Håndtering af medicin sejler på plejehjem
Fordobling i antal af plejehjem med "alvorlige fejl og mangler" i medicin på fire år. Foto: Colourbox
Ansatte på plejehjemmene har for dårligt styr på medicinen til de ældre, siger embedslæge og tilsynsrapporter.

Det er meget langt fra givet, at din mor, onkel eller bedstefar på plejehjem får den medicin, han eller hun behøver.

Kristeligt Dagblad har gennemgået Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter fra landets plejehjem de seneste fem år, og billedet er klart: Medicineringen af plejehjemsbeboerne sejler.

Eksempelvis er antallet af plejehjem med "alvorlige fejl og mangler" i håndteringen af beboernes medicin fordoblet på fire år: Fra 35 plejehjem i 2007 til 70 plejehjem i 2010.

Der er små forbehold i udviklingen på grund af nye tilsynsmetoder fra 2009 til 2010, men de alvorlige mangler indebærer, at et plejehjem flere år i træk ikke udbedrer fejl i medicineringen af beboerne.

Tilsynsrapporten fra 2011 er endnu ikke offentliggjort, men ifølge Henrik Trykker, ledende embedslæge i Sundhedsstyrelsen og ansvarlig for plejehjemstilsyn, er udviklingen ikke vendt.

- Der er alt for mange tilfælde af fejlmedicinering på plejehjemmene. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt i et sundhedssystem, hvor vi skal stile meget højere, siger han.

- Mig bekendt har det ikke betydet dødsfald, men der er bivirkninger ved forkert medicin, så situationen er selvfølgelig ikke god nok, siger Henrik Trykker.

Alene i 2010 forlangte landets tilsynsførende embedslæger medicinske forbedringer på 84 procent af de 892 kontrollerede plejehjem med formuleringen "der kræves fortsat en stor indsats vedrørende medicinhåndteringen for at sikre patientsikkerheden".

Den dårlige håndtering har flere forklaringer, mener Henrik Trykker.

- Det er faktisk en lille succes, at medicinhåndteringen er stabiliseret på det nuværende niveau, for plejehjemspersonalet er ikke så godt uddannet som tidligere og skiftes hele tiden ud, fordi kommunerne skal spare, siger han.

- Det gør det meget vanskeligt at opnå det ønskede niveau, siger Henrik Trykker.