Kendt advokat dømt: Underbetalte udenlandsk hushjælp
Foto: Henny Christensen
Spansk hushjælp har fået rettens ord for, at hun blev underbetalt i sit job hos advokat i Klampenborg. Hushjælpen har krav på 90.000 kroner i efterbetaling.

Der var tale om klar underbetaling, da den kendte advokat Eva Persson aflønnede sin spanske hushjælp med 4.000 kroner om måneden plus kost og logi. Det fastslår retten i Lyngby tirsdag. 

Ifølge dommen skal advokaten betale 90.000 kroner til 25-årige Doriana Gómez de la Torre. 

Det var fagforbundet FOA, der på vegne af den 25-årige spanske hushjælp havde anlagt sagen med et samlet krav på 140.000 kroner, hvoraf de 90.000 kroner var lønefterbetaling beregnet efter husassistenternes overenskomst. 

I dommen hedder det blandt andet, at Doriana Gómez de la Torres ansættelsesvilkår med den aftalte løn på 4.000 kroner om måneden er 'urimelig,' og at den bedst sammenlignelige overenskomstmæssige løn skal sættes i stedet.

Sjælden sag

Det er sjældent, at danske domstole tager stilling i sager om rimeligheden i et lønniveau, som ofte er fastlagt i overenskomster. FOA har imidlertid været optaget af, at den unge kvinde var ansat på au pair-lignende vilkår, men til en lavere løn og med en længere arbejdsuge. Som EU-borger kunne den spanske kvinde ikke ansættes som au pair.

Af dommen fremgår det, at der som udgangspunkt er aftalefrihed i Danmark, men at der også kan være ansættelsesvilkår 'af så ringe karakter, at der vil kunne straffes for åger' i henhold til straffeloven.

Advokat Mads Pramming, der førte sagen for FOA, er tilfreds med dommen.

- Det interessante i sagen var, om hushjælpens løn var urimelig, og om man kunne tilsidesætte den i henhold til aftaleloven, og hvad man så skulle falde tilbage på. Vi har fået fuldt meldhold i, at lønnen var urimelig, og at en rimelig løn skal fastsættes efter FOAs overenskomst, siger Mads Pramming og tilføjer:

- Selv om man har aftalefrihed i Danmark, så er der en grænse for, hvor urimelige vilkårene kan være. I denne sag nævner retten ovenikøbet, at vilkårene kan være så ringe, at der vil kunne straffes for åger uden dog at tage stilling til, om det var relevant i denne sag.

Doriana Gómez de la Torre  var ansat i syv måneder hos Eva Persson og hendes mand, it-iværksæltter Bjarke Salomonsen, før hun valgte at sige op.

I retten tegnede de stridende parter vidt forskellige billeder af, hvad der foregik i parrets villa i Klampenborg og på udenlandsrejser i perioden, hvor Doriana Gómez de la Torre var ansat.

Hushjælp: Jeg arbejdede 40 til 50 timer om ugen

I retten fortalte Doriana Gómez de la Torre om sine arbejdsopgaver, der af arbejdsgiveren var beskrevet i et detaljeret ugeskema. Fra brødbagning visse morgener, rengøring og tøjvask i løbet af dagen plus madlavning om aftenen. Vinduespudsning stod lejlighedsvis også på programmet. 

- Der var mange ting hver dag. Jeg havde måske to timers pause, indtil Columbus (parrets søn, red.) kom tilbage om eftermiddagen, fortalte Doriana Gómez de la Torre i retten.   

Arbejdsugen var i ansættelseskontrakten opgjort til 35 timer, men ifølge den unge kvinde blev det til mange flere timer. I retten beskrev Doriana Gómez de la Torre arbejdsdage, der kunne strække sig fra tidlig morgen til 21-tiden om aftenen.

- Måske mellem 40 og 50 timer om ugen, sagde hun i retten.

Advokat: Hun arbejdede 20 timer om ugen

Det var et ganske andet billede, advokat Eva Persson tegnede af samarbejdet med den spanske kvinde, som hun havde forestillet sig skulle være 'en storesøster' i familien. 

Ifølge advokaten arbejdede hushjælpen betydeligt mindre - snarere 20 timer om ugen. Som dokumentation for, at der også var tid til afslapning, fremlagde Eva Perssons advokat billeder hushjælpens brug af rejsekort for at vise, hvor ofte hun tog på tur for at besøge veninder og kæreste. 

Ifølge tirsdagens dom er der imidlertid 'ikke grundlag for at tilsidesætte Doriana Gómez de la Torres opgørelse' af det beløb, som hun ifølge overenskomsten gjorde krav på.

Ifølge FOAs advokat Mads Pramming må dagens dom give anledning til overvejelser i familier med hushjælp.

- Der er formentlig andre unge piger, som er ansat på samme vilkår som Doriana. Deres arbejdsgivere må jo nu overveje, om de vilkår, de har aftalt er rimelige. Ifølge dagens dom ligger en hushjælps lønniveau på cirka 18.000 kroner incl. feriepenge for en 35-timers arbejdsuge, siger Mads Pramming.

FOA betegner dommen som en milepæl i kampen for social dumping. De vilkår, den spanske kvinde har arbejdet under, hører ikke hjemme i dagens Danmark, mener forbundsformand Dennis Kristensen:

- Ansættelsen må siges at være et kynisk forsøg på at finde et smuthul i lovgivningen og med klar hensigt om social dumping. Det er derfor en historisk vigtig sejr, at vi i dag har rettens ord for, at man ikke kan hyre en anden EU-borger til dumpingløn og uden rettigheder, siger Dennis Kristensen.

FOA havde også rejst krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis og for forskelsbehandling, fordi det af en korrespondance i sagen fremgik, at der angiveligt var en sammenhæng mellem Doriana Gómez de la Torres løn og hendes manglende danskkundskaber. Disse krav blev afvist af retten.

Advokat Eva Persson har fire uger til at overveje en eventuel anke af byrettens dom.