afsluttede ved nytår et fem år langt projekt, som blandt andet med hjælp fra de levende planter på søbunden har gjort vandet i Søerne rent og klart.
Lige nu tyder alt på, at Søernes plante- og dyreliv er i så god balance, at de selv sørger for at bevare vandets kvalitet, men skulle det svipse, ligger det endnu ikke fast, hvem der skal træde til med det økonomiske iltapparat.

I forbindelse med kommunalreformen overgik ansvaret for landets vand fra amter og Københavns Kommune til staten. Kommunen får snart besked om, hvorvidt staten holder øje med vandkvaliteten i Søerne, eller om kommunen selv skal gøre det. Det oplyser biolog og sagsbehandler i Teknik- og Miljøforvaltningen Helle Bjerg Sørensen, som føler sig overbevist om, at Søerne ikke bliver glemt i den administrative bunke mellem de to instanser.
»Det er klart, at vi som forvaltning løbende vil følge med i, hvordan tilstanden udvikler sig, og reagerer, hvis det er nødvendigt,« siger hun.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statens nye enhed, Miljøcenter Roskilde, som i øjeblikket har det formelle ansvar for Søerne.