Frank er flov: For mange fejl i min kommune

"Borgerrådgiverens konklusioner er foruroligende. Kommunen er til for borgernes skyld, og det er simpelthen ikke godt nok, at der er så mange fejl i forvaltningernes sagsbehandling af borgernes sager," siger Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune. (Foto: Fotograf Jakob Carlsen)

Fejl og sjusk præger sagsbehandlingen i Københavns Kommune, viser ny undersøgelse. Overborgmester Frank Jensen (S) kræver handling.

Sagsbehandlingen i landets største kommune er gennemsyret af fejl og urimeligt lange ventetider. Men både viljen og evnen til at gøre noget ved problemet mangler i kommunens syv forvaltninger.

Sådan lyder konklusionen i borgerrådgiverens årlige beretning. Den får overborgmester Frank Jensen (S) til at kræve omgående handling.

"Borgerrådgiverens konklusioner er foruroligende. Kommunen er til for borgernes skyld, og det er simpelthen ikke godt nok, at der er så mange fejl i forvaltningernes sagsbehandling," siger Frank Jensen og fortsætter:

"Jeg vil derfor foreslå, at Borgerrepræsentationen forpligter forvaltningerne til helt konkret at pege på, hvordan de vil forbedre indsatsen for at lave bedre sagsbehandling."

Fejl, fejl og fejl

Den kommunale ombudsmand i Københavns Kommune ser flere sager med fejl og urimeligt lange ventetider end sager uden.

"Kommunen er ikke i stand til at løfte sine opgaver uden i overvejende grad at tilsidesætte væsentlige retsregler og retssikkerhedsgarantier," konkluderer borgerrådgiveren.

Og det er ikke første år, at borgerrådgiveren påpeger omfattende problemer i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Sidste år pålagde borgerrepræsentationen forvaltningerne at finde særlige fokuspunkter til at forbedre sagsbehandlingen, ligesom de pålagde forvaltningerne at iværksætte tiltag, der kunne medføre et øget fokus på at forbedre sagsbehandlingen.

Men god sagsbehandlingen er underprioriteret i kommunens syv forvaltninger, mener borgerrådgiveren.

Overborgmester: Ikke godt nok!

Overborgmester Frank Jensen er enig i, at der ikke er sket nok:

"Vi har gennem de seneste år haft særligt fokus på god sagsbehandling, men resultaterne er ikke gode nok."

Borgerrådgiverens beretning bliver behandlet i Borgerrådgiverudvalget fredag eftermiddage. Derefter behandler Økonomiudvalget beretningen den 11. juni og Borgerrepræsentationen den 20. juni.

Frank Jensen har pålagt økonomiforvaltningen at udarbejde en erklæring, der tager udgangspunkt i borgerrådgiverens anbefalinger, som Økonomiudvalget kan tage stilling til på mødet i juni.

En af anbefalingerne lyder:

"... at der opstilles klare krav til forvaltningernes bagvedliggende analyser af problemer og løsninger samt prioriteringen heraf, så der på et oplyst grundlag træffes fagligt velovervejede og kvalificerede beslutninger."

Derudover påpeger borgerrådgiveren i sin beretning, at visse forvaltninger skal overbevises om, at de har et problem. Andre har erkendt det, men kan ikke selv løse det.