Administration 

Folk melder sig ud af fagforeninger: Føler sig svigtet

Danskerne er generelt glad for fagforeninger og fællesskabet, men der er også ting, fagbevægelsen kan gøre bedre. Det er budskabet i ny rapport til blandt andre formændene for fagbevægelsens to største hovedorganisationer. Bente Sorgenfrey fra FTF (til venstre) og Lizette Risgaard fra LO. (Foto: Foto: Gitte Redder)

Ny forskning viser, at lønmodtagerne vægter solidaritet højt. Når folk melder sig ud af fagforeningen, er det ikke, fordi de er egoister, men fordi de føler sig svigtet af den lokale fagforening.

- Fagforeningen er man nødt til at have, fordi der bliver forsøgt lavet så mange narrestreger over for de rettigheder og arbejdsregler, vi har.

Sådan formulerer den 53-årige hotelportier Allan sig i en ny omfattende forskningsrapport fra Aalborg Universitet om lønmodtagernes interesser og værdier. Rapporten er netop blevet udgivet af fagbevægelsen to store hovedorganisationer LO og FTF.

Af den mere end 200 sider lange rapport kan man uddrage, at mange danske lønmodtagere oplever arbejdsmarkedet som højeffektivt og martret af fusioner, udliciteringer, privatiseringer, social dumping, fysisk og psykisk nedslidning og alt for lidt tid til at gøre ens arbejde med faglig stolthed.

Læs hele rapporten her.

Samtidig gennemsyrer det rapporten, at industriarbejdere, HK’ere, sosu'er, pædagoger og andre lønmodtagere ser fagforeninger som mere nødvendige end længe.

Ifølge de adspurgte i rapporten skal fagbevægelsen være murbrækker mod omstridte ledelsesstrategier som Lean og New Public Management og sikre rettigheder. Og ikke mindst skal fagbevægelsen på barrikaderne for mere solidaritet, velfærd og ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

I overkanten af ydeevnen

Sælgeren Betina formulerer i rapporten meget klart mange lønmodtageres længsel efter mindre arbejdspres i hverdagen:

- Det er generelt i samfundet, at vi kører lige i overkanten af ydeevnen. Vi kører oppe på det niveau, hvor man ser, at mange mennesker får stress. Jeg ved fra andre sælgere, at man begynder at arbejde uden for arbejdstiden for at hente. Jeg håber, at der kommer en modbølge.

"Medlemmerne vil gerne have faglige ledere, der går foran i kampen mod stigende ulighed og udhuling af velfærden."
Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet

Fagbevægelsen må ifølge lønmodtagerne selv meget gerne stå i spidsen for den modbølge. Det siger lektor på Center for Arbejdsmarkedsforskning, Carma, ved Aalborg Universitet Emmett Caraker.

- Vores undersøgelse slår fast, at flertallet af lønmodtagere ser fagforeninger som nødvendige for at varetage deres interesser. Solidaritet betyder meget for dem, og de erklærer sig parate til at støtte andre faggrupper i deres ønsker om bedre arbejdsforhold, siger Emmett Caraker.

Netop fordi der tegnes et kritisk billede af et arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere i både den offentlige og private sektor hele tiden skal maksimere overskud, føler lønmodtagerne lige fra politibetjente til procesoperatører sig betydeligt mere pressede end tidligere. Det anfører arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet professor Henning Jørgensen.

- Undersøgelsen viser, at medlemmerne af fagforeningerne gerne vil have faglige ledere, der går foran i kampen mod stigende ulighed og udhuling af velfærden. På tværs af fagforbund vil lønmodtagerne gerne have faglige ledere, der frem for soloræs gør fælles front mod nedskæringer og ydelsespres, siger Henning Jørgensen og fortsætter:

- Lønmodtagerne tror på, at faglige fællesskaber har værdi og gør en forskel, og derfor skal de faglige ledere kende deres besøgelsestid og aktivere fagforeningerne.

"Danske lønmodtagere ønsker på ingen måde et ureguleret arbejdsmarked, hvor det er alles kamp mod alle."
Lizette Risgaard, formand for LO


Henning Jørgensen henviser til flere lønmodtagere, der i rapporten slår fast, at fagforeningerne er "for lidt udfarende og til stede i forhold til arbejdspladserne" og "alt for sjældent ude og markere samfundspolitik".

Gør fagbevægelsen klogere

LO-formand Lizette Risgaard hæfter sig mest af alt ved, at lønmodtagerne i undersøgelsen påskønner de faglige fællesskaber og fordelene ved at være medlemmer af en overenskomstbærende fagforening.

