FAKTA: Her er de danske regioners opgaver
Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har offentliggjort, at en mulig fusion er under opsejling.

Danske Regioner, som fredag har bekendtgjort, at en fremtidig fusion med Kommunernes Landsforening (KL) kan være på vej, er en interesseorganisation, der blev oprettet i 2007.

Her er organisationens vigtigste opgaver:

* Danmark har fem regioner, som hver især styres af et regionsråd. Regionerne blev oprettet i 2007 i forbindelse med nedlæggelsen af de 13 amter, som var en del af den forhenværende VK-regerings strukturreform.

* Regionernes samlede driftsudgifter var i 2013 på 101,8 milliarder kroner inklusiv statsrefusion.

* Fælles for regionerne er, at den tungeste post på budgetterne er sundhedsområdet, der udgør omkring 90 procent af regionernes samlede udgifter.

* Regionernes indtægter kommer fra tilskud fra staten og bidrag fra kommunerne.

* Hvert regionsråd har 41 folkevalgte medlemmer, hvor den politiske leder af rådet har titel som regionsrådsformand.

* Regionerne har ansvaret for sygehusvæsnet, psykiatrien og sygeforsikringen, hvor privatpraktiserende læger og speciallæger også hører under. Regional udvikling, som blandt andet vedrører natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur er også regionernes opgaver.

* Regionerne har endvidere ansvaret for driften af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

* I regionerne er det kun regionsrådet og forretningsudvalget, som kan vedtage beslutninger.


Kilde: Danske Regioner, Danmarks Statistik, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.