Fængselsbetjentes sygefravær topper i bandeafsnit: Op mod 50 sygedage om året
Foto: Andreas Hagemann Bro/Scanpix
Fængselsbetjente har over tre gange så højt sygefravær som andre statsansatte. Kurven skal knækkes inden årets udgang, meddeler Kriminalforsorgen.

Arbejdsforholdene for fængselsbetjente i de danske fængsler og arresthuse har udviklet sig til en ond cirkel.

Vold og trusler fra medlemmer fra de bander, som i disse dage gør København usikker,  er en del af dagligdagen, bemandingen er utilstrækkelig, og sygefraværet bliver bare ved med at vokse.

Det presser de øvrige medarbejdere endnu mere. Og så ender de måske med at gå ned med stress og en langtidssygemelding.

En ny opgørelse over sygefraværet i årets første seks måneder viser, at uniformerede ansatte i Kriminalforsorgen har været sygemeldt i det, der svarer til 28,4 dage om året pr. medarbejder.

Det er over tre gange så mange sygedage som gennemsnittet for alle statsansatte.

 - Det er jo forfærdeligt at have et så højt sygefravær, uden at der er tegn på, at det går nedad. Det har derimod været småt stigende, siden vi i januar havde, hvad vi dengang troede var årtiers værste sygefravær, siger Erik Larsen, der er Fængselsforbundets tillidsrepræsentant i hovedstaden.

Mindre afdelinger med bedre bemanding

I afdelinger med mange hårde fanger og bandekriminelle, såsom Københavns Fængsler og Nyborg Fængsel, var det gennemsnitlige sygefravær helt oppe på henholdsvis 37,9 og 51,4 sygedage om året i juni måned.

- Der skal meget mere fokus på, hvordan vi forebygger sygefraværet. Jeg mener, at guldet ligger begravet i mindre afdelinger med en bedre bemanding, siger Erik Larsen.

Fængselsforbundet har gennem længere tid råbt op om højt sygefravær, mangel på personale og behovet for at investere i bedre arbejdsmiljø og flere ansatte i fængslerne. Men foreløbigt uden synligt resultat.

- Det er noget, der koster penge. Det kan man ikke komme udenom, hvis vi skal være flere betjente til færre indsatte. Men min påstand er, at det koster langt mindre, end det gør at have over 30 sygedage i gennemsnit.

- Og én ting er økonomi, noget andet er de personlige konsekvenser og alle de triste skæbner. De her tal gemmer på mange langtidssygemeldte, og det er folk, der er i gang med at få ødelagt deres arbejdsliv, siger Erik Larsen.

Folk er trætte og udkørte

Det høje sygefravær er også en daglig udfiordring for lederne i fængslet, der har ansvaret for at få vagtplanerne til at gå op, forklarer Heidi Tarp Klemmensen, der er enhedsleder i Københavns Fængsler og fungerer som vagthavende i Vestre Fængsel.

Hun understreger, at det er hendes personlige holdninger, og at hun udtaler sig på egne vegne.

- Der er et ekstremt højt sygefravær. Jeg kan godt møde op en morgen, og så mangler jeg 15 betjente for at dække alle vagterne. Så skal jeg begynde at nedjustere på fløjene, aflyse aktiviteter eller hive folk ud fra andre ting, så de kommer bagefter. Og så triller det på den måde, så vi kan klare os igennem dagen.

- Men folk er trætte og udkørte nu, for vi vi har været underbemandede i lang tid, forklarer Heidi Tarp Klemmensen.

Hun er så frustreret over arbejdsforholdene og de mange trusler mod fængselsbetjente, at hun har skrevet et åbent brev til Folketingets Retsudvalg for at gøre opmærksom på problemerne.

Fængselsbetjente skal rokere mere

Hos Kriminalforsorgen erkender chef for Koncern HR, Marianne Fæster Nielsen, at sygefraværet er "alvorligt højt" i flere afdelinger.

Det er især et stort antal langtidssygemeldinger, som trækker sygefraværet op, og som er årsagen til, at det gennemsnitlige sygefravær bliver ved med at vokse, lyder forklaringen.

- Alle kan jo blive ramt af sygdom, men vi har desværre også fængselsbetjente, der bliver alvorligt syge relateret til deres arbejde. Derfor er det også den vigtigste indsats for os lige nu at forebygge de her tilfælde af langtidssygemeldinger, siger hun.

Marianne Fæster Nielsen ønsker ikke at kommentere Fængselsforbundets ønske om flere midler og flere ansatte i fængslerne, da det er et politisk spørgsmål. Men hun understreger, at der arbejdes hårdt på at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsrelateret sygdom - herunder vold og trusler.

Der bliver blandt andet lavet handleplaner for hvert enkelt fængsel og arresthus, ligesom  Kriminalforsorgen i højere vil grad arbejde med at rokere rundt på de fængselsbetjente, der arbejder på særligt udsatte afdelinger.

Kurven skal knækkes inden årets udgang

Ambitionen er at kurven skal knækkes, og sygefraværet sænkes, inden året er gået. 

 - Jeg er fuldstændig sikker på, at vi vil se et resultat af det arbejde, vi har sat i søen i løbet af de senere måneder. Men det kræver selvfølgelig også, at der er nogle af de langtidssygemeldte, som enten bliver raske eller forlader os, siger Marianne Fæster Nielsen.

Det kan også betyde, at flere sygemeldte fængselsbetjente risikerer at miste jobbet. I årets første seks måneder har Kriminalforsorgen allerede afskediget 43 fængselsbetjente på grund af dårligt helbred. Det er lige så mange, som der normalt bliver afskediget på et helt år.

via Listen To News