- Danske lønmodtagere ønsker på ingen måde et ureguleret arbejdsmarked, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor resultatet er forringede arbejdsvilkår, siger Lizette Risgaard.

"Den faglige identitet og fællesskabet betyder rigtig meget for medlemmerne."
Bente Sorgenfrey, formand for FTF

FTF-formand Bente Sorgenfrey noterer, at lønmodtagerne i undersøgelsen sætter stor pris på, at deres fagforening har et dybt kendskab til deres fag og de særlige vilkår, der findes i de forskellige professioner.

- Den faglige identitet og fællesskabet betyder rigtig meget for medlemmerne. Det stærke netværk styrker medlemmerne i deres daglige arbejde og giver dem et rum, hvor de kan diskutere de faglige udfordringer med andre, som arbejder inden for samme fag, siger Bente Sorgenfrey.

Både Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey fremhæver, at der er masser af gods i den nye rapport, som fagbevægelsen nu kan og bør tage ved lære af.

- Vi støtter forskningsarbejde på arbejdsmarkedsområdet for at blive klogere og dygtigere som fagforeninger. Rapporten giver os og vores organisationer en række input, som vi skal arbejde videre med, siger Lizette Risgaard.

Svigt giver medlemstab

Den nye rapport er resultatet af kvalitative interview med 53 lønmodtagere om deres syn på fagforeninger, det moderne arbejdsliv og deres værdier, så fagforeningerne bedre kan tage bestik af medlemmernes forventninger og krav til dem.

Og det er ikke bare lønmodtagere i de klassiske fagforeninger som Dansk Sygeplejeråd, HK og 3F, der er interviewet. En stribe medlemmer af alternative fagforeninger som Krifa og Det Faglige Hus og lønmodtagere, der slet ikke er medlemmer af en fagforening, beretter også om deres syn på arbejdsmarkedet og fagforeninger.

"Folk melder sig primært ud, fordi de føler sig svigtet i interessevaretagelsen."
Emmett Caraker, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet


Fælles for 'de gule' medlemmer og ikke-medlemmerne i undersøgelsen er, at de kommer fra etablerede fagforeninger. Nogle af dem har en anstrengt økonomi og vil spare på kontingentet. Men det er først fremmest en oplevelse af at blive ignoreret af sin fagforening, når man har problemer, der får industriarbejdere, sosu'er og andre lønmodtagere til at melde sig ud af de etablerede fagforeninger. Det fremgår af rapporten.

- Der har været en opfattelse af, at folk melder sig ud af de klassiske fagforeninger, fordi de er egoister og vil finde det billigste sted at være medlem. Men den forestilling holder ikke. Folk melder sig primært ud, fordi de føler sig svigtet i interessevaretagelsen. Og når man føler sig svigtet, begynder kalkulen: Hvorfor betaler jeg egentlig til det, når jeg ikke får tilgodeset mine interesser og føler mig svigtet, siger Emmett Caraker.

Bekvemmelighed duer ikke

Professor Henning Jørgensen pointerer, at det er en advarsel til alle fagforeninger om aldrig at lade bekvemmelighed stå foran medlemspleje.

- Der er måske nogle i lokalafdelingerne, der ikke er dygtige og opmærksomme nok i forhold til at hjælpe et medlem i problemer. Hvis man bliver afvist af sin lokale fagforening, føler man sig krænket. Og her skal fagforeningerne lære, at det handler ikke bare om at organisere nye medlemmer, men også om at pleje dem, der er. For det er kun ved at give god service, at man holder på medlemmerne, siger Henning Jørgensen.

Nogle af de interviewede i APL-undersøgelsen pendler mellem forskellige a-kasser og fagforeninger. En har været medlem af både HK, Krifa og Det Faglige Hus. Og det går igen, at det er den enkelte fagforenings afdelings evne til at udvise empati og interesse for medlemmet, der afgør, om man dropper medlemskabet eller ej.

"Hvis medlemmerne ikke selv føler, at de ejer fagforeningen, er den galt afmarcheret."
Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet


- Det er medlemmernes erfaringer og oplevelser, der bestemmer, om de er medlemmer af en fagforening og hvor. Så deres kritik er relevant, fastslår Emmett Caraker.

Han henviser til den 53-årige Allan, der i undersøgelsen ser stor værdi i at være medlem af en fagforening, fordi arbejdsgiverne ikke skal have lov at løbe om hjørner med de ansatte. Men efter mere end to årtiers medlemskab af HK, meldte Allan sig ud til fordel for Krifa. Fordi han var frustreret over manglende opbakning fra sin lokalafdeling.

