Færre senge til psykiatriske patienter
Pladsmangel ? Der er rift om sengene på de psykiatriske afdelinger i Århus Amt. Tidligere stod der ofte en ekstra seng klar til at modtage akutte patienter, men i dag er hver eneste seng optaget

Presset på de psykiatriske sengepladser i Århus Amt har de seneste par måneder været så stort, at der næsten ikke har været plads til at modtage akut psykisk syge patienter.
I oktober måned var samtlige senge stort set fyldt op. På enkelte afdelinger har der nogle dage været flere patienter, end der er sengepladser.
I snit har belægningsprocenten været på 99,7 i oktober.
Til sammenligning var belægningsprocenten i oktober sidste år på 84,7 procent. Når belægningsprocenten på de psykiatriske afdelinger i Århus Amt i dag er så høj, skyldes det, at en afdeling blev lukket sidste år, fordi der dengang var for få patienter.
På et tidspunkt var belægningsprocenten nede på 84 procent.
»Vi havde gennem en periode opbygget kapaciteten for hjemmebehandlinger, og det gav færre patienter på afdelingerne. Det var ikke økonomisk forsvarligt med en belægningsprocent på 84 procent. Derfor lukkede vi et sengeafsnit sidste år,« siger psykiatrichef for Århus Amt Villads Villadsen.
Problemet er imidlertid, at når amterne overgår til regioner fra årsskiftet, skal de nuværende psykiatriske afdelinger i Århus ikke længere modtage psykisk syge patienter fra blandt andet Silkeborg og Horsens.
Derfor har det hele tiden været planen at lukke sengepladser i Århus.

Lægemangel

Men udsigten til, at sengepladser skal lukkes ned, har tvunget amtet til at lukke endnu en afdeling før tid.
Ifølge Villads Villadsen har der ganske enkelt været for få læger, som har ønsket at begynde på en afdeling, som alligevel snart skulle til at dreje nøglen om.
Det vil sige, at sengepladserne i Århus Amt er lukket ned på en afdeling, før der er åbnet nye pladser i den nye region.

Aggressive patienter

Kirsten Normann Andersen er afdelingschef for FOA i Århus, et fagforbund, der organiserer plejere og social- og sundhedsassistenter.
Hun advarer om, at det store pres på de senge, der er tilbage i Århus Amt til psykisk syge, kan gå ud over patienternes trivsel.
»Når der er flere patienter i forhold til, hvor meget personale, der er, er der mange patienter, der ikke får den kontakt og den omsorg, som de har brug for. Patienter, som man ikke har tid til, reagerer jo på et eller andet tidspunkt og bliver mere og mere aggressive,« siger Kirsten Normann Andersen.
En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som Nyhedsavisen skrev om i går, viser da også, at brugen af tvang i psykiatrien er steget i Århus Amt gennem de seneste år.
»Højere belægningsprocent må nødvendigvis føre til mere stress blandt patienter og personale. Det kan føre til uheldige episoder, som kan medvirke til, at der bruges mere tvang på afdelingerne i dag end tidligere,« siger formand for foreningen De 9 Knud Kristensen.
De 9 er en paraplyorganisation for ni pårørendeforeninger til psykisk syge i Østjylland.