Færre end tidligere ville acceptere muslimsk svigersøn
Ifølge rundspørge ville under halvdelen af danske forældre bryde sig om at få en muslim ind familien.

Danske forældre er blevet mere forbeholdne over for at byde en muslim indenfor i familien. Det viser to meningsmålinger, der er foretaget med otte års mellemrum.

Ved målingen i 2006, som Rambøll udførte for Jyllands-Posten, var det 62,4 procent af danskerne, der svarede ja til, at de kunne acceptere, at deres datter blev gift med en muslim.

I en ny måling, som Wilke har foretaget for Jyllands-Posten, er det imidlertid kun 43,8 procent, der svarer ja på spørgsmålet. Det er et fald på næsten 20 procentpoint.

Jens Peter Frølund Thomsen, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, har i en årrække beskæftiget sig med forholdet mellem danskere og indvandrere, og han mener, at målingen afspejler, at danskerne er blevet mere fordomsfulde over for muslimer.

- Danskerne er åbenbart blevet mere muslimforskrækkede. Vi ved også fra andre undersøgelser, at folk er mere afvisende over for muslimer end over for andre minoritetsgrupper som homoseksuelle, grønlændere og rockere, siger Jens Peter Frølund Thomsen.

Rashmi Singla, lektor ved Roskilde Universitet, forsker i blandede ægteskaber, og hun hæfter sig ved, at flest forældre har en modvilje mod, at en datter frem for en søn bliver gift med en muslim.

- Der er nogle stereotyper og myter om, at der er en risiko for, at udenlandske fædre tager børnene og rejser til hjemlandet, siger hun.

Abdul Wahid Pedersen, næstformand i Muslimernes Fællesråd, mener, at der burde være stillet samme spørgsmål om andre religioner. For eksempel jøder.

Han mener, at tallene fra meningsmålingen lige så godt kan være udtryk for en generel religionsforskrækkelse blandt danskerne og ikke bare en afstandtagen over for muslimer.

/ritzau/