I lyset af, at LO-forbundene år efter år mister i omegnen af 25.000 kontingentbetalende medlemmer, er der grund til at tage ved lære af de kvalitative interview, pointerer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

- Et af de mest centrale budskaber til toppen af LO og FTF i den her rapport er at sikre god medlemsservice lokalt. At holde på medlemmerne er ikke bare et spørgsmål om, hvad de gør i de københavnske forbundshuse. Det er lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter, der skal tage medlemmernes problemer alvorligt og være klædt på til at løse dem, siger Henning Jørgensen.

Forhandlingsteknik er ikke alt

Ifølge Henning Jørgensen kan man diskutere, om tillidsrepræsentant-uddannelserne er de rigtige til at yde den medlemsservice, der er brug for.

- I dansk fagbevægelses historie er der nok undervist allermest i forhandlingsteknik, men overenskomstforhandlinger er ikke alt. Undervisning i medlemspleje på alle mulige planer er også vigtigt, noterer Henning Jørgensen.

Professoren mener, at både store og små fagforeninger skal skrive sig bag øret, at de skal være langt mere synlige og lydhøre ude på de enkelte arbejdspladser end i dag.

- Hvis medlemmerne ikke selv føler, at de ejer fagforeningen, er den galt afmarcheret, fastslår Henning Jørgensen.

Både Bente Sorgenfrey og Lizette Risgaard fremhæver i forordet til den nye undersøgelse, at analysen skal være et springbræt til drøftelser om fagbevægelsens udvikling.

- Det er helt afgørende for det enkelte medlem at opleve god faglig støtte og opbakning, når man har brug for det, skriver de.

Sjældent tid til faglige møder

Men undersøgelsen fra Aalborg Universitet viser også, at de faglige fællesskaber skal gives bedre betingelser ude på arbejdspladserne. Fordi hverdagen på en del private og offentlige arbejdspladser er så presset, er der sjældent plads til personalemøder eller faglige møder, som tillidsrepræsentanten indkalder til.

I forskersprog kalder Emmett Caraker det, at "den organisatoriske magtressource svækkes", fordi fagforeningerne dermed får svært ved at være i dialog med og fastholde medlemmer.

- Bare det at holde et helt almindeligt møde kan være svært i dag på grund af dårlige normeringer eller arbejdspres. Det betyder, at de faglige fora sander til.

- Det giver problemer, fordi folk på arbejdspladserne ikke altid føler, at de er med i et fagligt kollektiv, som kan minifestere sig over for ledelsen på arbejdspladsen. Samtidig er det svært for en tillidsrepræsentant at fortælle til de faglige ledere længere oppe i systemet, hvad medlemmerne har af ønsker til fagtoppen, siger Emmett Caraker.

Rapporten er en del af det store forskningsprojekt 'Arbejdsliv og Politik i et lønmodtagerperspektiv', APL, som Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet har stået i spidsen for siden 1992.

I 2015 udkom en omfattende APL-undersøgelse, hvor flere end 7.000 lønmodtagere deltog. Her fremgik det, at ni ud af ti lønmodtagere finder, at fagforeninger er nødvendige for at kæmpe for deres interesser.

Læs om undersøgelsen fra 2015 her.

I 2002 var det kun tre ud af fire lønmodtagere, der erklærede, at fagforeninger er nødvendige. Men selvom undersøgelsen viste, at flertallet af lønmodtagere bakker op om fagbevægelsen, melder de sig ud i tusindvis hvert år, og sender fagbevægelsen i krise.

Boris Johnson på talerstol
Corona

England lukker ned igen

Morten Hansen fra "Den store bagedyst"
Film og TV

Ude af bagedysten:

Det var vanvittigt

Politi foran kirke i Nice
Nyheder

Nyt drama i Frankrig:

Præst såret af skud

Sean Connery i profil
Kendte

Sean Connery er død

Fuldmåne over kirke
Nyheder

Uhyggen er komplet:

Sjælden Halloween-måne

Kent Nielsen på sidelinjen under fodboldkamp
Sport

Spillerne falder som fluer:

Fodboldklub i coronakrise

Flyder på landingsbanen i Berlins nye lufthavn
Rejser

Lufthavn åbner med ni års forsinkelse

Billede af en bildør med et politiskilt på.
Krimi

Borger fulgte efter spritbilist

og foretog civil anholdelse

Trump på talerstolen med amerikanske flag i baggrunden
Nyheder

Trump:

