Ingen ved om sort arbejdsstraf virker
Det er tvivlsomt, om regeringen får held til at skræmme f.eks. boligejere fra at bruge sort arbejde, vurderer forskere. Foto: Colourbox
En strammere kurs overfor sort arbejde, vil formentlig have en begrænset effekt, vurderer flere forskere. Men der mangler viden på området.

Slut med håndskrevne kvitteringer og kontanter hen over hækken, når håndværkeren skal betales.

Regeringen vil efter norsk forbillede stramme kursen over for købere af sort arbejde, men det er tvivlsomt, om det får den store effekt.

Der mangler forskning på området, siger flere forskere, som Newspaq har talt med.

"Vi har ikke studeret de norske erfaringer eller forsket i det. Men det er ret kompliceret at ændre folks moral. Politikere kan køre kampagner i årevis, uden at der sker noget. Men hvis det virker, er det fantastisk, for det er en billig måde at reagere på," siger Torben Tranæs, forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Rockwoolfonden har tidligere påvist, at otte ud af ti danskere hvert år får udført sort arbejde eller er villige til at gøre det.

Sort arbejde er med andre ord en folkesport, påpeger Torben Tranæs.

Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, kalder regerings forslag "interessant".

"Umiddelbart lyder det som om, det godt kan være effektivt. På den anden side vil forslaget nok heller ikke få folk til at løbe skrigende væk. Folk mener, at der er en bagatelgrænse, når det gælder sort arbejde og vennetjenester," siger han til Newspaq.

Ifølge regeringens forslag skal købere kunne straffes for sort arbejde og kun gå fri, hvis arbejde over 10.000 kroner bliver betalt elektronisk via netbank eller med kreditkort. Ellers kan de komme til at hæfte for manglende betaling af skat og moms.

Jørgen Goul Andersen understreger dog, at det allerede i dag er ulovligt at få udført sort arbejde.

"Det er en fejlagtig opfattelse, at det er lovligt at få udført sort arbejde. Det er det ikke ifølge gældende lovgivning, men i praksis forfølger man det ikke," siger han.

Hvorvidt grænsen for strafansvar skal gå ved 10.000 kroner, som regeringen foreslår, eller bør være lavere, tør Torben Tranæs, forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, ikke gætte på.

"Så præcist kan vi ikke sige det, men vores undersøgelser viser, at det er langt mere acceptabelt at tjene 10.000 kroner ekstra om året på sort arbejde end at tjene 50.000 ekstra. Så sort arbejde er meget acceptabelt i begrænset omfang men ikke i voldsomt omfang," siger han.

I Malernes Fagforening tror man derimod, at regeringens initiativ mod sort arbejde bliver "et godt og effektivt redskab mod illegale polske firmaer."

9 ud af 10 polske firmaer, der opererer i Danmark, aflønnes efter fagforeningens vurdering sort med kontanter under bordet.

"Kommer bygherren til at hænge på skatteregningen, vil det afholde mange fra at fortsætte denne praksis," lyder det fra Bo Rosschou, formand for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn.