Dansk El-Forbund Fagforbund skaffer job til elektrikere
Pilotprojekt får ledige medlemmer af Dansk El-Forbund i arbejde eller uddannelse, mens jobnetværk giver indblik og optimisme
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Allerede to måneder inde i et seks måneders forløb er der imponerende resultater i Dansk El-Forbunds (DEF) pilotprojekt 'Job til ledige elektrikere' i forbundets afdeling Storstrøm. Mange er hjulpet videre fra arbejdsløsheden, skriver fagbladet Elektrikeren.

Deltagerne gennemgår et tredages IKV-forløb (Individuel Kompetence Vurdering) og får tilbud om deltagelse i et jobnetværk. Her kan man udnytte DEF's kendskab til branchens virksomheder og få råd og vejledning til sin jobsøgning.

I alt 36 medlemmer har deltaget i pilotprojektet hos DEF Storstrøm, og arbejdet med at opkvalificere ledige elektrikere og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet tegner til at bære frugt: Hver tredje deltager er kommet i arbejde efter to måneder, mens de fleste andre er gået i gang med kurser og efteruddannelse.

- Det er en rigtig flot status så kort inde i forløbet. Vi kan roligt konkludere, at vi er på rette kurs, konstaterer DEF's projektleder Inge Juhl, som er tovholder på projektet.

Pilotprojektet 'Job til ledige elektrikere', der også har kørt i DEF's afdeling København, skal - ud over at hjælpe medlemmerne i arbejde - bruges til at samle viden og erfaringer, så det på sigt kan udbredes til hele landet. For elektriker Jesper Ole Rømer har deltagelsen i projektet i København resulteret i et job kort før, han stod til at miste retten til dagpenge:

- Det var en kæmpe sten, der faldt fra hjertet, da BaneDanmark ringede og fortalte, at jeg havde fået jobbet. Og så har jeg oven i købet fået mit drømmejob, for jeg har altid været meget interesseret i at arbejde 'på banen', siger den glade elektriker.

Pilotprojektet er en del af det større Projekt Velkvalificeret Arbejdskraft, hvor DEF og arbejdsgiverorganisationen Tekniq ønsker at sikre velkvalificeret arbejdskraft til og styrke elbranchen i fremtiden.

Yderligere kommentarer hos projektleder Inge Juhl på 3329 7017 eller 2220 6417.

Læs mere i fagbladet Elektrikeren side 14: http://mags.datagraf.dk/danskelforbund/310/
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.