Læger skruer

coronadødstal op for penge

En tom mørk gade med en ruin i Grækenland
Corona

Grækenland

lukker helt ned

En dame tager sig til maven
Sundhed

Sådan slipper du af

med oppustet mave

En refelkterende Karsten Lauritzen
Nyheder

Karsten Lauritzen 

erkender sex med og

befamling af ansatte

Dronning Elizabeth på en trone med sin søn Charles ved siden af
Kongelige

Royal ekspert:

Dronningen træder tilbage

næste år

2 politibetjente med masker undersøger vejen på en bro....
Krimi

Fatalt stenkast fra motorvejsbro

tættere på opklaring:

Unge afhørt

Karina Frimodt i stort skrud danser med Janus Bakrawi i VMD
Film og TV

Vild med dans-veteran

planlægger sommerbryllup

En bagerbutik med brød og kager
Mad og drikke

"Ælte i Ælte"

Travlhed før bagernes

berømte fødselsdag

Vicky Knudsen i rød kjole med sin dansepartner Martin Reichardt
Film og TV

Smidt ud af

Vild med dans

på sin bedste aften

omdans i vild med dans
Film og TV

Farvel til "Vild med dans"

scene i "Sidste time"
Film og TV

Husker du dansk

gyser-klassiker?

- toeren ligger klar

storebæltsbroen set oppe fra
Nyheder

Uheld lukkede Storebæltsbroen

Politi undersøger huset, hvorfra Anne-Elisabeth Hagen forsvandt
Krimi

Tom Hagens børn
tror ikke på politiet

personer leder i en af de kollapsede bygninger
Nyheder

Mindst 14 dræbt efter jordskælv tæt på græsk ferieø

Magnus Heunicke i fokus på et pressemøde
Corona

Endelig - corona-varslingssystem

præsenteres lørdag

"Faustix" og Asta Björk
Film og TV

"Vild med dans"-favorit

er danset helt i bund

to mænd fra Levakovic-familien
Krimi

Fire fra den berygtede

Levakovic-familie anklaget

for corona-kriminalitet

skilt med orientering om opholdsforbud
Corona

Smittetal i rekord: Yderligere 1191 bekræftede tilfælde

Sangerinden LeAnn Rimes smiler og vinker
Kendte

Kendt sangerinde

smider tøjet  

mand med fuldskæg og tatoveringer på halsen
Krimi

Politiet efterlyser:

Har du set Daniel? 

Norsk bjergområde set fra luften
Krimi

Dansker dræbt

i Norge 

bamse og blomster på fortov
Krimi

Syv sigtelser mod

bilist efter dødsulykke:

Nu er han fængslet

Nye Borgerliges Pernille Vermund med blå jakke
Nyheder

Vil indrykke

Muhammed-tegninger

i danske aviser

døde grise ligger i vejkanten
Krimi

Lastbil med 200 dyr

væltet - mange døde

cykel med barn i barnesæde kører forbi blomster på fortovet
Krimi

Flugtbillisten:

Mistænkt for at

sniffe gas

amerikansk flag på halv stang ved bygning
Corona

Smitten eksploderer

i USA

person hælder øl i et glas
Mad og drikke

Kritik af "alkoholfri" øl:

Kan være det rene gift 

skuespilleren Scarlett Johansson og komikeren Colin Jost i gallatøj
Kendte

“Dansk” Hollywood-stjerne

gift for tredje gang

folk tænder stearinlys udenfor kirke
Nyheder

Brasiliansk mor til tre

var blandt ofrene i Nice

Blomster på ulykkessted
Krimi

Dræbte femårig pige: 

Flugtbilist anholdt

Mette Frederiksen i profil
Corona

Mette Frederiksen:

Klar til flere restriktioner

Karsten Ree med arm om Janni ombord på yacht.
Corona

Karsten Ree syg og dårlig:

Frygter corona

Nyhavn set fra skyggesiden
Nyheder

Mulig rekord:

Varmt vejr på vej

Blå blink top toppen af politibil
Krimi

Par fænglset:

Dødsvold mod

eget spædbarn

En smilende Mia Wagner
Nyheder

Mia Wagner

STOPPER

Den franske præsident Emmanuel Macron på gaden i Nice
Nyheder

Macron: Frankrig er under angreb

Overview fra lufthavnen
Nyheder

Nu frarådes rejser til hele verden

Maria From Jacobsen
Nyheder

Politiet efterlyser 43-årig:

Hvem har set Maria?

