Kaos i ældreplejen: Fire ud af ti overvejer at sige op
- Der er en enorm frustration over arbejdspres, for få hænder og for meget tidskrævende meningsløs dokumentation, siger Dennis Kristensen. (Foto: Foto: Scanpix/arkiv)
Ja, ofte! Sådan svarede fire ud af ti ansatte i ældreplejen, da de blev spurgt, om de har overvejet seriøst at sige deres job op.

Fire ud af ti ansatte i ældreplejen har inden for det sidste år alvorligt overvejet at sige op. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

- Vi kan se, at omkring 42 procent af de ansatte i hjemmeplejen og omkring 44 procent af de ansatte i plejeboliger har overvejet at sige op. Det er jo et ganske højt tal, som jeg synes man bør tage seriøst. Vi ved, at kontinuitet blandt medarbejderne er noget af det, der betyder rigtigt meget for borgerne, siger professor ved KORA Tine Rostgaard.

Det skriver Ugebrevet A4.

Rapporten bygger på en rundspørge blandt ansatte i ældreplejen i 2015. Her har 41,8 procent af de ansatte i hjemmeplejen svaret 'Ja, ofte' til spørgsmålet om, hvorvidt de inden for de sidste år seriøst har overvejet opsigelse. For ansatte på plejehjem er tallet 43,9 procent.

- Det er meget i forhold til andre brancher. Der er tydeligvis mange, der er grundigt trætte af de betingelser, de har på deres arbejde. Det handler om for lidt tid og mere og mere, der tager arbejdsglæden væk fra det, de opfatter som deres kerneopgaver, nemlig at tage sig af de ældre, siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

De høje tal bekræfter en frustration, som FOA-formand Dennis Kristensen oplever hos sine medlemmer.

- Det er det samme jeg hører, når jeg er ude og tale med vores medlemmer. Der er en enorm frustration over arbejdspres, for få hænder og for meget tidskrævende meningsløs dokumentation, siger han.

KORA's undersøgelse viser også, at de ansatte i ældreplejen bruger mere tid på administrative opgaver, mens de til gengæld har fået markant mindre tid til den menneskelige omsorg som at drikke en kop kaffe med de ældre.

75 procent af deltagerne i KORA's undersøgelse svarer, at deres arbejdsopgaver er interessante og meningsfulde. Men samtidig svarer hver tredje, at de føler sig utilstrækkelige, fordi borgerne ikke får den hjælp, de har brug for.

Det er netop kernen i problemet, påpeger Dennis Kristensen.

- Jeg hører gang på gang medlemmer fortælle, at de ikke kan stå inde for den måde, vi behandler vores ældre på. De er jo blevet ansatte i ældreplejen for at være sammen med de ældre, siger han.

via Listen To News