Hilda Heick portræt
Kendte

Det vidste du ikke

om fru Heick:

Hildas hemmeligheder

Jeremy Corbyn nærbillede
Nyheder

Efter rapport om jøder:

Jeremy Corbyn 

suspenderet

Christiansborg i aftenmørke
Nyheder

Regeringen vil indføre

kødfrie dage: Bare

ikke på Christiansborg

kvinde med rødt hår iført mundbind
Corona

Forsker bag forsøg med

mundbind: - Vi bliver

konstant kritiseret

politifoto af efterlyst mand
Krimi

Kendt af politiet

i forvejen: Jagten

fortsætter

kanyle og lille glas med influenzavaccine
Nyheder

Ældre og syge får

nej til influenzavaccine

komikeren Lasse Rimmer med briller og ternet skjorte
Kendte

Kendt komiker

trækker stikket

redningshelikopter i luften
Krimi

Pilot i redningshelikopter

generet af laserlys 

politistyrker foran kirke i Nice
Krimi

Tre døde ved

terrorangreb i Nice:

Kvinde halshugget 

billede af asteroide
Helt vildt

Værdifuld asteroide:

63.000.000.000.000.000.000 kr.

 

politi arbejder efter trafikulykke
Krimi

Mette F. fordømmer

flugtbilist: KUJON 

mundbind hænger på pegefinger
Corona

Krav om mundbind

møder modstand

elcykel med hvide dæk
Livsstil

Harley-Davidson

- nu som elcykel 

En knust rude set helt tæt på. Man kan se, at noget har ramt ruden midt i og den er splintret derfra.
Krimi

Hel by hærget:

Stenkaster amok

Sammensat foto af præsidentkandidaterne Joe Biden og Donald Trump
Nyheder

Trump henter ind

på Biden 

Nærbillede af Johnny Madsen med fedtet pagehår, gråt skæg og et par små nissefar briller. Han kniber øjnene lidt sammen.
Kendte

Nyt job til

Johnny Madsen

 Helmi Mossa Hameed er mørk i huden. Billedet ligerne et forbryder foto. Man ser ham forfra. Han hverken smiler eller ser sur ud. Han kigger direkte i kameraet.
Krimi

Eftersøgt flugtbilist

Har du set ham?

Nærbillede af Rasmus Paludan han kigger direkte ind i kameraet med et snedigt udtryk, Han er iført en ternet hat.
Nyheder

Paludan anholdt

i Tyskland

billeder fra stedet, hvor en femårig pige mistede livet. Man ser en politimand i grøn vest spærre af omkring den sorte bil og fortovet.
Krimi

Femårig pige dræbt

af flugtbilist 

Smykkedesigner Mai Manniche på den røde løber i forbindelse med en biograf premiere. Hun er iført en hvid blondetop og har sit lyse hår sat op i en hestehale.
Kendte

Ingen adgang i min

butik MED mundbind 

Præsident Macron holder tale til folket ved et skrivebord med det franske flag i baggrunden
Nyheder

Frankrig LUKKER ned igen

En bilkø hvor bilerne holder stille og passagerene testes for corona. Der er fire sygeplejerske der tester ad gangen.
Corona

Global corona-rekord:

516.898 smittede

på ét døgn

Mand sidder i mørke foran computerskærm
Nyheder

Pas på: Du deler

personlige oplysninger

med hackere

En dryppende vandhane. Den er i skindende stål og vasken i hvid porcelæn.
Nyheder

Vi sparer på vandet

som aldrig før

En test med rødt låg er ved at blive skruet på af et par hænder iført lyseblå plastikhandsker.
Corona

1017 nye smittede 

på et døgn

Modelbillede af en lille pige der sidder med benene oppe under sig og armene om benene og gemmer sit ansigt i knæene.
Krimi

Forvaring for overgreb

10-årig pige

Søren Brostrøm på pressemøde
Nyheder

Søren Brostrøm får nyt job

Næbillede af hane
Helt vildt

Kamphane dræber

politibetjent

Flammer i nærbillede
Krimi

Finder lig i brændende villa

Iben Hjejle med mørkt hår
Kendte

Iben Hjejle single igen

Pengesedler og mønter
Nyheder

Ingen ekstra feriepenge

Peter Schmeichel og strandvejsvilla set fra vandet
Kendte

Prisen er 28 mio. kr:

Schmeichel sælger

strandvejsvillaen

Blink på politibil
Krimi

Skud mod café 

Mary og Frederik ankommer sidste år til deres egen prisoverrækkelse
Kongelige

Kronprinsparret:

Vilde med dans og socialhjælp